Klomellien

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Landsfakta

Invånarantal: ca. 450 000
Befolkning: människor 70%, halvlängdsmän 15%, ankor 8%, dvärgar 5%, vargmän 2%
Huvudstad: Mercana (ca -)
Statsöverhuvud: -
Styrelseform: union av elva självständiga stadsstater
Exportvaror: timmer, salt, järn, hantverk, pärlor
Importvaror: tyger, livsmedel
Välstånd: varierar mellan de olika stadsstaterna
Armé: varierar mellan de olika stadsstaterna
Religion: flera olika, bl.a. Lysande Vägen och Æsír
Övrigt: unionen domineras för närvarande av stadsstaten Mercana
S klomellien.jpg

Historia

Gällande Klomellien som helhet.

Kejsardömet Jorpagna

Beskriving av Kejsardömet Jorpagnas kolonisering och tid vad som skulle bli dagens Klomellien

Mörkertiden

Beskrivning av Klomellien under Mörkertiden

Om jorerna under Mörkertiden:
Det finns rum för utvecklingar av Hisskovs historia före 190 eO. Även efter. Den region som utgör dagens Hisskov var innan Tredje konfluxen en del av Kejsardömet Jorpagnas provins Drylo Iolevatica där provinshuvudsatden var dagens Yolev. Sen blir södra Klomellien en del av det kontinentaljoriska riket som utgick från Amazunga (dagens Munzga i Magilre) innan denna rätt så instabila statsbildning faller samman, förmodligen som en följd av plundrande jordukaerlar. I århundradena före och efter år 0 är staden Joragas magiker på ön Diamor de som styr i centrala delar av Klomellien (norra Klomellien rundt Mercana kontrolleras då av magilliska makter, längst i söder behåller hamurerna sitt självstyre). I mellanperioder härjar svartfolken. Men jorerna överlever ändå. I söder på båda sidor om Wemerflodens utlopp i Jaggarack (och väl där vi placerat staden Garrika?) finns det bosättningar, och ute i Baxardeltat längst i söder. Dagens norra Hisskov tänkte jag att svartfolken härskar från till just år 190 eO då kolonister från Yolev (som då kanske inte var något enat rike utan bara resterna av ett tidigare joriskt område, periodvis under styre av jordakiska sköldjarlar) återbosätter området. På så vis får vi både nya joriska kolonister från Yolev i det nya riket Hisskov och gamla redan bosatta jorer i söder. Dina föreslagna politiska bataljer med gammalt och nytt borde hur som helst rymmas i denna period av över fyra hundra år.[1]


Kontinentaljoriska riket

Huvudartikel: Det kontinentaljoriska riket

Delar av Klomellien blev en del av en ostadig statsbildning tillsammans med Saphyna och Magilre

Magikerna på Diamor

Jorderväldet

Jorduashurs sjöburna rövare, som klarat sig väldigt lindrigt undan konfluxen, härjar fritt i framförallt Klomellien och Magilre. Jourdashur upplever en oerhört rik period under Mörkertiden och kolonier grundas i Klomellien och söder om Gryppas vik. Klomellien är ett splittrat område fyllt av inre stridigheter.


Jorduashurs första tid i Klomellien:
Det kontinentaljoriska riket och övriga Drylo hade under lång tid varit allt hårdare ansatta av jordernas plundring, men starka befästningar och organiserat kustförsvar hade förhindrat större invasioner. Under 400-talet f.O. blev dock spänningarna mellan det joriska rikets olika delar allt större och mynnade ut i maktkamp och inre stridigheter. De inre striderna innebar att kustförsvaren inte underhölls och försvagades. Detta var jorderna inte sena att utnyttja och deras då regelrätta invasioner och plundring av flera större kuststäder är en stor faktor till att det Kontinentaljoriska riket går under. Jordernas skepp tar sig djupare inåt land längs floderna och når tidigare förskonade områden. Jorderna anlägger till och med permanenta läger, reden, på öar i eller i anslutning till floderna och jorderna utgjorde därefter ett hot inte bara under sommaren utan större delen av året. Dessa mer permanenta läger blir mot slutet av 400-talet f.O. brohuvuden för de invasioner och kolonisationer som sker i Drylo.
I Klomellien börjar det redan på 470-talet f.O. när kuststäderna Yolev, Atevina och Catonave plundras. Atevina bränns ner efter att jorderna hängt glödande lavar på duvor och småfåglar som flyger in dem till stadens torvtak. Ståthållaren i Catonave tvingas köpa sig fri från Jarl Storblotes plundring i några år, men snart ser konkurrenten från det joriska rikets östra halva till att betala Storblotes son att återuppta plundringen. Jorderna seglar upp för områdets två floder och övervintrar i reden som kring år 400 f.O. har växt till regelrätta kolonier. Hela södra Klomellien betalar tribut till jarlarna från norr och jorderna har kontroll över floderna. Vid några tillfällen försöker och lyckas Catonaves och Yolevs befolkningar hålla stånd på någon befäst bro, men jorderna återvänder snart och straffar stadsbefolkningen hårt. Även hamurer och trisker lyckas göra uppror någon gång. Terror och fruktansvärd brutalitet blir framgångsrika verktyg för jorderna att kontrollera sina kolonier med. ( http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=26858#p26858 )

Nya tiden

[Här beskrivs Klomelliens historia och utveckling sedan landet och de olika stadsstaterna tagit sig ur Mörkertiden]

Stadsstaternas framväxt

Inleds när Mercana frigör sig från magillersk styre ca 150 e.O.

Magikerna i Joraga

Teorier om den sena magiska högkulturen i Klomellien: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=26839#p26839

Klomelliska Unionen

Den Klomelliska Unionen slöts 374 e.O. och bestod då av 3 stadsstater: Hisskov, Sanzas och Garrika. Senare har fler tillslutit sig och unionen består 610 e.O. av 11 stadsstater.

Kronologi

Ca 1400 f.O.
Dvärgar som lämnat Grynnerbergen bosätter sig i Klomellerbergen.[2]
Ca 1050 f.O.
Tredje narguriska vandringen. Sydnargurier bosätter sig i södra Drylo.
937 f.O.
Kejsardömet Jorpagnas legioner går in i Drylo och grundar provinsen Magillia i dagens Magilre och nordvästra Klomellien. Kort tid senare grundas provinsen Drylo Meridionalis i Melashebergens sydöstra delar. Det övriga Drylo behärskas av svartfolk samt olika vilda människofolk.
800 talet f.O.
Joriska fiskare från Mirellien bygger upp en bosättning längst in i viken mellan Aidne och Drylo. Området är undanskymt och lämnat i frid av svartfolken från inlandet. Kejsarmakten bryr sig inte om utvandrarna.
711 f.O.
Från Aidne skickas legioner sjövägen in i södra Drylo för att få kontroll över regionen och säkra handelsvägarna. Med utgångspunkt i den joriska fiskarkolonin grundläggs Drylo Iolevatica. Svartfolk och sydnarguriska stammar hindrar dock en större utvidgning av provinsen.
621 f.O.
Från Magillia i norr leder jorerna en erövring in över Ishnaslätten. Svartfolken flyr upp i bergen där de drabbar samman med det mäktiga dylerfolket.
620 f.O.
Staden Catonave vid Maureflodens mynning styckas av från Magillia och blir huvudstad i en ny provins kallad Mercana. En kolonisering av det tidigare svartfolkshärjade landet inleds.
599-598 f.O.
Den Tredje Konfluxen drabbar Ereb i form av miljontals köttätande insektoider. Kejsardömet Jorpagna faller och lämnar endast isolerade grupper av överlevande runt om i imperiet. Centralstyret i provinserna Iolevatica och Meridionalis kollapsar medans det i Mercana lyckas kvarstå. Svartfolk och dyler drabbas även de hårt av insektoiderna.
595-530 f.O.
Catonave räknas som en del av riket den tidigare joriske ståthållaren av Magillia skapar i västra och norra Drylo.
470-talet f.O.
Jorder från Kard dyker för första gången upp i Gryppas vik. Flera städer anfälls och plundras.
Ca 450 f. O.
Kontinentaljoriska riket faller.
Ca 400 f.O.
Ön Diamor i södra Jaggaracksjön är en av få samlingsplatser under Mörkertiden för västra Erebs magiker.
101 f.O.
Idé: Tre vasskepp med ankor från Bactulge anländer Catonave. Två av skeppens besättningar stannar kvar och börjar idka handel. Den tredje besättningen fortsätter till Trakorien och bosätter sig i Ruhl.
127 e.O.
Piraten Gryppa Gultand intar Catonave (Mercana). Den magillerska garnisonen brinner ner tillsammans med norrstadens hamnfort. Ute på skeppet Havsliljan mottar så piraten en delegation från stadens handelshus som vill tacka ”Hjälten som befriat Catonave från magillernas hårda ok”. Gryppa låter alla gå plankan förutom en näbbad anka som skickas i land med budskapet om att friheten har ett pris.
128 e.O.
Med vårvinden lämnar Havsliljan Catonave med lasten full av guld. Handelshusen har köpt stadens frihet. Norrsidan har dock Gryppa såld till dvärgarna i det mäktiga riket Mirin-Khôn inne i Klomellerbergen.
140-talet e.O.
I bergen nordöst för dagens Triska byggs Melashes fem röda torn.
151 e.O..
Capaz Ry'caril kröns till Magilres första kung efter att den religiösa Kabrinziorden har störtats från makten. Catonaveborna som nu döpt om sin stad till Mercana avvisar bestämd kravet om att svära trohet till den nya magillerska kronan.
167 e.O.
Dvärgriket Mirin-Khôn faller för svartfolken i Grimg-Harukh klanen. Många dvärgar söker tillflykt i Cvyrdo som gamla Catonaves norra sida nu kallas.
172 e.O.
Dvärgarna lämnar över Cvyrdo till Magilre kung mot att de får tillstånd att bosätta sig i den magillerska bergstaden Palatin.
187 e.O.
Staden Joraga går upp i lågor efter en gigantisk magisk snedtändning och hela Diamor läggs öde.
197 e.O.
Den heliga S:ta Inneda grundar ett solkloster på en udde vid Jaggaracks östra strand. Det är vigd till Lysande Vägens solseraf Erfavel.
255 e.O.
Två mäktiga svartfolksklaner från Nostratiet, Brända Jorden och Månulvarna, härjar södra Klomellien. [3]
283 e.O.
Staten Garrika utropas under prinshertig Bitovus av Garrika på Jaggaracksjöns södra strand.
340 e.O.
Nya Arno grundas av dalker från ett skepp som förliser vid kusten av södra Klomellien.
352 e.O.
Tre triskiska oligarker ingår ett permanent förbund och bildar staten Triska.
374 e.O.
Hisskov, Garrika och Sandzas bildar Klomelliska Unionen för att bättre hävda sin självständighet gentemot magikerna i Bozsa och handlarna i Mercana.
380 e.O.
Av misstag råkade klavykerna i bråk med en dvärgklan på Klomelliens kust när man förföljde ransarderna under andra ransarderkriget. Dvärgarna återfördes till Palamux för att arbeta som slavar i kopparbergen men gjorde sig snart fria och grundade ett rike som finns än idag.
392 e.O.
Yolev går med i Klomelliska Unionen.
393 e.O.
Nya Arno går med i Klomelliska Unionen.
398-401 e.O.
Sanzsisk-mercanska kriget, även kallat Magikernas krig då det var magiska krafter som stod bak denna udda och för delar av Klomellien förödande konflikt.
412 e.O.
Erfavelklostret belägras av jordiska pirater men besegras av Garrikas arme som kommer till undsättning. Prinshertig Anovan av Garrika faller. De triskiska oligarkerna plundrar staden Garrika och tar över stadsstatens säte i Klomelliska Unionen med makt.
442 e.O.
Mercana går med i Klomelliska Unionen för att bättre kontrollera flodhandeln på Maure och därmed hela Klomellien.
447 e.O.
Hamur tas upp som medlem i Klomelliska Unionen.
456 e.O.
Harald Krokig dör och jordernas makt i Klomellien är över.
477 e.O.
Några melorghiska pärlfiskare upptäcker ett enormt bestånd av klomelliska jättemusslor vid kusten norr om Morezesekogen
495 e.O.
I Melorgh framträder en ny Levande Ogim.
497 eO
Den Levande Ogims makt över Melorgh är total. Kulten sprider sig till Mercana, Addiaska, Hisskov, Brikho och ännu längre bort. De usla handelsvillkoren med Mercana omförhandlas. För första gången står Melorgh i centrum för Klomelliens politik av egen kraft.
513 e.O.
Addiaska går med i Klomelliska Unionen.
519 e.O.
Mercana lyckas öppna handel med staden O genom Melashebergen.
567 e.O.
Brikho tas upp i unionen trots kraftigt motstånd från flera stadsstater. Mercana är den drivande kraften.
591 e.O.
Vidina Ingaldiron börjar skriva Encyclopedia Erebia.

380-610 Visst intresse för erövring tycks ha funnits, men inga andra än landets egna grupper tycks ha agerat. Klavykernas strandhugg avbryts och återupptas endast långt senare av trakorierna? Nordmän från Ransard och Jorduashur fortsätter plundra till dags datum när de ser möjligheten och under 400-talet återknyter Harald Krokig kontakterna med de jorduashurska kolonierna. Dylerna har, förmodligen sedan Mörkertiden, drivits upp i bergen i norra Klomellien, men aldrig aldrig gett upp hoppet och tanken på hämnd!

Geografi

[Övergripande beskrivning av Klomelliens geografi]

Diskussion:

Tänker mig att kust och flodområdena var "obebodda" innan landet koloniserades. Ingen vågade sig nära de äggsjuka sköldpaddorna. Dvärgar,svartfolk och vargmän var inte heller naturliga kustfolk. Nybyggarna tämjde dem och blev mästare av kusterna och floden. Inlandet, bergen och skogarna styrs fortfarande av vargmän, orcher och dvärgar. Sköldpaddorna sköter också handeln på floden, där båtar inte kan passera pga svåra terrängförhållanden som sköldpaddorna klarar utmärkt. Dvärgarna m.m är alltså beroende av kustfolket för att transportera ut sina varor och dessa gnuggar sina händer över de fina inkomster de gör med handeln.

Framträder en bild av ett land där de riktiga klomellierna(människor och till viss del halvisar) styr genom att sitta inne med nycklarna, handeln och kontrollen över kusten(kontakten med omvärlden) och floden(landets pulsåder) men egentligen har den militära makten att styra alla regioner förutom de egna. Alla vet detta och i de möten("rådsmöten"?) man har några ggr/år är det ett politiskt ränksmideri utan dess like, men man håller sig oftast lugn då man annars blir bojkottad. (http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=2859#2859)

Karta

caption

Karta över Klomellien

Övriga

Kladdkarta över Klomelliens stadsstater:[4]

Den tidigare stadsstaten Garrika: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=26814#p26814

EA-karta med förklaringar: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=35563#p35563

Klimat

Nordvästra Klomellien, där Mercana, Melorgh och Ishnaslätten ligger, är - till skillnad från resten av landet - mycket torrt. Denna del skyddas av Klomellerbergen och saknar därför nederbörd nästan helt. I östra och södra Klomellien däremot, är duggregnet nästan konstant, då Melashebergen i öster tvingar havsvindarna från Gryppas Vik att där lämna ifrån sig sin livgivande last. Den större delen av landet domineras därför av olika sorters våtmarker. Den rikliga nederbörden har gjort det mesta av landet till ett enda stort avrinningsområde för floden Maure och de vattendrag som genomkorsar söderns sumpmarker. All denna fukt leder förstås till ett rikt växt- och djurliv och, när det dikas ut, till bördig mark för jordbruk. Bevattning från Maures rika vatten föder även ett framgångsrikt jordbruk i Klomelliens torra delar, kring Mercana och norr om Melorgh. Klomellien har långa somrar och relativt korta vintrar. I landets mer höglänta delar, som i bergsstaden Hamur och på bergsluttningarna, ser man i regel snö upp till två månader om året, men på slätterna nedanför är det sällan tillräckligt kallt för snö, även om temperaturen på vinternätterna ofta når under fryspunkten.

Tempererat inlandsklimat
Årsmedeltemperatur: +7
 • Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • Temp: -8 -8 -3 +7 +17 +19 +22 +19 +9 +5 +2 -3
 • Nederbörd: KN KN KN KN LN LN LN LN LN LN KN KN
 • Persil -8°
 • Girsag -8°
 • Fateska -3°
 • Iskamsi +7°
 • Misiska +17°
 • Minde +19°
 • Melendo +22°
 • Byrdo +19°
 • Giren +9°
 • Taragan +5°
 • Nusin +2°
 • Tannan +2°

Flora & Fauna

 • Melashisk höglandsfår [5]
 • Nordklomellisk mufflon [6]

Klomull

Denna gigantiska sköldpadda är något av ett unikum för den klomelliska regionen och har en plats i områdets fornhistoriska hjältesagor (där de har fått namnet av frihetskämpen Klomul). Det finns två arter av klomuller. Nordklomull (även maurisk flodklomull) är den vanligast förekommande arten och är sötvattenslevande. De tämjs regelbundet för att användas till flodtransporter och krigföring. Speciellt Triska är känt för sin mängd stridsklomuller. Sydklomullen, även kallad havsklomull, är mer sällsynt och föredrar det bräckta vattnet vid estuarier i Gryppas vik ( t ex vid Snoarkusten). Det är i princip okänt att sydklomuller har tämjts. Det enda kända fallet i historien var då Mercana attackerade Addiaskas havskust med stridstränade exemplar. Som tidigare nämnts uppnår dessa fruktansvärda sköldpaddor gigantiska mått. Ett fullvuxet exemplar har en kroppslängd på 10 meter och en vikt omkring 30 ton. Avståndet mellan simfenorna på en sådan best ligger runt 12 meter. Det starka skalet på en klomull är stort nog att bära ett fastsurrat stridstorn av tjärat trä med 6–10 båg- och armborstskyttar och en klomullförare. Klomullerna blir oerhört gamla och sägs kunna uppnå en ålder av 250 år. Mercanas kände, gamle stridsklomull Bat’thuzar sägs vara bland de äldsta klomullerna i regionen med sina 200 år. Klomuller lägger sina ägg på grunda stränder i regionen. Det är också då de är som mest sårbara, men få landlevande rovdjur skulle få för sig att attackera något i klomullstorlek.

Gyllenkarp

Kallas även Kvulmerkarp då den endast förekommer i Kvulmsjön i sydöstra Klomellien. En delikatess för matälskare.

Regioner

Melashebergen

Bergskedja öster och söder om Klomellien.

Klomellien är ett land som ofta glömts då Erebs kungar och generaler diskuterat världspolitik. Detta beror säkerligen på landets isolerade läge bakom de osedvanligt branta och otillgängliga Melashebergen i öster och Klomellerbergen i norr. Klomelliens södra gräns utgörs också av en utlöpare från södra Melashebergen som sträcker sig ända ut till kusten, där staden Nya Arno ligger. Ett litet dvärgrike kallat Mirin Kôhn ska också ligga i södra Melashebergen någonstans, men exakt var är, trots handel genom Hamur, för klomellerna okänt. Klomellien är sålunda helt omringat av berg och alla dessa ses som väldigt farliga då de befolkas av barbarer, svartfolk och annat hemskt. Landsresor både till och från Klomellien är därför minst sagt ovanliga.– Alber Berekt, De Lärdes skara i Yolev

Klomellerbergen

Bergskedja som skiljer Klomellien från Magilre. Här lever svartfolk och dyler.

Jaggaracksjön

Stor sjö i mellersta Klomellien. Flera stora floder mynnar ut i Jaggarack som har sitt utlopp i den stora Maurefloden. I sjöns norra del ligger ön Tretorningen där Klomelliska Unionen först bildades och i sjöns södra del ligger ön den Diamor som undviks av alla sedan en magisk eldstorm 186 e.O. Jaggaracks sydligaste del utgörs av Garrikiska sjön där floderna Wemer och Gimdis har sina utlopp.

Från EA: Branta och klippiga stränder... Fast detta gäller kanske endast delar av sjön?

Kusten

Måste redigeras…

Klomelliens kust är sandig och grund. Enstaka stora klippformationer skuter dock upp här och var, de största Melorghs stadsklippa, Dvärgsten och Stangvaller. Tidvatten och vassvidder. Borgar ute på sandöar längs Addiaskas kust. Klomuller passerar på sina säsongsvisa vandringar. I söder övergår kusten i Baxardeltat.

"Nej, vill man till Klomellien gör man säkrast i att närma sig från havet. Landet ligger längst in i Gryppas Vik och sjöväga besökare måste imponeras av landets långa, släta sandstränder, gnistrande vita i solljuset. Även sjöfarare måste dock vara på sin vakt. Mercanas rika handelskepp har gjort viken populär bland allsköns pirater, såsom magiller, ransarder och farsegels morëlvidyner. Klomelliens kust är långgrund med förrädiska sandbankar som flyttar på sig. Det är lätt att gå på grund. Tidvattnet är starkt och kommer fort in, vilket mången stackars vandrande musselletare fått erfara. Skyndar man sig, kan man vid ebb gå ända ut till klippöarna söder om Melorgh. På en del av dessa byggdes en gång borgar av nu bortglömda krigsherrar. Borgarna bebos idag antagligen av pirater eller andra rövare. Söderut avtar de breda stränderna och övergår istället i väldiga vassvidder. Innanför dessa ligger södra Klomelliens våtmarker och Baxardeltat. Det är här den urgamla kuststaden Yolev ligger. Längre söderut blir det klippigt och i kullarna vid Melashebergens fot ligger Nya Arno, en vacker liten hamnstad, långt ifrån resten av världen." – Alber Berekt, De Lärdes skara i Yolev

Maure

Stor och bred flod som rinner från Jaggaracksjön i södra Klomellien och mynnar ut vid satsen Mercana och gränsen mot Magilre i norr.

Floden Maure är Klomelliens livsåder och huvudstaden Mercana klyvs av den. Floden är en handelsled genom hela landet, från norr till söder, men går inte att segla. Forsar, grund och översvämmade våtmarker gör att floden endast kan navigeras med hjälp av klomuller, Klomelliens enorma sköldpaddor. Burna av dessa klomuller tar sig Klomelliens varor och soldater ganska lätt till Sanzas, sedan ner till Jaggaracksjön, på vars östra kant Hisskov ligger, och sedan över Baxarslätten (eller Baxardeltat som det också kallas) till Triska och Bosza. Maure är mer än en transportled. Floden bär med sig slam och lera från söder till norr och varje gång den svämmar över, vilket den gör ganska ofta, befruktar detta gödningsmaterial Klomelliens marker. Bönder längs Maure gräver enkla kanaler och dammar för att göra det mesta av detta naturliga gödningssystem och på detta sätt försäkrar de sig om goda skördar varje år. – Alber Berekt, De Lärdes skara i Yolev

Abzural

Kulligt landskap mellan Ishnaslätten och Izeskogen. Ligger huvudsakligen innom Sanzas gränser men även Brikho och Triska.

Izeskogen

Stor skog som ligger nedanför Melashebergen innanför gränserna till stadsstaten Triska.

Morezeskogen

Skog i västra Klomellien mellan Addiaska och Yolev.

Baxar

Måste redigeras...

Baxardeltat är inget egentligt delta, men kallas så därför att det är ett virrvarr av floder som rinner genom ett område av konstanta översvämningar, våtmarker och kärr. Här ligger en vattensamling som kallas Kaltersjön (var det finns rikligt med kaltbitare), men det mest berömda vattendraget heter Gimdis och omger staden Bosza. Den floden sägs vara magisk och skyddar Bosza från fiender.

Området har även ett mycket rikt fågelliv och många av arterna återfinns endast här och anses vara speciella delikatesser när de hamnar på klomelliska matbord. Deltats grunda vatten är också berömt för gott fiske. Jägare och fiskare från Nya Arno och Yolev måste dock undvika stora områden eftersom det även befolkas av stora stammar reptilmän.

Diskussion: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=13514#13514

Ishnaslätten

Ishna är ett dött, uttorkat slättområde. En gång var det kustlandskap och den mycket höga salthalten i marken gör slätten hjärtskärande vacker men fullständigt obrukbar. Däremot är det ett perfekt ställe att bryta salt - och det ligger bra till för att Mercana och Melorgh (som utan saltproduktionen inte har något alls att leva av förutom jordbruk.) Här slavar egendomslösa och trälar - människor, dvärgar, halvlängdsmän och svartfolk sida vid sida, för att förse Mercanas hungriga hamnar med det oersättliga saltet.

Platser

Diamor

Ö i södra delen av Jaggaracksjön där ruinerna efter staden Joraga ligger.

Dimmiga Dalen

Djup dal i östra Klomellerbergen som ständigt är fylld av tjock dimma.

Dvärgsten

Klippa vid kusten i södra Addiaska där dvärgar tidigare bodde. Dvärgstaden Basadaz-mûh byggdes av flyktningar från det fallna Mirinohn och under tvåhundra år växte ett välmående samhälle fram här. År 380 e.O. togs dock alla dvärgar som slavar av Det Heliga Kishatet till Trakoriska öarna och Basadaz-mûh lades öde. De sista dvärgarna lyckades dock försegla stadens inre delar och varken trakorierna eller de otaliga äventyrare som sedan försökt har kunnat ta sig in. Enligt sägnen så fördes stora rikedomar från Mirinohn till Dvärgsten och dessa finns troligen fortfarande där.

Frecol

Stad på sydsidan av Maure där gränsen mellan Mercana och Addiaska möts. Kontrolleras för tillfället av Addiaska.

Garramil

Stad invid Maure. http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=35975#p35975

Hisskovitiska åsen

Smal och slingrande åsrygg som går från Morezeskogen i nordväst, längs gränsen mellan först Yolev och Addiaska, sen Yolev och Hisskov och sen Bozsa och Triska i sydöst. Floden Gimdis som omkransar Bozsa är grävt i en kanal genom åsen vid gränsen mellan Bozsa och Hisskov.

Kvulmsjön

Sjö i östra Melashebergen. Kallas även Gudarnas avlöpa då vattnet har en vedervärdig stank. Svartfolk lever kring sjöns norra sida och fiskar den för platsen unika Kvulmerkarpen. Fisken säljs till människorna i Triska och når därifrån ut till det övriga Klomellien och Ereb under namnet Gyllenkarp.

Nagnagordalen

Bred dalgång i sydöstra Klomellien som leder djupt in i Melashebergen och utgör en passage genom och över bergen till länderna i söder.

Stadsstater

Addiaska

Huvudartikel: Addiaska

Bozsa

Huvudartikel: Bozsa

Brikho

Huvudartikel: Brikho

Hamur

Huvudartikel: Hamur

Hisskov

Huvudartikel: Hisskov

Melorgh

Huvudartikel: Melorgh

Mercana

Huvudartikel: Mercana

Nya Arno

Huvudartikel: Nya Arno

Sanzas

Huvudartikel: Sanzas

Triska

Huvudartikel: Triska

Yolev

Huvudartikel: Yolev

Befolkning

Om fördelning stad - landsbygd: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=22068#22068

Senaste siffror för befolkningens storlek: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=36612#p36612

Människor

Klomellien bebos huvudsakligen av joriska och narguriska människofolk. Jorer i norr och närmast kusten, nargurer i sydöst upp mot bergen. Längst i söder bor en grupp dalker. I norr mot Magilre bor dyler.

Ankor

Huvudartikel: Ankor

Talrikast i Mercana och Hisskov.

Dvärgar

Huvudartikel: Dvärgar

Dvärgarna i Klomellien härstammar från Grynnerbergen och bosatte sig i Drylo efter den stora utvandringen på 1400-talet f.O. Ursprungligen bodde de i nordöstra Klomellerbergen där de etablerade riket Mirin-Khôn. Detta rike existerade till 167 e.O. då det erövrades av svartfolk efter ett kort men mycket blodigt krig. Några av de överlevande dvärgarna bodde en tid i staden Cvyrdo som de köpt från piraten Gryppa Gultand 127 e.O. med avsikten att handla med omvärlden men 172 e.O. överlät de staden till Magilre i byte mot att få bosätta sig i den magillerska staden Palatin. Andra etablerade sig i Dvärgsten, en klippa vid kusten av dagens Addiaska som sen fått namn efter dvärgarna, och denna fick namnet Basadaz-mûh. Denna bosättning intogs 380 e.O. av skepp från Det Heliga Kishatettrakoriska öarna och alla dvärgarna togs dit som slavar. Senare har dessa frigjort sig och grundat ett rike i KopparbergenPalamux. Huvuddelen av dvärgarna som överlevde Mirin-Khôns fall flyttade dock till södra Melashebergen där de gett upphov till dagens dvärgbefolkning i stadsstaten Hamur.

Diskussion: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=22266#p22266

Halvlängdsmän

Huvudartikel: Halvlängdsmän

Halvlängdsmän bor i stadsstaten Sanzas och i några av de största städerna.

Vargmän

Huvudartikel: Vargmän

Fyra vargmänstammar i Klomellien:


Måste redigeras för att bättre passa in med det övriga Klomellien...

Klomellien domineras (ur ett vargmannaperspektiv) av 4 större stammar. Stamsammanhållningen är stark i Klommellien eftersom individtätheten är så stor. Flockarna inom stamen är helt självständiga, men det existerar en stark inbygd förståelse, liktänkande och respekt mellan flockar av samma stam.

Vargmännen har sina vinterläger på nordsidan av Melasherbergen dit också älg och bergssvin sökt sig i stora mängder i lä för översvämningar och frostdränkta stormar nere på lågländerna. På vårarna tar de sig genom passen i Karkazra och Pinhake Klyft ner till Klomellien. Många flockar söker sig till Baxardeltat där de frossar på klomulägg, en oerhört näringsrik föda. En enda ägg-gömma kan hålla en hel flock mättad under sommaren.

Till de största stammarna hör den inflytelserika och oskygga svartsnöstruparnas stam. Svartsnöstruparna utför under vintern snabba och skickliga räder mot handelskaravaner på vägarna kring staden O, och somrarna tillbringar de i sina revir långt inne i landet där de fiskar djupmal och vattenorm, och handlar med de klomelliska bosättningarna längs flodstränderna.

Förhållandet mellan klomellerna och svartsnöstruparnas stam är väldigt bra och från klomellisk sida ser man det som en allians. Vargmännen känner inte till dylika begrepp och det som ytterligare försvårar det hela är att det inte finns något överhuvud för vargmännen utan varje flock är sin egen och agerar enligt sitt eget bästa. Alla försök av klomellerna att rikta in sina understöd och förhandlingar mot en viss drott har resulterat i oroligheter och rubbad balans inom stammen, och andra stammar (som tex de stort hatade och äggfrossande vargmännen från den vältade paddans stam) har blivit starkare. Det goda förhållandet har dock gjort att klomellerna lever i relativ trygghet från andra vargmän och därtill fungerar svartsnöstruparna och andra likasinnade stammar som effektiva gränsbevakare och buffertar mot fiender och farligheter bakom Melasherbergen.

För att befästa denna "allians" med svartsnöstruparna har klomellerna instiftat en ambassadörspost för vargmännen. Den innehas av Grimvite, en gammal drott från Kushu-flocken, troligtvis infångad i tiderna, men numera helt insatt och engagerad i Klomelliens och vargmännens politik. Han sitter i rådet i Mercana (ändrat från Melorgh) tillsammans med handelsmagnater, småfurstar och träsktribuner, iklädd björnpäls och grottsvinsbetar. I Klomellien går han under titeln ”Stordrott och generalissimus öfver de djuriska halvfolken uti Klomelliens land”. I svartsnöstruparnas stam är han en kuriositet och kallas Hezzrah-Assalak ( = Någon som är lite virrig och sitter på rumpan så att svansen blir krokig) Vargmän från andra stammar vet knappt vem han är, och inte ens i sin egen flock har han någon makt då de sedan länge utsett en ny drott. Han respekteras dock ännu i sin flock och de håller alltid ett rovpack på en handfull krigare i Melorgh som hans hird.

Framtiden för förhållandet mellan klomeller och vargmän är dock ovisst då svartsnöstruparnas stam kraftigt reducerats den senaste tiden. Det är oklart varför, endel talar om motattacker från uppretade maktfraktioner i staden O, andra om skabbpest eller ökat inflytande från svartfolk i Nålhålspasset i Melasherbergen. Trots att Baxarslättens flanker numera bevakas av klomelliska fyrtorn blir vargmännen från den välta paddans stam allt fräckare i sina räder mot de dyrbara äggmarkerna. Därtill börjar Grimvite bli allvarligt gammal och sjuk, och trots att hans makt endast är symbolisk på sin höjd, är det få klomeller som vet det, och hans kunskap och insikt är ovärderlig för de klomelliska diplomaterna.

Det klomelliska legoförbandet Randrim är vida känt för sina insatser i klomellerkrigen. De anses ha intagit tre städer på egen hand för Mercanas räkning. Ledarhanen Tukkutok den Vanställde nedgjorde ensam 8 kardiska (ändrat från dalkiska) riddare utanför Addiaskas portar och åt deras hjärtan oberörd av pilregnet från bågskyttarna på stadsmuren. När staden väl var intagen och de resterande kardiska riddarna kapitulerade blev han så besviken över detta vekliga beteende att han skar upp sin buk för att slänga bort den värdelösa måltiden. Mirakulöst nog så överlende Tukkutok och leder fortfarande Randrim, fast deras nuvarande uppdragsgivare är okänd. (http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=3810#3810)

Diskussion: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=13476#13476

Svartfolk

Huvudartikel: Svartfolk

Svartfolk lever i de östra Klomellerbergen och härifrån kommer stadsstaten Brikhos svartfolk. Svartfolk finns även i Melashebergen och här och var runt om i Klomelliens mera ödsliga områden.

Reptilmän

Huvudartikel: Reptilmän

Södra Klomelliens träskområde Baxar är fullt av reptilmän. Det finns även rykten om rester efter gamla civilisationer grundade av reptilfolk.

Ruinstaden K´Trrsh: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=26794#26794

Råttmän

Huvudartikel: Råttmän

I Triska bor ett litet antal råttmän. Under stadsstatens Garrikas tid var de betydligt fler och hade då också en viktig roll som hantverkare i stadens väverier.

Samhälle

Styre

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=25247#25247

Klomelliska Unionen

Klomellien är en union av 11 självständiga stadsstater.

Diskussioner:

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=26730#26730

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=26729#26729

Årtal för när de olika stadsstaterna gick med i Unionen:

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=26780#26780

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=26756#26756

Om jordernas återkomst till södra Klomellien: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=35148#p35148


Årtal för inträdelse i Unionen
Hisskov 374 eO
Sanzas 374 eO
Garrika 374 eO (Triska från 412 eO)
Yolev 392 eO
Nya Arno 393 eO
Bozsa 416 eO
Melorgh 438 eO
Mercana 442 eO
Hamur 447 eO
Addiaska 513 eO
Brikho 564 eO

Grimvites hird

Ett rovpack på en handfull vargmänkrigare från svartsnöstruparnas Kushu-flock. Vargmannen Grimvites personliga livvakt.

Politik

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=22065#p22065

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=21569#p21569

Inhemska konflikter

Klomellerkrigen

De ständiga småkrig och väpnade dispyter som Klomelliens olika stadsstater bedriver sig emellan kallas Klomellerrkrigen...

Krigen förs ofta av inhyrda kompanier med legosoldater?

Utländska förbindelser

Magilre

Magilre ligger i krig med Mercana och det övriga Klomellien, även om kriget oftast går på sparlåga. Magilre gör anspråk på hela Klomellien, och vill rensa bort den förhatliga Olemkulten och pressa tillbaka Aesirdyrkarna. Klomellien står enade mot Magilre, förmodligen den enda fråga de kan enas om. Mercana utgör frontlinjen då floden Maure som delar staden också utgör gräns mot Magilre, och stadens andra halva, Cvyrdo, styrs av Magilre. Magillerska ädlingar spränger ofta in över floden på snabba hästar och plundrar, mördar och våldför, något som bidrar till att hålla hatet mot dem levande. Mercana och Cvyrdo beskjuter varandra med katapulter någon gång i veckan. Mycket få personer dör, men det bidrar till att hålla liv i krigsstämningen.[7]

Utdrag ur: Vidina Ingaldirons klomelliska krönika

Staden O

Handelskaravaner över norra Melashebergen ner till staden O. Passerar svartfolksstaten Brikhos territorium och flera vargmännastammars revir...

Caddo

Diskussion...

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=21569#21569

Trakorien

Mercana som Klomelliens ledande makt har starka band till Trakorien genom handel.

Förslag: Trakorien exporterar mycket livsmedel till Klomellien. Klomellien exporterar huvudsakligen hantverk till Trakorien.

Kardien

Kardien är nära allierad med Addiaska. Kontakterna med Mercana då stadsstaten har starka band med Trakorien. Nya Arno följer den dalkiska grenen av Lysande Vägen och misstros av denna anledning.

En, trots fiendeskapet, kardisk ambassadör vid namn Mervald Knape? (http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=27536#p27536)

Jorduashur

Jorduashur har en lång historia i Klomellien, först som plundrade och sen som kolonisatörer. Numera är kontakterna få men viss handel förekommer.

Militärmakt

Då Klomellien består av en union självständiga stater finns heller inga gemensamma militära styrkor. Varje stadsstat har sina egna trupper, ofta kompletterad med legosoldater.

Legosoldater

Klomellien känd för sina många förband av legosoldater...

Kända förband

Näringar

Bergbruk

 • Järn (från Hamur)
 • Silver (från Hamur)
 • Zinkspat

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=13245#p13245 (Kanske från Nya Arno?)

 • Salt (brott och gruver på Ishnaslätten) från Mercana, Melorgh och Addiaska.

Skogbruk

 • Timmer från södra Morezeskogen i Yolev.

Jordbruk

 • Får i Mercana, Hisskov, Triska och Hamur.
 • Livsmedel, honung, frukt, tabak, öl i Sanzas.
 • Vattenvete i Hisskov.
 • Grönsaker i Nya Arno (på vattengårdar (öar) i Baxardeltat [8])

Havsbruk

 • Fiske i Yolev, Addiaska, Mercana och Nya Arno.
 • Pärlor i Addiaska.

Handel

Export

 • Timmer
 • Salt

Om salt från Ishnaslätten: http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=13363&sid=72b6b9a307da40192e0dc1010255ebc3#p13363

Mycket salt exporteras till Zorakin. [9]

 • Järn
 • Hantverk
 • Pärlor

Import

 • Tyger

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=26892#p26892

 • Livsmedel

Religion

Lysande Vägen

Huvudartikel: Lysande Vägen

Dyrkas i Hisskov, Yolev, Addiaska och Nya Arno.

Diskussioner:

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=26350#26350

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=26380#26380

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=21900#21900

Karta:

http://img62.imageshack.us/img62/228/lysandevgeniklomellien.jpg

Aidniska grenen

Kerisgassen sitt huvudsäte i Addiaska.

Erfavelklostret på Serafudden ett centrum.

Dalkiska grenen

S:t Jakobians orden

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=11611#p11611

Olem

Dyrkas i Mercana.

Æsír

Huvudartikel: Æsír

Dyrkas i Hamur och Triska.

Kultur

Hisskovitiska spelen

Torneringar, tävlingar, spel och gyckel arrangeras på Stora Arenan i Hisskov varje(?) år.

Hantverk

Klomellien är känd för sitt mycket goda hantverk och de olika stadsstaterna har ofta olika specialiteter. Klomellisk kvalité är ett begrepp känd över hela Ereb och Hantverkarnas Gille i Klomellien är mycket noga med att upprätthålla detta goda rykte. De allvarligas gille har även de en stark ställning i Klomellien

Kalender

Flera olika kalendrar används i Klomellien. Alla stadsstater vet dock att förhålla sig till Trakoriska kalendern som används i Mercana och till Arcivaliska tideräkningen som är den dominerande i Ereb.

Lärdom

Trots sin undanskymdhet i Ereb har Klomellien en stark lärdomstradition. För den oinvigde kan det verka som Mercana även på dette område är framgångsrikt men det såkallade Biblioteket i Mercana är ingenting annat än ett skrytbygge och ett tomt skal. Här finns i princip endast dårliga avskrifter av allmäna verk, sagoböcker och spekulativ religiös litteratur. Den verkliga kunskapen finns hos de Lärde i Yolev. I den sydliga stadsstaten finns ett mycket gammalt Bibliotek som både lyckats samla och bevara bokverk från innan Mörkertiden och ännu längre bakåt i historien. Även ny kunnskap har alstrats i Yolev och de lärde som verkar här omtalas alltid med respekt av sina kollegor i övriga Ereb. Biblioteket i Yolev upprättades redan under tidig Mörkertid och det har diskuterat om det till och med kan vara samtida med upprättandet av Lyceet i Pendon och Mandelorden. Att Biblioteket aldrig plundrats kan verka otroligt med tanke på Yolevs långa historia som underlydande nordfolken från Jorduashur men jorderna lät de lärde verka i fred så länge tributer och skatter betalades sköldjarlarna. En av de mest kända lärde från Klomellien är elementarmagikern Vidina Ingaldiron vars kapitel om just Klomellien i reseberättelsen Encyclopedia Erebia är mycket färgstark och omtyckt. Att det har ställts frågor om riktigheten i vissa av Vidinas skildringar har dock inte förringat deras popularitet.