Babor

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök
Huvudartikel: Barbia

Översikt

Barbias huvudstad vilar på Baborska klippan, den enorma stenstod som skiljs från höglandet av en klyfta där floden Vattnatra (n. Navathnira) rinner ut i Ardibukten. Mellan klippan och själva höglandsplatån går en smal naturlig stenbro. Det är denna väg man alltid har använt för att ta sig från Nargurs skogar och upp på höglandet. Staden är byggd på klippans utsida och fyller också upp alla klyftor och håligheter. Husen är oftast av granit uthuggen från klippan, sammanbundna av otaliga broar och rangliga konstruktioner i trä. Byggnaderna klättrar mer eller mindre på varandra, upp mot höjderna där de rikas hus och palats ligger. Vyen mot norr och upp över det barbiska höglandet är storslagen och kan endast mätas med den över Nargurs enorma skogar som sträcker ut mot söder.

Inspiration: http://ackegard.com/gallery/v/illos/dod/illo_adventurers_and_city.jpg.html

Historia

2404 f.O.
På den Baborska klippan svär 327 stamhövdingar en ed som skall komma att hålla i årtusenden; osroguhrer och noroguhrer skall vara ett folk under Gudinnan! Alla narguriska folk har denna händelse långt tillbaka i sina legender och myter men i Barbia och Nargur hålls den friskt i minnet genom förfädernas andar.

Platser

Stenbron

Denna naturliga stenbro blev engång förbättrad av dvärgar och är Babors enda port mot höglandet i norr. Gamla skyddsrunor syns ännu inhuggna vid varje brohuvud men betydelsen är okänt även för dvärgar som besöker Babor.

Kejsarpalatset

På toppen av Baborska Klippan ligger detta storslagna palats där nu Kejsar Yddris Yxhammare av klan Dendor residerar. Från de många tornen slår kejsarmaktens rödlila banèr stolt i vinden.

Brofortet

Denna befästning ligger där Stenbron från stadsklippan ansluter till höglandsplatån. En liten stadsdel har vuxit upp kring Brofortet och går under samma namn. Hyrstall och mjödstugor.

Brunnen

Under Kejsarpalatset är en brunn uthuggen ner genom hela Baborska Klippan. Genom brunnschakten går en vinsch och straffångar förser vid hjälp av denna inte bara palatset men också flera springbrunnar längre ner i staden med vatten.

Stallarna

Inne i själva klippan är långa grottgångar uthuggna där det kejserliga kavalleriet har sina hästar uppstallade. Soldaterna har oftast egna bostäder i staden men en enhet är ständigt förlagt i Stallarna. Här finns även stora förråd.

Stora Torget

Babor storsta torg. Härifrån leder "Avenyerna", stadens enda tre riktiga gator där vägnar och riddjur kan färdas. En leder ut over stenbron, en upp till Kejsarpalatset, och den längsta slingrar sig ner till botten av klippan och Nedre staden. Ut mot Stora Torget öppnar sig porten in till Stallarna.

Knaggen

Detta är en utstickande del av Baborska Klippan och på utsidan av denna, på nordöstra och östra sidan, har en liten stadsdel byggts bland de många småskrevor i berget här. Huvudsakligen småhantverkare och soldater som bor i Knaggen.

Halvstaden

Nedanför Klippväggen som utgör höglandets södra gräns finns en smal stripa land mellan berget och floden Vattnatra. Jorden är mycket bördig och halvlängdsmän dyrkar här mycket av den mat som försorjer Babor. Vid flodmynningen på nordsidan slutar denna landstripa och här ligger Halvstaden där småfolket säljer sina produkter till de baborska handlarna. Förutom spannmål och grönsaker även öl - halvlängdsmännens "Baborska Brygd" är mycket gott.

Linbanan

Från Halvstaden upp till Knaggen, över flodmynningen, leder en linbana. Denna fraktar varor mellan de två stadsdelarna som annars skiljs av både höjden och floden emellan. Drivkraften till linbanan är det såkallade "Spelverket", en anordning ägd av Förenade köpmännens Hus där en mammut går i cirkelvandring rundt ett gångspel. Gamle Otho är halvt blind, har endast en halv stöttand kvar, och är mycket snäll. Många barn brukar hänga här och ge Otho morötter. På övervåningen i samma byggnad ligger en krog uppskattat av skaldkvädare, trubadurer och musikanter.

Orchkungens torg

På detta lilla torg avrättades svartfolkens kung Gargadaz 564 e.O. Torget valdes av den anledning att utsikten över till höglandsplatån är god och svartfolkshären från Edretch kunde därför se sin ledares död under kejsarens egna yxa. På den något suspekta krogen "Bödelyxan" hänger ett mumifierat svartfolkshuvud som påstås vara Gargadaz egna.

Nomaderna

Del av staden där höglandsnomader som sökt sig till staden gärna bosätter sig. Ett gytter av små hus byggda både på klippan och inne i den. I Nomadernas övre delar har en berendier byggt upp "Melbobirs Droger", Babors bästa droghandel. Varusortimentet är omfattande och härstammar från Ereb, Akrogal och Orghin. Melbdobir brukar servera trakorisk coffa till sina fasta kunder och detta är faktisk anledningen till att självaste Siratsia vid sina besök i staden väljer att köpa droger här. (Fast detta är det ingen som vet! ) Två gesäller bistår drogmästarblandaren och även hans unga dotter Nyn. Nomaderna är under den korta sommaren en blommande stadsdel. Alverna Lisia och Alyrion odlar nämligen då upp otaliga blomväxter som pryder var enda liten klippskreva där jord kan fyllas - och detta bara för att det är vackert!

Speltorget

Ett litet torg i Knaggen där Linbanan ansluter till stadsklippan och Spelverket ligger. Här hittas många små krogar och nöjesetablissemang. "Katten och Gurkan" är ökänt för sina hallonpaier. "Lerskärvan" är ett av få ställen som serverar vin uppe i norra Ereb.

Biblioteket

Babors gamla bibliotek genöppnades av kejsar Yddris Yxhammare 597 e.O. Boksamlingen är av blygsam storlek med erebiska mått mätt men innehåller en del volymer av mycket interessant karaktär. Flera av de lärde som samlats kring Biblioteket är kvinnor som tidigare tjänat i Fadarims Tempel, och mycket av det som skrivs är således med de av prästinnorna konstruerade barbiska tecknen.

Nedre staden

Stadsdelen vid Baborska Klippans fot, nedanför höglandet. Här ligger Skogsporten och Hamnen.

Hamnen

Babor har en liten men god hamn, öppen mot sydväst och Ardibukten. Den omgärdades till en början inte av någon stadsmur men efter ett anfall från skogarna i Nargur 493 e.O. byggdes den samman med Skogsportens murar.

Skogsporten

Denna port öppnar sig mot sydöst och Nargurs skogar. Två höga torn flankerar porten som ingår i en kraftig stenmur rundt Nedre staden. Kommendant över Skogsporten och "Nedre stadsstyrkan" är cerevalliern Ogdlorek.