Ännu en revidering av befolkningssiffror?

Övrigt om Ereb Altor
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Ännu en revidering av befolkningssiffror?

Post by Adragoor »

Forts. från Caddotråden:
Regil wrote:befolkning:
Känner mig helt säker på at Caddos befolkningsiffra diskuterades någonstans, Adragoor tyckte att den borde höjas, någon som vet i vilken tråd?

Skulle vilja säga: hold your horses! Innan vi drar igång den karusellen. Att ensidigt höja Caddos invånarantal kommer att leda till att öviga länders befolkning också justeras. Det vore bättre om ett helhetsgrepp togs på ämnet med en livlig debatt innan.

Ereb är inte europa, det är en vildare och kanske mer primitiv plats med stora obefolkade områden, civilisationen är begränsade områden som alla gränsar till vildmark. jag kan tänka mig att ereb inte är lika uppodlat som europa var år 1300 då befolkningsiffran stod högt. jag har försökt att tydliggöra det när jag jobbar med Kardien och lägga in mer skog i beskrivningarna av landskapen.

Å andra sidan så är befolkningsiffrorna ändå fjuttigt små, men jag tror att om vi höjer dem så är det något som vi bör diskutera, kanske inte så mycket för vad det innebär att höja dem som för vad det innebär att låta dem stå oförändrade.

Tänkbara reviderade siffror:
Caddo 2 milj
Kardien 3 milj (landet är ju stort om sverige, men sakanar subarktiskt klimat)
Zorakin 7 milj

Något sådant, tycker att det är Zorakin som behöver den högsta ökningen, erebs frankrike.
Något som folk ofta verkar ha missat är hur stora länderna faktiskt är i Ereb. Det är bara att sitta och mäta lite för att inse Erebs gigantiska storlek... (För att inte tala om det märkliga fenomenet att länderna är ännu större på andra kontinenter...)

Jag uppmanar därför folk att räkna ut ländernas arealer i kvadratkilometer och sedan beräkna andelarna av arealen som är tätbefolkad, mindre tätbefolkad resp. glesbefolkad. Färgerna för odlad mark, slättland samt berg och skogar på den gamla stora Erebkartan kan ge rätt bra fingervisningar. Sedan kan man med hjälp av sunt förnuft räkna ut hur mycket folk det finns i ett land.

För att ta Hynsolge som ett exempel... (Uträkningen kan ha brister...)

Med lite snabb överslagsräkning kan man komma fram till följande:
Hynsolges areal är ca:540000 km2 (grovt räknat). Räknar vi nu (med ledning av kartan) med att 100000 km2 är uppodlade och därför tätbefolkade, och att ett tätbefolkat område i Hynsolge består av byar och gårdar som i snitt ligger med 3km mellanrum samt att varje by/gård har 200-250 inv. i snitt, kommer vi fram till att det finns 16500 byar och gårdar i de tätbefolkade områdena. (10000 är kanske gårdar och 6500 byar...) I dessa 16500 byar/gårdar bor sammantaget 4 milj. människor.

Räknar vi på samma sätt med de mindre tätbefolkade områdena, kommer vi, om deras totala areal är 280000 km2 och vi räknar med byar/gårdar på 5km avstånd från varandra som var och en innehåller 100-150 inv., fram till att dessa områden befolkas av 1,5 milj. människor.

Resterande areal, 160000 km2 är glesbefolkad. I dessa områden ligger bosättningarna på 7 km avstånd från varandra och det bor 50 inv. i varje. De glesbefolkade områdena befolkas därför av 150000 inv.

Räknar vi sedan upp städernas befolkningsantal lite (nästan tiodubblar antalen i EA-boxen) och säger att de större städerna tillsammans har 80000 inv, kan vi komma fram till att Hynsolges totala inv.antal måste ligga på ca:5,75 milj.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Om erebs befolkning bör moddeleras efter europas så tror jag att adragoors siffror stämmer ganska bra.

Själv har jag varit en varm förespråkare för ökad befolkning, men jag börjar tveka lite.

Ereb är inte europa. det är en vildare plats med barbarer (svartfolk) som lurar runt hörnet och väldiga vildmarker i dess mitt. De civiliserad länderna ligger ngorlunda glest utspridda. statsbildningen har förvisso kommit långt, men i övrigt så tycker jag att ereb påminner mer om Europa under folkvandringstid än det ~1300 tal som teknik och statsbildning kanske ger oss.

Vid 1300 hade väst + centraleuropa kanske 35 miljoner invånare (hälften i frankrike)
Om vi istället tittar på europa runt 1000 talet så är befolkningssiffran kanske en tredjedel av det. jag tycker att det borde passa större delarna av ereb bättre. Vi står inför nybrytning av mark och omfattande omvandling av skog till åker. Detta passar alla länder norr om kopparhavet utom trakorien. I kopparhavet kanske caddo, erebos, delar av Zorakin och felicien bör ha kommit "längre", men jag tycker att de flesta delar av ereb fortfarande bör ha stora inslag av skogar etc. Det är en vildare och råare kontinent som vi beskriver, åtminstone ännu så länge. jag skulel vilja se det som ett tema att de flesta länder har växande befolkningar och bryter ny mark.

Om vi tar hynsolge så tycker jag att siffran hamnar högt. Greklad + balkan hade kanske 5 miljoner invånare under medeltiden.Men jag köper din metod som en grov uppskattning som vi sedan kan modifiera, kan man inte sätta ungefärliga mått på befolkningstätehet istället så att det blir lätatre att räkna? I ditt exempel har vi 40 inv/km2 i tättbefolkade områden, vilket i mina öron låter högt. även här behövs stora arealer skog att ta ved från och så vidare. kanske 20 in/km2 är en siffra att utgå ifrån? (har för mig at jag har sett den nämnas för frankrike)

Totalt sett så är jag dock för en revidering, siffrorna är emellanåt snurrigt låga.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Vad tycker ni andra? Ser gärna en frän debatt med hårda personangrepp :wink:
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

Jag kan ju främst tala om Caddo, även om debatten naturligtvis gäller hela projektet som sådant. Att Caddos befolkning nu ökats till 1,7 miljoner ser jag som mycket bra och logiskt. Siffran jag tidigare arbetade med var 850 000, och den officiella siffran från EA var fjuttiga 100 000.

Caddo är en ö med väldigt lite vildmark kvar, så Refils beskrivning av det generella glesbefolkade läget i Ereb gäller i vart fall inte Caddo. Det är bara kantonerna kring Appobergen som inte är odlingsbara och därför inte har speciellt mycket folk. Dessutom finns det inga sartfolk på Caddo som håller vissa områden obefolkade (om man nu inte räknar svartfolk som folk och inkluderar dem i innevånarantaled...).

Då Caddo är nära fullbordan skulle detta vara en fråga jag behöver ett OK från gruppen på. Är 1,7 miljoner en bra och rimlig siffra? Jag tycker det...
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Post by Adragoor »

Regil wrote:Om erebs befolkning bör moddeleras efter europas så tror jag att adragoors siffror stämmer ganska bra.

Själv har jag varit en varm förespråkare för ökad befolkning, men jag börjar tveka lite.

Ereb är inte europa. det är en vildare plats med barbarer (svartfolk) som lurar runt hörnet och väldiga vildmarker i dess mitt. De civiliserad länderna ligger ngorlunda glest utspridda. statsbildningen har förvisso kommit långt, men i övrigt så tycker jag att ereb påminner mer om Europa under folkvandringstid än det ~1300 tal som teknik och statsbildning kanske ger oss.

Vid 1300 hade väst + centraleuropa kanske 35 miljoner invånare (hälften i frankrike)
Om vi istället tittar på europa runt 1000 talet så är befolkningssiffran kanske en tredjedel av det. jag tycker att det borde passa större delarna av ereb bättre. Vi står inför nybrytning av mark och omfattande omvandling av skog till åker. Detta passar alla länder norr om kopparhavet utom trakorien. I kopparhavet kanske caddo, erebos, delar av Zorakin och felicien bör ha kommit "längre", men jag tycker att de flesta delar av ereb fortfarande bör ha stora inslag av skogar etc. Det är en vildare och råare kontinent som vi beskriver, åtminstone ännu så länge. jag skulel vilja se det som ett tema att de flesta länder har växande befolkningar och bryter ny mark.

Om vi tar hynsolge så tycker jag att siffran hamnar högt. Greklad + balkan hade kanske 5 miljoner invånare under medeltiden.Men jag köper din metod som en grov uppskattning som vi sedan kan modifiera, kan man inte sätta ungefärliga mått på befolkningstätehet istället så att det blir lätatre att räkna? I ditt exempel har vi 40 inv/km2 i tättbefolkade områden, vilket i mina öron låter högt. även här behövs stora arealer skog att ta ved från och så vidare. kanske 20 in/km2 är en siffra att utgå ifrån? (har för mig at jag har sett den nämnas för frankrike)

Totalt sett så är jag dock för en revidering, siffrorna är emellanåt snurrigt låga.
Observera att det påstås finnas stora delar av Hynsolge som är uppodlade och tätbefolkade i EA-boxen...

I början av 1300-talet kan man räkna med att hela Frankrike hade en befolkningstäthet på närmare 40inv/km2 (landet var närmare 500000km2 stort och hade troligen en befolkning på nästan 20 milj.). Dvs. tätbefolkade områden måste ha haft mycket högre bef.täthet än 40/km2! I mitt Hynsolgeexempel får hela landet en bef.täthet på ca 10 inv/km2, dvs. en nivå som Frankrike kanske låg på under 1000-1100-talen...
I Hynsolgeberäkningen är stora delar av landet väldigt folktomma. Det finns mycket plats för svartfolk och annat oknytt...

Sen att de tätbefolkade områdena i centrala och norra Ereb är mycket glesare och färre och att det finns enorma vildmarker där är en annan sak...

Vad jag kan se har det inte skett några gigantiska decimeringar av befolkning sedan 599 f.O. så befolkningen har alltså haft 1200 år på sig att öka...
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Post by Adragoor »

anders wrote:Jag kan ju främst tala om Caddo, även om debatten naturligtvis gäller hela projektet som sådant. Att Caddos befolkning nu ökats till 1,7 miljoner ser jag som mycket bra och logiskt. Siffran jag tidigare arbetade med var 850 000, och den officiella siffran från EA var fjuttiga 100 000.

Caddo är en ö med väldigt lite vildmark kvar, så Refils beskrivning av det generella glesbefolkade läget i Ereb gäller i vart fall inte Caddo. Det är bara kantonerna kring Appobergen som inte är odlingsbara och därför inte har speciellt mycket folk. Dessutom finns det inga sartfolk på Caddo som håller vissa områden obefolkade (om man nu inte räknar svartfolk som folk och inkluderar dem i innevånarantaled...).

Då Caddo är nära fullbordan skulle detta vara en fråga jag behöver ett OK från gruppen på. Är 1,7 miljoner en bra och rimlig siffra? Jag tycker det...
1,7 miljoner låter rimligt... Mindre än så skulle behöva förklaras med pestepidemier, större krig, dålig fertilitet eller liknande. Det är ju trots allt förindustriella samhällen som vi talar om. Visserligen är säkert dödligheten i sjukdomar hög, fast folk får också rätt många barn...
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

1,7 miljoner invånare i Caddo låter utmärkt. Det förklarar också mängden legoknektar som dalkerna kan pytsa ut. Ungeför som Schweiz kunde förse stora delar av Europa med legosoldater.

I Zorakien var jag redan från början inne på att man minst borde höja befolkningen med x10. Då har Zorakien ca 2,5 miljoner invånare. Även detta tycker jag är i minsta laget. Kanske borde vi höja det i Zorakien med hela x20 (5 miljoner invånare). Högre tror jag inte vi ska gå.

Med 5 miljoner invånare blir fördelningen skulle då bli ungefär så här i Zorakien: 1,2 miljoner på Grindanuhalvön. 1,2 miljon invånare fördelat på Slättebo, Pharynx och Inberg. 600000 invånare i Salamora. 1 miljon invånare i Indarike, 400000-500000 invånare i Gredelmark, 500000-600000 invånare i Yttersol. 30000-50000 i Markgrevskapet Fristaden.
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Post by Adragoor »

Fraxinus wrote:1,7 miljoner invånare i Caddo låter utmärkt. Det förklarar också mängden legoknektar som dalkerna kan pytsa ut. Ungeför som Schweiz kunde förse stora delar av Europa med legosoldater.

I Zorakien var jag redan från början inne på att man minst borde höja befolkningen med x10. Då har Zorakien ca 2,5 miljoner invånare. Även detta tycker jag är i minsta laget. Kanske borde vi höja det i Zorakien med hela x20 (5 miljoner invånare). Högre tror jag inte vi ska gå.

Med 5 miljoner invånare blir fördelningen skulle då bli ungefär så här i Zorakien: 1,2 miljoner på Grindanuhalvön. 1,2 miljon invånare fördelat på Slättebo, Pharynx och Inberg. 600000 invånare i Salamora. 1 miljon invånare i Indarike, 400000-500000 invånare i Gredelmark, 500000-600000 invånare i Yttersol. 30000-50000 i Markgrevskapet Fristaden.
5 milj kan funka, men då kommer Zorakin att bestå av några isolerade jordbruksbygder med enorma vildmarker emellan. Zorakin är trots allt ca 650000 km2 stort. Rätt stort med andra ord, ung. som det moderna Frankrike... Då måste man förklara varför man på hundratals år inte odlat upp den jordbruksmark som faktiskt finns inom landets gränser. Är stora delar av landet fullt av kringströvande moster eller har befolkningen ovanligt låg fertilitet? (Det finns väl ingen poäng med att försvara och förläna ut obebodda områden heller, så isf får man kanske minska på Zorakins gränser...)
Nej, minst 7 miljoner får man nog fläska på med om man åtminstone vill närma sig underutvecklad europeisk medeltid och lämna plats för massor av svartfolk och alver...
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Adragoor wrote:[er. Är stora delar av landet fullt av kringströvande moster eller har befolkningen ovanligt låg fertilitet? (Det finns väl ingen poäng med att försvara och förläna ut obebodda områden heller, så isf får man kanske minska på Zorakins gränser...)
Nej, minst 7 miljoner får man nog fläska på med om man åtminstone vill närma sig underutvecklad europeisk medeltid och lämna plats för massor av svartfolk och alver...
jag tror att de Zorakiska männen har problem med potensen, det är i alla fall vad jag har hört... Du har ju i princip rätt. Ereb är på så vi ologiskt, de har haft 1200 år på sig att utöka befolkningen, men det har inte hänt så mycket.

Köper att Caddo har 1.7 miljoner invånare. Och egentligen också 7 för Zorakin.

Men, jordbruksbyggd kan ju se olika ut. I sverige består den ju allmänrt sett av mer skog än åker, möjligt unfdantag skåne. Zorakin kan ju (som kardien) ha kvar stora skogsområden även i de uppodlade delarna av landet.

5 miljoner på hynsolge köper jag dock inte, vi får lägga in lite mer vildmark och berg eller nåt... :?

Adragoor, kan du inte ge någon slags gidelinje för vad som kan anses vara en mycket hög, hög, "normal", låg och mycket låg befolkningstäthet. jag menar då för större områden, inte långs en flod eller så.

Typ:

Mycket hög: 40 inv/km2
Hög: 20
Normal: 10
Låg: 5
Mycket låg: < 5

Vad hade tyskland? kan tänka mig att zorkin borde ligga någonstans däromkring... eller något under.

Om Zorakin är 650 000 km2 - normal befolkningtäthet (ganska mycket skog - adeln måste ju ha någon stans att jaga, vildmark och berg) - 6,5 miljoner gubbar ~ 7 miljoner

har du fler nuffror på arealer?
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

Regil wrote:Du har ju i princip rätt. Ereb är på så vi ologiskt, de har haft 1200 år på sig att utöka befolkningen, men det har inte hänt så mycket.
Det är ju just det här som vi nu har en möjlighet att rätta till i "Ereb Altor 2.0". Låt oss tänka logiskt och i alla fall komma upp med rysligt bra förklaringar om befolkningen är mindre än det Adragoor föreslår.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Så en annan fråga: vad med de "obefolkade" områdena? Befolkas de alla av nargursika nomader som slår ihjäl alla kolonisatörer? (enklaste svaret är nog "ja")

Varför har Zaorakin inte tagit över området år öster? det ligger bara där och väntar på en pålitlig statsbildning att skänka det fred och västånd? Varför gör inte Magilre samma sak åt öster? osv.

Vi har ju chansen nu med v 2.0, som förhoppningvsi skall bli något mer sammanhängande, inte bara massa frilansande skribenter som lägger ihop sina alster :wink:
birkebeineren
Admin
Posts: 7175
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Regil wrote:Så en annan fråga: vad med de "obefolkade" områdena? Befolkas de alla av nargursika nomader som slår ihjäl alla kolonisatörer? (enklaste svaret är nog "ja")

Varför har Zaorakin inte tagit över området år öster? det ligger bara där och väntar på en pålitlig statsbildning att skänka det fred och västånd? Varför gör inte Magilre samma sak åt öster? osv.

Vi har ju chansen nu med v 2.0, som förhoppningvsi skall bli något mer sammanhängande, inte bara massa frilansande skribenter som lägger ihop sina alster :wink:
Rorande Nargurs slatter så tanker jag mig att dessa huvudsakligen befolkas av strovnargurer men aven av en myckenhet svartfolk. Svartfolken ar iallafall talrika i det skogsglesare nordvastra Nargur och ut mot kusten och Mastika Agga. Kolonisatorer har det svårt har!

Nordost om Zorakin har vi ju diskuterat både svartfolk och pest som befolkningsreduserande... Oster om Magilre ligger berg med en hårdfor urbefolkning (dyler) samt två vita flackar...

Dock ar formodligen inte sådana forklaringar tillrackliga for att forklara glesbygden Ereb. Så jag rostar for ett genomtankt samarbete! :)

Master anders: 1,7 mil låter bra som befolkningssiffra for Caddo.
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Post by Adragoor »

Regil wrote:
Adragoor wrote:[er. Är stora delar av landet fullt av kringströvande moster eller har befolkningen ovanligt låg fertilitet? (Det finns väl ingen poäng med att försvara och förläna ut obebodda områden heller, så isf får man kanske minska på Zorakins gränser...)
Nej, minst 7 miljoner får man nog fläska på med om man åtminstone vill närma sig underutvecklad europeisk medeltid och lämna plats för massor av svartfolk och alver...
jag tror att de Zorakiska männen har problem med potensen, det är i alla fall vad jag har hört... Du har ju i princip rätt. Ereb är på så vi ologiskt, de har haft 1200 år på sig att utöka befolkningen, men det har inte hänt så mycket.

Köper att Caddo har 1.7 miljoner invånare. Och egentligen också 7 för Zorakin.

Men, jordbruksbyggd kan ju se olika ut. I sverige består den ju allmänrt sett av mer skog än åker, möjligt unfdantag skåne. Zorakin kan ju (som kardien) ha kvar stora skogsområden även i de uppodlade delarna av landet.

5 miljoner på hynsolge köper jag dock inte, vi får lägga in lite mer vildmark och berg eller nåt... :?

Adragoor, kan du inte ge någon slags gidelinje för vad som kan anses vara en mycket hög, hög, "normal", låg och mycket låg befolkningstäthet. jag menar då för större områden, inte långs en flod eller så.

Typ:

Mycket hög: 40 inv/km2
Hög: 20
Normal: 10
Låg: 5
Mycket låg: < 5

Vad hade tyskland? kan tänka mig att zorkin borde ligga någonstans däromkring... eller något under.

Om Zorakin är 650 000 km2 - normal befolkningtäthet (ganska mycket skog - adeln måste ju ha någon stans att jaga, vildmark och berg) - 6,5 miljoner gubbar ~ 7 miljoner

har du fler nuffror på arealer?
Jag skulle nog säga att följande siffror kan anses vara rimliga för befolkn. täthet i jordbruksområden för Ereb:

Mycket hög: över 50 inv/km2 (Extremt bördig floddal i fantastiskt klimat)
Hög: ca:40 (Bördigt land i tempererat klimat)
Normal: ca:25 (Stenigare terräng eller i lite kallare klimat)
Låg: ca:15 (Kallt klimat och dåliga skördar, karga gränsområden, hedar och stäpper)
Mycket låg: under 5 (Iskyla stor del av året eller småodlingar i djupa karga skogar i dåligt klimat)

(Jag skulle gissa på att Europa hade ungefär dessa siffror runt år 1200, fast det tål att kollas närmare)

Efter lite närmre inspektion av vad som står i Aidneboken verkar 1,7 milj vara nästan lite lite för Caddo. Det står att kustslätterna är bördiga och närmast överbefolkade samt att ett effektivt jordbruk bedrivs på Caddo. För att få 1,7 milj. att stämma måste Appobergen och omkringliggande steniga områden vara väldigt stora. Kanske bara 1/4 eller så av öns yta är uppodlad? Kanske närmare 2,5 milj är rimligare...

En stor del av Hynsolges inland påstås dock vara uppodlat. Och landet är ju rätt stort...

Ingen aning om vad Tyskland hade. Jag skulle nog nästan hellre jämföra Zorakin med Spanien/Sydfrankrike, iaf. när det gäller klimat... Och då borde befolkningen följa efter...

Kolla in det här förresten... Den räknar ungefär på Frankrike år 1300, men halverar man siffrorna blir det rätt hyfsat...
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Adragoor wrote: Jag skulle nog säga att följande siffror kan anses vara rimliga för befolkn. täthet i jordbruksområden för Ereb:

Mycket hög: över 50 inv/km2 (Extremt bördig floddal i fantastiskt klimat)
Hög: ca:40 (Bördigt land i tempererat klimat)
Normal: ca:25 (Stenigare terräng eller i lite kallare klimat)
Låg: ca:15 (Kallt klimat och dåliga skördar, karga gränsområden, hedar och stäpper)
Mycket låg: under 5 (Iskyla stor del av året eller småodlingar i djupa karga skogar i dåligt klimat)

(Jag skulle gissa på att Europa hade ungefär dessa siffror runt år 1200, fast det tål att kollas närmare)

Efter lite närmre inspektion av vad som står i Aidneboken verkar 1,7 milj vara nästan lite lite för Caddo. Det står att kustslätterna är bördiga och närmast överbefolkade samt att ett effektivt jordbruk bedrivs på Caddo. För att få 1,7 milj. att stämma måste Appobergen och omkringliggande steniga områden vara väldigt stora. Kanske bara 1/4 eller så av öns yta är uppodlad? Kanske närmare 2,5 milj är rimligare...

En stor del av Hynsolges inland påstås dock vara uppodlat. Och landet är ju rätt stort...

Ingen aning om vad Tyskland hade. Jag skulle nog nästan hellre jämföra Zorakin med Spanien/Sydfrankrike, iaf. när det gäller klimat... Och då borde befolkningen följa efter...

Kolla in det här förresten... Den räknar ungefär på Frankrike år 1300, men halverar man siffrorna blir det rätt hyfsat...
Mycket hög befolkningstäthet: Saphyna, Caddos kust, Floddalar i Zorakin.
Hög: övriga Caddo utom bergen, Ekenfara och darensslätt i Kardien, på samma sätt vissa elar av Zorakin, stora delar av paratorna, moskorien
Normal: Ridmark, Haperike & Satgherin i Kardien, palamux i övrigt
Låg: Inmark, Videlrike & Philmark i Kardien
Mycket låg: Havsmanland & Nordmark i kardien

De här siffrorna blev väl "kardiocentriska", någon som kan tänkas komplettera listan?

Sedan skulle jag heller vilja se en befolkningsstruktur som liknar den i Europa runt 1000 än 1200, men med halverade siffror kanske det är vad vi får

Tycker inte att vi borde jämföra Zorakin alltför mycket med spanien, det är frankrike som är förlagan. I kardiens fall är det England som gäller. Jag vet att klimatet är fel, men på så vis så känns länderna felplacerade.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

schysst länk förresten.

Skulle vilja veta vad vår store ledare säger... :roll:
Post Reply