Ransard

Samlingsplats för alla länder och platser
Mikael
Admin
Posts: 5079
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Bra! :D
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2066
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Fafnir wrote:Om djuriske halvfolk i Ransard:

I Ransard är människan det förhärskande folket. Då Subardas kropp utgör dess mark och invånarna delar blod med gudarna kan det knappast heller falla sig på annat vis. De flesta halvfolk är nidbilder av den rena människan och skapad av Ykk till hennes gissel. Vi ser således lite samexistens i Ransard jämfört med andra platser på ereb. Likväl huserar halvfolk områden även i Ransard. Talrikast av dessa är svartfolken som ständigt är ett gissel och en varnagel. Total utplåning är vad ranerna önskar och eftersträvar. Dessa folk kommer aldrig att bli annat än dödsfiender. De avsaknar helt mänskligt värde hos ranerna, och det anses som en god gärning att avliva exemplar närhelst tillfälle yppar sig.
Dvärgarna har i stort flytt de områden som ligger under ransardiskt inflytande. Ranerna har förstått att uppskatta dvärghantverk, men har aldrig förstått hur dvärgar agerat som jämbördiga eller t.o.m. överlägsna. Metallerna som grävs ur subardas sköte tillhör ju rättmätligen ranerna. Dvärgarna beskattades hårt och pådyvlades stränga lagar om att inte idka handel med ickeraner. Vidare krävde ranerna låga priser på det gods de handlade. När man ansåg att dvärgar bröt ransardisk lag utgick straffexpefitioner. Många menar att avrättningen av Rughir Glödskägge var den droppe som medförde dvärgas inblandande i det senaste soltåget.
Alvern är mer komplexa. Dom står Subarda nära även om dom i övrigt valt att missförstå den sanna religonen. Deras utseende tyder på att vaenirs blod flyter i deras ådror, men även aesir såg en gång på vaenir som sina, till kropp och förstånd klena, småbröder. Alverna är såpass uråldriga som folk att de kan härledas till tiden innan vaenirs förräderi och därför inte skall lastas för det. Alverna är dock svåra att förstå. Dom tycks agera som att Subardas håvor är deras att förfoga och försvara. Diplomatiska försök har gjorts folken emellan.
I södra Ransard ligger byn Fjuskuln befolkad av halvlängdsmän. Ranerna avskyr dessa individer hjärtligt. De ser sina raka motsatser i dem. Många har propagerat för att det vällustiga demonfolket bör utplånas, men då halvlängdmännen aldrig agerat våldsamt, talat om resning eller ens illa om sina herrar och dessutom alltid betalat sina skatter till pricka och i god tid har inget verkligt själ kunnat uppbringas. Skatteindrivare går dock onödigt hårt fram vid sina besök och halvmän som inte är kvicka nog får gott räkna med en ransk stövel i ansiktet.
Högmännen är en annan halvfolkstyp som på nåder befolkar Ransard. Detta fordom stora och mäktiga folk sägs ha härskat över stora delar av nuvarande Ransard, Mirel och Palinor. Ruinrester från deras stolta ordensborgar ligger som välkända landmärken över området. Det sägs att borgen krekhla i forna Alerien är byggd enkom av stenar från dessa ruiner. Idag är högmännen en sorglig spillra av vad de en gång var. De fåtaliga och befolkningssvaga klanerna livnär sig som jägare, samlare och nyttjar småskaligt jordbruk på terasser i Thitneamh, bergstrakterna i sydvästra ransard. Här tvingas man betala höga skatter till ranerna som gjort klart och tydligt att högmännen endast existerar så länge ranerna tillåter det. De resliga bergsmännen tvingas konstant att svälja sin stolthet och får nöja sig med att drömma tillbaka till sina förfäders storhet.

Edit: fixat stavningar och lagt till platsnamn, samt rödmarkerat
Rödmarkerat och editerat enligt ovan...
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2066
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Förslag på platsnamn och deras belägenhet;

Image
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Mikael
Admin
Posts: 5079
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Oh... en karta, med nya namn! :D
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Ytterligare kartnamn:

Image

Nordland, Ranzland, Sydland och Gauland är geografiska namn från EA-boxen.

Jotuna som namn på floden som rinner från Kardbergens indre. (från egna ideer om det gamla Belgoth och Palinors historia)

Tornjotnavakt som namn på bergstoppen. (från egna ideer om det gamla Belgoth och Palinors historia)

Haeron utplacerad i östra Narim/Gauland enligt Mikaels förslag. En mindre stad eller borg på västsidan av floden Jotuna.
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2066
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Tack för input och tillägg:)
Jag tänkte sätta mug med källorna och markera ut områdesgränserna på kartan. Ser att jag har lite felstavningar på nya namn som ska åtgärdas. Vidare tror jag Gaewhil ska flyttas ngt. Ska kika :)
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2066
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Saxat från Palinor
birkebeineren wrote:
387 eO
När kungen av Timolerien dör lyckas en fraktion inom det timoleriska hovet som förespråkar samarbete med Palinor vinna makt. En delegation palinbröder skickas till huvudstaden i Timolerien och börjar organisera missionsarbete.
392 eO
Kungariket Timolerien splittras i Alerien och Timora. Kungabrodern Omaltir som tagit makten i Alerien inleder sin regering med att avrätta alla palinbröder och deras anhängare. Palinherre och Förste missionsförrättare Valentin Balkenbroxs huvud skickas till Kartotum med budord som ej kan misstolkas.
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

De politiska gränserna ritade jag som ni säkert sett ut så här:

Image

Nordland
Ranzland
Sydland
Gauland/Narim
Alerien
Timora

Kan kanske korrigeras? :?
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2066
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Gränserna skiljer sig ngt åt från EA, men rent sådär funkar dom för mig.

PS: wikifierat halvfolksstycket.
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Den här texten skrev någon gång för att fylla i en lucka i historien rörande Kard och Ransard-Timolerien-Palinor:

Flodsarderna
Innan kungariket Timolerien grundades var Kards södra skogar bebodd av Divruggerna, eller flod-sarder som de även kallades. Divruggerna tillhörde det sardiska folket men hade utvecklat en egen kultur kring de stora floderna Aesel och Blå Fyle. Här livnärde de sig av att odla flodstränderna, av fiske och av handel med andra folk uppströms och nedströms. Deras gudar var Aesir men i särställning stod Ilvrinerna - Elokir och Fraijrs sötvattensimmande döttrar. På 140-talet eO började plötsligt belgother från Ljusna som flodsarderna tidigare handlat med att i stora skepp komma upp Aesel. De var inte längre välsinnade och med makt tog de land längs floderna. Belgotherna hade förlorat sina gamla hem i söder och återvände nu till Kard. Flodsarderna betvingades och uppgick efter vart i det belgothiska och senare timoleriska samhället. Ett arv divruggerna kom att lämna efter sig är en djup respekt för floden och enkla offer till ilvrinerna.


Flodsarderna är tänkta att vara den länk som förmedlade handeln mellan det tidiga Palinor och länderna ute i Västerhavet samt västra Ereb. De existerar inte längre, åtminstonde inte som någon större kultur, men bodde tidigare i den södra Kardskogen längs floderna. De två palinoriska grevskapen Alermark och Müle som numera är en del av Alerien och Ransard var en gång flodsardisk land. Kanske lever de här fortfarande?
Last edited by birkebeineren on 2012-09-20 16:20, edited 1 time in total.
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2066
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Tycker det funkar bra :)
Flodnamnen är de som går i södra ransard och in i palinor?
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
Peter
Palinorisk dödsriddare
Posts: 1430
Joined: 2007-03-01 13:20
Location: Bryssel

Post by Peter »

birkebeineren wrote:Den här texten skrev någon gång för att fylla i en lucka i historien rörande Kard och Ransard-Timolerien-Palinor:

Flodsarderna
Innan kungariket Timolerien grundades var Kards södra skogar bebodd av divruggerna eller flod-sarder som de även kallades. Divruggerna tillhörde det sardiska folket men hade utvecklat en egen kultur kring de stora floderna Aesel och Blå Fyle. Här livnärde de sig av att odla flodstränderna, av fiske och av handel med andra folk uppströms och nedströms. Deras gudar var Aesir men i särställning stod Ilvrinerna, Elokir och Fraijrs sötvattensimmande döttrar. På 140-talet eO började plötsligt belgother från Ljusna som flodsarderna tidigare handlat med att i stora skepp komma upp Aesel. De var inte längre välsinnade och med makt tog de land längs floderna. Belgotherna hade förlorat sina gamla hem i söder och återvände nu till Kard. Flodsarderna betvingades och uppgick efter vart i det belgothiska och senare timoleriska samhället. Ett arv divruggerna kom att lämna efter sig är en djup respekt för floden och enkla offer till Ilvrinerna.


Flodsarderna är tänkta att vara den länk som förmedlade handeln mellan det tidiga Palinor och länderna ute i Västerhavet samt västra Ereb. De existerar inte längre, åtminstonde inte som någon större kultur, men bodde tidigare i den södra Kardskogen längs floderna. De två palinoriska grevskapen Alermark och Müle som numera är en del av Alerien och Ransard var en gång flodsardisk land. Kanske lever de här fortfarande?
Snyggt, snyggt, snyggt. Mycket nöjd med detta :) Och tycker att det tillför till både Ransard och Palinor
Mikael
Admin
Posts: 5079
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Bra Birke! :D
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2066
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

birkebeineren wrote:Den här texten skrev någon gång för att fylla i en lucka i historien rörande Kard och Ransard-Timolerien-Palinor:

Flodsarderna
Innan kungariket Timolerien grundades var Kards södra skogar bebodd av divruggerna eller flod-sarder som de även kallades. Divruggerna tillhörde det sardiska folket men hade utvecklat en egen kultur kring de stora floderna Aesel och Blå Fyle. Här livnärde de sig av att odla flodstränderna, av fiske och av handel med andra folk uppströms och nedströms. Deras gudar var Aesir men i särställning stod Ilvrinerna, Elokir och Fraijrs sötvattensimmande döttrar. På 140-talet eO började plötsligt belgother från Ljusna som flodsarderna tidigare handlat med att i stora skepp komma upp Aesel. De var inte längre välsinnade och med makt tog de land längs floderna. Belgotherna hade förlorat sina gamla hem i söder och återvände nu till Kard. Flodsarderna betvingades och uppgick efter vart i det belgothiska och senare timoleriska samhället. Ett arv divruggerna kom att lämna efter sig är en djup respekt för floden och enkla offer till Ilvrinerna.


Flodsarderna är tänkta att vara den länk som förmedlade handeln mellan det tidiga Palinor och länderna ute i Västerhavet samt västra Ereb. De existerar inte längre, åtminstonde inte som någon större kultur, men bodde tidigare i den södra Kardskogen längs floderna. De två palinoriska grevskapen Alermark och Müle som numera är en del av Alerien och Ransard var en gång flodsardisk land. Kanske lever de här fortfarande?
wikifierad! TackBirke :)
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Post Reply