Kihzâr-Khôn

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Dvärgrike under Nidabergen.

Historia

Från Nargurs historia, kommer redigeras...

Ca 100 e.O.
Dvärgarna i Nidabergen har efter gemensamma beslut under lång tid prospekterat nya delar av berget. Deras mål är att samla sina bosättningar och sin styrka i ett stort rike.
103 e.O.
Dvärgriket Kihzâr-Khôn utropas.
117 e.O.
Dvärgarna öppnar en port upp mot Nargurs skogar norr om Nidabergen. De erbjuder nargurerna järn i byte mot trävirke och sådana livsmedel skogsfolken kan erbjuda. Nargurerna får nu möjligheten att med nya bättre vapen fördriva svartfolken från sina marker.
128 e.O.
Den sista stora svartfolksbosättningen i södra Nargur intas av nargurerna. Svartfolken flyr mot skogarna i norr och det barbiska höglandet.
177 e.O.
I Nidapasset öppnar dvärgarna ytterligare en port. Den narguriska stam som sedan urminnes tider vakar over passet och bebor området söder om bergen, ovaterna, erbjuds nu även de att handla med dvärgarna. Det är ett numera erkänt faktum att detta inte var huvudskälet till den nya porten.
189 e.O.
Berendier som hört talas om handeln uppe i Nidabergen tar sig upp Leipterfloden till Sjölandet och Nidapasset. Deras gamla förbund med alverna i Landori tillåter dem att passera alvskogarna. Handel med Nargur är det officiella skälet men snart utvecklas goda kontakter även med dvärgarna i "Kvisur Kan" (Kihzâr-Khôn).
212 e.O.
Söder om Nidapasset har berendierna byggt upp en liten koloni kallat Torshem. Ovaterstammen gillar inte kolonisterna som trängt in i deras Sjöland och attackerar bosättningen Torsborg. Dvärgarna vill inte att handeln med vare sig nargurer eller berendier skal rubbas och tvingar med skicklig diplomati fram ett fredsavtal.
243 e.O.
Palinoriska missionärer kommer over slättlanden till Trasimo. Här hittar de splittrade narguriska stammar och små klaner, hårt trängda av svartfolk och större stammar från längre in i skogarna. Kasaler börjar byggas, Odos och Palins budskap sprider sig, och handlare i missionärernas fotspår byter varor med nargurena. I skydd av bistra ordensriddare växer små samhällen upp kring kasalerna, inte olika de som vuxit upp kring Torsborg i Sjölandet. De narguriska nybyggarna kallas ”brotar”.
269 e.O.
Svartfolken i "Dödbjörnklanen" och "De snabba bettens stam" attackerar palinorernas kasalbyar i Trasimo. Palinorerna och nargurerna i området lyckas efter vart driva dem tillbaka men skogarna i sydöst upp mot Nidabergen förloras till svartfolken. De sista små klanerna som återstår av den forna trasimerstammen förintas.
310 e.O.
I Trasimo har overkasalherre Lakadon ab Kolanoff samlat stora delar av de narguriska brotarna under sitt kommando. Han har förberett dem for det heliga soltåg som snart skal avgå från Palinor. När ghaerîten kallar går en stor styrka västerut för att ansluta sig till ordensstatens härstyrkor. Soltåget når dock inga framgångar och palinorerna slås tillbaka med stora förluster. Få nargurer återvänder till Trasimo.
335 e.O.
En allians bildas mellan barbier och det mäktiga Aghargaförbundet från Nargurs norra delar. De har länge varit avundsjuka på stammarna kring Trasimo och Torshem, som genom handel med södern blivit starka och kunnat hålla svartfolken borta från sina marker. En stor härstyrka tar sig söderut genom skogarna mot Nidapasset. Barbierna går härifrån västerut mot Trasimo medans Förbundet korsar bergen in i Torshem. I Sjölandet drivs ovaterna bakåt mot jorernas stad Torsborg och här möter de tillsammans invasionshären. Förbundet belägrar staden och härjar både ovaternas brotebyar och torshembornas gårdar. Ovana vid belägringskonst står krigarna från norr dock snart i villreda, och när dvärgarna i Kihzâr-Khôn hotar falla dem i ryggen och spärra passet, drar de sig tillbaka över bergen.
336 e.O.
På den frusna Irhusfloden söder om Elbisiska högåsbergen står ett mäktigt slag mellan barbier och S:t Palins riddare. Palinorerna krossas men höglandsnomaderna lider stora förluster och tvingas dra sig tillbaka. Civilisationen i Trasimo faller samman, brotebyar och kasaler läggs öde.
En indirekt följd av dessa tragiska skeenden är att dvärgarna i Nidabergen blir medvetna om det hästridande folket i norr och börjar spekulera på att öppna handel även här.
342 e.O.
Dvärgarna i Nidabergen börjar handla med norra Nargur. Ett "dohr", ett dvärgatorn placerad ovan mark, byggs där Ylghyrofloden forsar ner i Aghargafloden (Timmerstaden kommer senare att anläggas på denna plats). Kontakter med Barbia etableras också men denna hålls hemlig för stammarna i södra Nargur som minns kriget några år tidigare. Med Agharga-sahg, det mäktiga Aghargaförbundet vill dvärgarna dock inte handla med, det vore att riskera förhållandet till berendierna i Torshem som Förbundet attackerade vid kriget. Dvärgatornet får namnet Môethazadôr (gry. Athmôhz-Dohr)
350 e.O.
Dvärgarna hittar mithril i uppe bland bergen på Barbias högland. De har under en prospekteringsexpedition med kejsarens tillstånd kommit över och utforskat en stad som tillhört de utdöda norddvärgarna i Ehed-Gîhn. Dvärgarna etablerar en liten gruvkoloni i staden och börjar i hemlighet föra ut den ädla metallen dolt i sina övriga handelsvaror från Barbia.
357 e.O.
Kolonin i det återupptäckta Ehed-Gîhn attackeras av en invandrande koloni gartover/gartovidler (n. kingelmyrd - spindelinsektoider) och dvärgarna flyr söderut. De för med sig en stor last mithril men når aldrig sina hem i Nidabergen utan forsvinner på vägen. Dvärgarna i Nidabergen misstänker att barbierna står bakom och kontakterna mellan folken avbryts.
363 e.O.
I nordvästra Nargur vaknar draken Menhe-Dihz och hon har magvärk. Efter att ha ätit upp flera av drakkulterna kring nästet känns det bättre och en tid av ordentligt offrande och dyrkan kan inledas. Ett samlat prästerskap skapas med hondrakens onda välvilja.
367 e.O.
Menhe-Dihz somnar från det hela och det nya prästerskapet står rådvilla. De omkringboende klanerna gör uppror och fördriver kultisterna.
423-425 e.O.
Den kardiske kartografen Ivideron Slaghöök följer i kentauren Herikolla Glurestips fotspår och tränger in i Nargurs skogar västerifrån.
470-talet e.O.
Handlare från Erebos och Jorpagna etablerar kontakter med nargurer i Trasimotrakten. Sedan palinorerna fördrevs hundrafemtio år tidigare har få icke-nargurer sökt sig hit.
487 e.O.
En stor grupp svartfolk tar sig upp från Nargur genom Nidapasset och in i Torshem. Dvärgarna port xxx belägras men svartfolken lyckas inte ta sig in.
488 e.O.
Dvärgarna slår sig ut i Nidapasset och tillsammans med ovaterna besegrar de svartfolken i Torshem.
493 e.O.
Dvärgarna öppnar porten Meth-Înhib (gry. Nahibû-Meth - Guldporten) upp mot sydöstra Trasimo. Förutom järn och hantverksprodukter erbjuder de erebosierna och jorpagnierna guld från Nidabergens inre.
552 e.O.
Ikdrotz Storkäft, en ung drake, slår sig ner under Nidabergens västa utlöpare. Dvärgarna oroas och under en rekognosering retar de upp draken som sedan följer efter ner i Kihzâr-Khôn västra gruvkomplex.
570-talet e.O.
Svartfolken börjar öka i antal i södra Nargur. De verkar ha sina boningar uppe i Nidabergen men jagar och plundrar nere i skogarna.
588 e.O.
Dvärgporten Meth-Înhib faller för svartfolken. Stora gruvkomplex och flera mindre städer överges och spärras av från det övriga riket. Erövringen sker på något vis inifrån berget men hur vill inte dvärgarna berätta då händelsen ses som en oerhörd prestigeförlust. Handeln mellan Trasimo och dvärgarna avbryts.
Ca 590 e.O.
I de erövrade delarna av Underjorden som dvärgarna nu övergett strömmar stora mängder svartfolk in. De blir kända som Yrauk-ilk-Mevregg.

Geografi

Städer

Portar

Skogsporten

...mot Nargur

117 e.O. Dvärgarna öppnar en port upp mot Nargurs skogar norr om Nidabergen. De erbjuder nargurerna järn i byte mot trävirke och sådana livsmedel skogsfolken kan erbjuda. Nargurerna får nu möjligheten att med nya bättre vapen fördriva svartbloden från sina marker.

Nidapassporten

...mot Torshem

177 e.O. I Nidapasset öppnar dvärgarna ytterligare en port. Den narguriska stam som sedan urminnes tider vakar over passet och bebor området söder om bergen, ovaterna, erbjuds nu även de att handla med dvärgarna. Det är ett numera erkänt faktum att detta inte var huvudskälet till den nya porten.

Guldporten (Meth-Înhib)

...mot Trasimo, erövrad av svartfolk

Diskussion...

http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=18309#18309

493 e.O. Dvärgarna öppnar porten Meth-Înhib (gry. Nahibû-Meth - Guldporten) upp mot sydöstra Trasimo. Förutom järn och hantverksprodukter erbjuder de erebosier och jorpagnier guld från Nidabergens inre.

588 e.O. Dvärgporten Meth-Înhib faller för svartfolken. Stora gruvkomplex och flera mindre städer överges och spärras av från det övriga riket. Erövringen sker på något vis inifrån berget men hur vill inte dvärgarna berätta då händelsen ses som en oerhörd prestigeförlust. Handeln mellan Trasimo och dvärgarna avbryts.

Västporten

...mindre port mot Trasimo, övertar delvis Guldportens funktion

Politik

Från Nargurtråden...

Dvärgarna i Nidabergen och deras förhållande till Nargur

-dvärgriket Kvizur Kan (Khizûr-kôhn, Kihzar-thôn...?) etablerades väster om Nidapasset 177 eO, men det är ovisst om de kom upp leden från Landori, genom bergen från öster eller underifrån genom Urgrottorna. -de började handla med nargurerna nedanför Nidapasset (ovaterna) och i södra Nargur, järnföremål mot mat och skinn. -handeln blev omedelbart till stor fördel för nargurerna då de nu kunde driva bort svartfolken (som flydde mot norr och Barbia). -ganske snabbt etablerades kontakter med Berendien och en relativt liten men för båda parter mycket värdefull handel utvecklades. -dvärgarna var till en början få men de arbetade envist mot sitt mål; att etablera ett nytt starkt dvärgarike. -i början på 300-talet eO ser etablerar dvärgarna även kontakter med Barbia då de upptäckt detta rike efter en barbisk invasion i södra Nargur. -av en tillfäldighet (?) upptäcks resterna av ett tidigare okänd dvärgarike uppe på det barbiska höglandet (det förlorade Ehed-ghîn i Edeginbergen) och i hemmlighet börjar mithril föras ut ur landet. -under slutet 500-talet eO har dvärgarna bygt upp sin makt och ungefär samtidigt börjar handlare från Kopparhavet dyka upp i Trasimo och blir varse dvärgarna som här handlar med nargurerna. -dvärgarna känner sig redo att för allvar träda in på den större erebiska handelsmarknaden men medan detta förbereds drabbar guldrushen Trasimo och tusentals guldtvättare strömmar till. -i kaoset som följer drar dvärgarna sig tillbaka och Ereb hann bara få en försmak på Nidadvärgarnas varor (Berendierna har stort sett monopol på den lilla handel som går genom Landori och få varor når utanför landets gränsor).

Sen är jag framme vid dagens situation och tanker mig den som bakgrunden till äventyr hängande sammans med Trasimo och övriga Nargur.

-guldrushen i Trasimo har stannat upp men det sägs att om man följer floderna längre in i Nargur finns ännu större fyndigheter och en ny kan närsomhelt bryta ut, vilket tveklöst vill innebära konflikter med nargurerna och störa dvärgarnas livsnödvändiga handel. -dvärgarna vill göra ett nytt försök att etablera handelskontakter men har drabbats av ett rent fysiskt hinder i form av en storkäftad drake som spärrar de västra grottorna och därmed åtkomsten till Trasimo. -dvärgarna motarbetas av guldtvättarna och även flera handelshus då många tror att de är ute efter guldet i floderna.

Handel

Nargur

...Nargur

Torshem

...Torshem

Trasimo

...Trasimo

Kultur