Zorakin

Samlingsplats för alla länder och platser
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Re: Zorakin

Inlägg av Fraxinus » 2018-03-27 19:49

En ung acolyt som för dagen tjänstgör som härold i Mandelordens Lycee stegar in i Sanningen sal och annonserar med klar röst ankomsten av hans högvördighet Fraxinus af Haslingen. Borgfogde till Stareholms slott samt Agesjö och Knackegårds herresäten. Jägmästare inom Pendons stadsjägeriämbete samt inte minst Candidatus Historia Antiqua i Andra kompaniet av Lärde män etc etc...

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Re:

Inlägg av Fraxinus » 2018-03-27 19:52

Fraxinus skrev:Nja, väpnare är stridande till häst som inte slagits till riddare. Banneret är en person som för ett antal män i strid under sin egen fana. En väpnare kan dock även vara en banneret. Banneret är hämtad från det brittiska adelssystemet men är tekniskt sett inte en adelstitel utan snarare en medeltida militär titel. Man skulle kunna använda fanjunkare eller Fänrik som titel...men de känns heller inte bra.

Vi hade en lång diskussion vad man skulle göra med Zorakins markiser. Markis är egentligen det samma som markgreve. Men som den beskrivs i Aidne liknar den mer tysk-romerska rikets friherre. I Aidne-böckerna klassas markis dessutom som lägre i rang än grevarna men högre i rang än baron eller möjligen jämställda med baroner precis som friherretiteln. Markiserna är direkt underställda kungen. Baroner är enlig aidne-böckerna underställda en greve (i de flesta europeiska källor anses baroner varit direkt underlydande kungen - förvirringen kan möjligen bero på en förväxling mellan de brittiska titlarna baronet och baron). Markiser är en form av förvaltare av kungsmarkerna enlig Aidne. Vi har valt att bibehålla detta. Aidnes markistitel jämställs därför med friherre i rang. Ungefär hälften av dagens kungsmarken förvaltas dock inte av markiser utan fogdar. Fogde är en tjänstetitel och går inte i arv. Det gör strikt taget inte markistiteln heller om man ska tro Aidne-böckerna (till skillnad från den tyska friherretiteln). Övriga adelstitlar och län är i dag arvsbundna.

Markgrevarna i dag är inte många. Kanske tre eller fyra stycken. Markgreven av Östmark. Markgrevarna av Järnmark och Västmark (ligger i hertigdömet Inberg). Hertigdömet Inberg är en senare skapelse. Ursprungligen var det tre markgrevskap (Västmark, Inmark och Järnmark) i det som idag är hertigdömet Inberg men under det zorakiska inbördes kriget (det stora Zorakiska inbördeskriget under 300-talet) kom markgrevskapet Inmark att omvandlas till hertigdömet Inberg av politiska orsaker. Markgrevarna av Järnmark och Västmark har dock aldrig accepterat att hertigen skulle vara deras herre. Detta kråglar till saken en smula för hertigen i det länet. Ytterligare minst två markgrevskap har det funnits i Zorakisk historia. Det är markgrevskapet Likermark och markgrevskapet Gredelmark. Båda dessa är i dag hertigdömen.

Markgrevar var adelsmän som fick militärt ansvar för gränsområden, ofta nyerövrade områden. I tyskland fick de så småningom samma status som hertigar. De stod för sig själva och hade ingen över sig utom kungen. De hade dessutom sällan några baroner under sig. Inom markgrevskapen fann det ofta en hel del självägande bönder och knapadel som i händelse av krig ställde sig under markgrevens befäl. Markgreven svarade också för att skatten till kungen kom in. En del av skatten behöll dock markgreven för att finansiera markgrevskapets försvar mm.

Dessutom finns titel borggreve vilken i zorakin är en titel som ges till kungens representant i fristäderna. Borggreven är närmast en administrativ och militär befattning. De för befäl över kungens borg i fristäder och utövar den kungliga domsrätten. Grevarna har också kunglig domsrätt. Vill man överklaga grevarnas dom vädjar man till hertigen. Om det är en borggreve, markgreve eller markis som dömer så överklagar man direkt till kungen.

Situationen i Zorakin är inte så jämn och fint uppdelad som det är beskrivet i Aidneböckerna. På Grindanuhalvön är kungamakten mycket stark, även militärt. På Indarhalvön är situationen mycket mer kaotisk: Kungen är överhuvud. Men de flesta hertigar, markgrevar och även en del grevar verkar närmast som självständiga furstar...lite som de italienska stadstaterna eller furstendömena i det tysk-romerska riket.
Lite om markiser och markgrevar.

Jeb
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 571
Blev medlem: 2007-07-09 08:26
Ort: Lysekil

Re: Zorakin

Inlägg av Jeb » 2018-03-27 20:03

Fraxinus skrev:En ung acolyt som för dagen tjänstgör som härold i Mandelordens Lycee stegar in i Sanningen sal och annonserar med klar röst ankomsten av hans högvördighet Fraxinus af Haslingen. Borgfogde till Stareholms slott samt Agesjö och Knackegårds herresäten. Jägmästare inom Pendons stadsjägeriämbete samt inte minst Candidatus Historia Antiqua i Andra kompaniet av Lärde män etc etc...
Trumpet och pukor bärs ut igen och ett jantelagsjäsande sorl sprids bland de mer trögtänkta. Hmm han är här för att skola och blända oss med sin visdom. Tyvärr kommer våra tillkortakommanden nu bli allt mer tydliga. :D

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Re: Zorakin

Inlägg av Fraxinus » 2018-03-27 20:12

Tidigare Markgrevskap:
Likermark (hertigdöme efter Lindiskiarnerkriget). Delvis officiell.
Gredelmark (ursprungligen luksiliskt furstendöme, sedan luksiliskt markgrevskap och efter det Zorakiska inbördeskriget/tronföljdskriget/inofficiella religionskriget upphöjt till Hertigdöme). Delvis officiell.
Inmark (under ovan nämnda inbördeskrig upphöjt till hertigdömet Inberg).

Nuvarande Markgrevskap:
Västmark (ursprungligt markgrevskap i västra delen av Inberg. Hertigen anser att markgreven är undersåte. Markgreven är av annan åsikt.
Järnmark ( ursprungligt markgrevskap i östra delen av Inberg. I övrigt se ovan).
Junemark (inom eller snarare i norra utkanten av hertigdömet Slättebo). Residens”stad” Vedehall (se efterföljande karta)
Angelmark ( i Yttersol)

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Re: Zorakin

Inlägg av Fraxinus » 2018-03-27 20:16

Spelknepe skrev:Zorakin med ändringar!
zorakin_101.jpg
Spelknepes karta av Zorakin enligt forumehhh...Lyceets geografiska fakultets senaste tolkningar/utvecklingar.Edit: Nähä...det funkade inte.

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Re: Zorakin

Inlägg av Fraxinus » 2018-03-27 20:38

Hur som helst så är det hög tid att jag tar tag i saker och ser till att Zorakin färdigställs (som Caddo).

Däremot så vill jag påpeka att även om jag lagt ner mycket tid på Zorakin och en hel del är mina tolkningar baserat på ursprungliga källor (där så finns) så är inte Zorakin mitt. Det tillhör alla spelare och erebaltornördar. Jag och flera andra här i forumet har försökt hitta konsensus i det officiella materialet. Det är exempelvis därför vi hamnat i en teknologisk utvecklingfas som motsvarar ungefär europeiskt/västasiatiskt 1350-1420. Men vad är det som säger att just denna tolkning är den enda rätta?

Och jag ser givetvis gärna att vi har kvar den karta som vi lade så mycket tid på att ta fram. Men jag tänker att vi kanske även borde göra en karta där endast hertigdömen och kända officiella grevskap, markisat och baronat finns utsatta. Birke var lite inne på det när vi började sätta ut gränser för grevskapen. Det ger möjlighet för alla andra spelintresserade att hitta och utveckla sina grevskap och gränser.

Det borde även finnas en mapp, ett bibliotek, i wikin för Zorakin (och andra länder) där man kan lägga in sina egna utvecklingar och tolkningar. Detta forum är trots allt som Mandelorden i miniatyr. Fullt med tolkningar, källhänvisningar och ”akademiska” diskussioner om olika ämnen.

Jag har alltid tyckt att det som gör detta forum så bra är just att man kan kasta in idéer och tolkningar och se om de fungerar. Forumet ger en stor möjlighet att gemensamt kunna utveckla ereb altor och föra det vidare.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6866
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Inlägg av birkebeineren » 2018-03-27 21:10

 • ... Förstearkivarien vid Pendons Kungliga Bibliotek nickar nöjt för sig själv från sitt tillbakadragna hörnbord på krogen Pennan och Svärdet och gör ett par notater i sin skrivbok som han alltid har nära till hands.
  Sen tar han sista klunken ur sitt stop med torrt kardisk tjocköl, nickar bort till värdinnan och försvinner ut i den friska vårvinternatten. ...

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Re: Zorakin

Inlägg av Fraxinus » 2018-03-27 21:18

Angående den i grunden raxoriska titeln earl/eorl så motsvarar den typ greve. I princip betyder den ”Hövding/Ledare”. Förhållandet mellan Penner och Raxorer har jag lånat en hel del från Normander och Anglosaxer. Men inte rakt av. Raxorerna har klarat sig lite bättre jämfört med Anglosaxerna i England. Men det beror också på att när Pennerna på allvar tog över så var det i samband med Lindiskiarnerkriget. Raxorerna blev tvungna att liera sig med Pennerna för att överleva.

Jeb
Hynsolgisk Shaman
Inlägg: 571
Blev medlem: 2007-07-09 08:26
Ort: Lysekil

Re: Zorakin

Inlägg av Jeb » 2018-03-27 21:38

Fraxinus skrev: Och jag ser givetvis gärna att vi har kvar den karta som vi lade så mycket tid på att ta fram. Men jag tänker att vi kanske även borde göra en karta där endast hertigdömen och kända officiella grevskap, markisat och baronat finns utsatta. Birke var lite inne på det när vi började sätta ut gränser för grevskapen. Det ger möjlighet för alla andra spelintresserade att hitta och utveckla sina grevskap och gränser.
Det låter rimligt. Det jag presenterade på forumet är det kampanjmaterial vi använder just nu. Skall något av det finnas här anpassar jag det helst till de ramar ni kommit fram till.

Jag har också alltid sett Raxorer-Penner som Normander och Saxare. Raxorerna känner lite vilsna i dessa moderna tider och har en stolthet som gör dem en aning konservativa. Tänker mig att Raxorerna kommer lite bättre överens med Echterna, då de känns lite lika.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6866
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Inlägg av birkebeineren » 2018-03-28 09:33

 • … Förstearkivarien tillbaka på sitt arbetsrum i Biblioteket sitter böjt över skrivboken. …
Fraxinus skrev:Hur som helst så är det hög tid att jag tar tag i saker och ser till att Zorakin färdigställs (som Caddo).
Låter strålande. Väldigt mycket är ju redan färdigt, och en hel del behöver bara renskrivas och putsas lite. Några luckor och oklarheter finns kvar men det borde gå att åtgärda.
Fraxinus skrev:Däremot så vill jag påpeka att även om jag lagt ner mycket tid på Zorakin och en hel del är mina tolkningar baserat på ursprungliga källor (där så finns) så är inte Zorakin mitt. Det tillhör alla spelare och erebaltornördar. Jag och flera andra här i forumet har försökt hitta konsensus i det officiella materialet. Det är exempelvis därför vi hamnat i en teknologisk utvecklingfas som motsvarar ungefär europeiskt/västasiatiskt 1350-1420. Men vad är det som säger att just denna tolkning är den enda rätta?
Konsensus är jätteviktigt då ett av målen med EA-projektet alltid har varit att försöka åtgärda lapptäckskänslan som präglade källmaterialet på olika vis. Med europeiskt/västasiatiskt 1350-1420 som utvecklingsnivå har vi lyckats ganska bra tycker jag, och avvik från detta har vi oftast kunna förklara på något vis. Det Ereb Altor som detta resulterar i blir EA-projektets tolkning av spelvärden och källorna men absolut inte det enda rätta.

Att du skrivit det mesta av projektets tolkning av Zorakin är väl bara så det har blivit. Tycker att andra med andra idéer och tillägg har kunnat komma till tals. Ett annat av EA-projektets mål har varit att få med alla detaljer från källorna hur obskyra de än må vara, med lite vridningar och tolkningar går det att fläta in det mesta. Detta har också gjort att när någon skriver på forumet om en egen idé eller utveckling så försöker vi passa in även detta materialet, åtminstone om det inte direkt motsäger en källa eller något vi redan utvecklat.
Fraxinus skrev:Och jag ser givetvis gärna att vi har kvar den karta som vi lade så mycket tid på att ta fram. Men jag tänker att vi kanske även borde göra en karta där endast hertigdömen och kända officiella grevskap, markisat och baronat finns utsatta. Birke var lite inne på det när vi började sätta ut gränser för grevskapen. Det ger möjlighet för alla andra spelintresserade att hitta och utveckla sina grevskap och gränser.
Kartan vi utvecklade tycker jag absolut får gälla. Som EA-projektets tolkning. Vi behåller den och bygger vidare på den där det finns utrymme. Till grund ligger de officiella källorna och material vi skapat. Sen får den som vill ändra och låna efter eget tycke i sina egna tolkningar. Och vill någon dela med sig av sina egna tolkningar finns det möjlighet att få med dessa i projektets tolkning. Detta gäller inte bara den här kartan eller andra kartor utan även annat material.

Nu tror jag att de flesta redan vet detta men jag upprepar det ändå ifall någon nytillkommen läsare undrar. :)
Fraxinus skrev:Det borde även finnas en mapp, ett bibliotek, i wikin för Zorakin (och andra länder) där man kan lägga in sina egna utvecklingar och tolkningar. Detta forum är trots allt som Mandelorden i miniatyr. Fullt med tolkningar, källhänvisningar och ”akademiska” diskussioner om olika ämnen.
Något sådant för wikin vore intressant…
Fraxinus skrev:Jag har alltid tyckt att det som gör detta forum så bra är just att man kan kasta in idéer och tolkningar och se om de fungerar. Forumet ger en stor möjlighet att gemensamt kunna utveckla ereb altor och föra det vidare.
Som sagt, vi försöker få med det mesta där det går att fläta in. Några oöverensstämmelser blir det men även dessa brukar gå att lösa.

Kul att se dig här igen Fraxinus! :D
 • … arkivarien rätar ryggen och tänker som så att om jägmästaren, eller den nytänkande förmågan, någonsin vistar "Pennan och Svärdet", "Den fulla ankan" eller något annat etablissemang med gott öl lovar han bjuda på ett stop som tack för intressant läsning. …

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6866
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Inlägg av birkebeineren » 2018-03-28 09:45

Jeb skrev:... Det jag presenterade på forumet är det kampanjmaterial vi använder just nu. Skall något av det finnas här anpassar jag det helst till de ramar ni kommit fram till.
Kanske du kan sortera in de olika baronierna du beskrivit i de tre grevskapen som redan finns: Stirpeslätt, Junemark och Toril?

Grevarna du beskrivit kan eventuellt användas, som de som styr över Stirpeslätt och Toril eller som omgjorda till markiser alt. fogdar i vad som då kan bli nya län.

Berthold Axman får sitta kvar som markgreve av Junemark.

Användarvisningsbild
Fafnir
Vortiger
Inlägg: 2031
Blev medlem: 2007-02-09 12:19
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Zorakin

Inlägg av Fafnir » 2018-03-29 04:10

Ranernas Worthig muttrar om sydlänningars vekhet. Men om Zorakernas marsk är hälften så god med svärd som med tunga och fjäderpenna så äro avståndet dem emellan snarare av godo...

Välkommen tillbaka Mäster Fraxinus :D
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6866
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Re:

Inlägg av birkebeineren » 2018-03-29 10:02

Fraxinus skrev:... Vi hade en lång diskussion vad man skulle göra med Zorakins markiser. ...
Visste att jag sett den där diskussionen förut men trådarna är många att leta i. :wink: Utifrån detta och annat som jag hittat har jag gjort en liten sammanställning över titlarna i Zorakin. Vet inte om jag fått det helt rätt och jag har även gjort några egna tolkningar för att försöka strukturera lite. Men det kan kanske vara en början?
 • Fogde
  Tjänstetitel som inte går i arv. Fogden förvaltar en kungsmark och är underställt kungen.

  Markis
  Ärftlig titel.* Markisen styr ett friherredöme (frimark?) och är underställt kungen. En baron kan köpa sig fri från sin greve och blir då markis.

  Markgreve
  Ärftlig titel.* Markgreven styr ett markgrevskap (gränsmark?) och är underställd kungen och/eller en hertig. Markgreven är en slags markis med särskilda befogenheter knutna till försvaret av en spesifik gränsmark.

  *Ursprungligen, eller egentligen, är inte titeln ärftlig men den har i praktiken blivit det.

  Borggreve
  Tjänstetitel som inte går i arv. Borggreven är kungens representant i fristäderna. Borggreven styr i samråd med stadens borgmästaren som är valt av stadens befolkning. (Enda undantaget är i Fristaden där borgmästaren kallas Guvernör efter erebosisk modell)

  Baron
  Ärftlig titel. Baronen styr ett baroni och är underställt en greve.

  Greve
  Ärftlig titel. Greven styr ett grevskap och är underställt en hertig.

  Hertig
  Ärftlig titel. hertigen styr ett hertigdöme och är underställt kungen.

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Re: Zorakin

Inlägg av Fraxinus » 2018-03-29 20:11

birkebeineren skrev:
Fraxinus skrev:... Vi hade en lång diskussion vad man skulle göra med Zorakins markiser. ...
Visste att jag sett den där diskussionen förut men trådarna är många att leta i. :wink: Utifrån detta och annat som jag hittat har jag gjort en liten sammanställning över titlarna i Zorakin. Vet inte om jag fått det helt rätt och jag har även gjort några egna tolkningar för att försöka strukturera lite. Men det kan kanske vara en början?
 • Fogde
  Tjänstetitel som inte går i arv. Fogden förvaltar en kungsmark och är underställt kungen.

  Markis
  Ärftlig titel.* Markisen styr ett friherredöme (frimark?) och är underställt kungen. En baron kan köpa sig fri från sin greve och blir då markis.

  Markgreve
  Ärftlig titel.* Markgreven styr ett markgrevskap (gränsmark?) och är underställd kungen och/eller en hertig. Markgreven är en slags markis med särskilda befogenheter knutna till försvaret av en spesifik gränsmark.

  *Ursprungligen, eller egentligen, är inte titeln ärftlig men den har i praktiken blivit det.

  Borggreve
  Tjänstetitel som inte går i arv. Borggreven är kungens representant i fristäderna. Borggreven styr i samråd med stadens borgmästaren som är valt av stadens befolkning. (Enda undantaget är i Fristaden där borgmästaren kallas Guvernör efter erebosisk modell)

  Baron
  Ärftlig titel. Baronen styr ett baroni och är underställt en greve.

  Greve
  Ärftlig titel. Greven styr ett grevskap och är underställt en hertig.

  Hertig
  Ärftlig titel. hertigen styr ett hertigdöme och är underställt kungen.

Nästan rätt! Enl officiella källor så är markis i teorin inte ärftlig. Men i praktiken brukar markisens ena son ofta få företräde till markisatet. Detta regleras med ett kungligt brev vid varje arvskifte.
Senast redigerad av 1 Fraxinus, redigerad totalt 2018 gånger.

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Re: Zorakin

Inlägg av Fraxinus » 2018-03-29 20:43

Berthold Axman är en slug men relativt rättskaffens krigare och politiker som tidigt fått känna av hotet från Svarta tornet. Han har en hel del erfarenhet från strider med svartfolk. Han har också tjänstgjort en tid åt en jorpagnisk furste och har således även tillskansat sig erfarenhet i strider mellan arméer med jämnstarka styrkor med riddare och tungt infanteri. Jorpagna har också gett honom praktisk erfarenhet av mänsklig svekfullhet och politik.

Skriv svar