Zorakin

Samlingsplats för alla länder och platser
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Kartönskemål Zorakin

-Indarsol flyttas en bit norrut från där Solaån delar sig.
-Pampernas område öster om staden Pharynx och väster om floden Fjolrans utlopp markeras som stäpp.
-Grimmaniträsket göras som ett tydligare träsk, nu är det svårt att skilja från skog.
-Umbäranderna som namn på de två öar som finns utanför Drällinge i Likermark (öarna kallas Stora Umbärandet och Lilla Umbärandet)
-Vidarhamn som en stad på en av de fyra små öar som ligger söder om Luksilo (Solorden har ett fäste här)
-Tausabine som en stad på sydöstra Indar (Solorden har ett fäste här)
-Gröneborg som en liten stad i den västra utkanten av Torilskogen (Solorden har ett fäste här)
-Svartanksöarna som namn på gruppen om fem öar inne i Stirpazviken utanför Grindanu.
-Hafsort som namn på en liten stad någonstans söder om Mannemo.
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Gott, bra, goodie! :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

-Liten stad/borg kallad Klerkeborg i grevskapet Trimaris någonstans i Dreverike (residens till greve Merovald Klerke från s. 47 i Aidne-modlen som bjuder in hertigen av Dreverike till bankett)
-Virpelskogen någonstans i närheten av Klerkeborg.

Sen finns flera mindre städer och borgar i äventyret Triangeldrama i Edelfara men dessa plockar du kanske bäst ut själv från kartan? :?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Fria städer (under kunglig jurisdiktion)

Jonkope i Likermark, mkt konservativ religiös stad. Liten.

Baros i (västra) Indarrike, vävarskrås stad. Medelstor

Östravik - lite hamnstad vid Ickeälvens mynning

Övriga

Nansee -medelstor befäst stad i nordvästra Gredelmark (vid flod) nära Salamora (ungefär i storlek med mannemo)

Moorburg - liten befäst stad i Moortal i västra Gredelmark nära Indarrike

Juneborg - liten befäst stad i västra Pharynx nära Torilskogen.

Bardisee - medelstor befäst stad i nordligaste Yttersol

Raxberg - medelstor befäst stad i norra Pharynx som dagens kungafamilj har sitt urhem.

Arebro - liten befäst stad med borg invid Kvideflod norr om Chrymil.

Anhalt - Markgreven av Järnmarks residensborg (norr om östavik)

Lynningen - lite befäst stad i markgrevskapet västmark en zorakisk mil norr om Jolrans mynning
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Önskemål:
Haak - liten by i landets nordvästra hörn, sista byn innan bergen och fortet Järngård.

Järngård - en av dvärgar byggd fästning som skydd mot Svarta tornets härar ligger två dalar in från bebodda trakter. Fortet är ovalt, 260 fot långt, 130 fot brett och 80 fot högt och näst intill ointagligt. Ett effektivt lås för St (Anja-munk?)-passet. Den långa tystnaden från Svarta tornet har inneburit att fästet har begränsad bemanning. Trupperna har istället stationerats om till den nya handelsrutten. Vad zorakerna ännu inte vet är att Häxmästaren infiltrerat och tagit kontroll över fästet och dess trupper. En dag snart kommer detta bli ett otäckt uppvaknande.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Vad är det för typ av besättning på borgen. Lokal borgherre, solriddare eller något annat. För om det är Regaliegarden som bevakar fortet så blir det svårt att infiltrera det då dessa trupper roteras kontinuerligt. Den nya handelsruttens garnisoner vid Ickevad och Dagavall bevakas kontinuerligt av en kohort (400 man) Regaliegardister (som roteras) samt 200 andra soldatern (legosoldater, adelssoldater och stadsvakt. Vid eventuellt krig ersättes regliesoldaterna med adelstrupp och legosoldater. Finns beskrivet någonstans.

Ska upplägget fungera tror jag att det måste röra sig om en lokal adelsman eller en fast solridddarkompani som bevakar fortet. Är det ett solriddarkompani som bevakar tornet så kan man ha dragit ner på andelen soldater för att bevaka kyrkans nya besittningar i markgrevskapet Östmark. Och inget fort är ointagligt. Se exemplet Masada. ;) Om Svarta tornet intar platsen får vi kanske ett sådant exempel på belägring även här. Jag antar att Svarta tornet vill ha borgen för att kunna skydda sig mot Zorakin....då Häxmästarens främsta politiska intresse ligger norrut och österut Kardien och Goiana.

Och kanske blir det Zorakin som överraskar Svarta tornet (vilket är ursprungstanken med skapelsen Regaliegardet)...Med tanke på att de kungliga regaliegarden i princip är färdiguppställda och uppgår (vid mobilisering) till mellan 7200-7800 man infanteri samt 1200 bågskyttar.
Kungen har också officiellt 240 man stående riddare från kungliga palatsvakten.

Ut över det kan man mobilisera ca 600 man rytteri från markiserna i Grindanu och Inberg. Och i teorin lika mycket infanteri (men den får stanna hemma och försvara borgarna). Markiserna och kungsmarkerna i Indarrike lämnas utanför detta fälttåg då kungen behöver hålla ett öga på och ha reserver för oväntade händelser på Indarhalvön (svartfolksangrepp eller dalkiska eller jorpagniska angrepp mot Fristaden exempelvis).

I teorin så är även all adel i Pharynx idag direkta undersåtar till kungafamiljen då kronprinsen även är hertig av Pharynx. I ett kungligt blixtanfall mot svarta tornet så skulle jag dock gissa på att merparten av Pharynx adel till att börja med ges en defensiv roll att (fortsätta) försvara hertigdömet mot motattacker från svartfolken. Troligen får man dock bidra med en tionde trupp vilket skulle ge ytterligare 300-400 man rytteri.

Sammantaget ca 9000 infanteri (varav 1200 legosoldater i form av tungt infanteri), 1200 bågskyttar, 600 ingenjörer och 1200 tungt riddare i ett tänkbart anfall. Ett pampiskt ryttarkompani ca 200 man och ett raxoriskt ryttarkompani om ca 200 man fungerar som lätt rytteri (dessa folk anser sig stå i direkt allians eller undersåteställning till kungen). Raxoriska spejare vägleder styrkan (kan terrängen). Den logistiska kedjan skyddas av Raxorerna och lokal pennisk adel (i Phanrynx).

Det är den stridsplan jag skissat på i ett tänkt äventyr som riktar sig MOT svarta tornet. I samband med att kriget börjar räknar kungen kallt med att många adelsmän kommer att ansluta sig för att få sin beskärda del av en eventuell plundring av svarta tornet och för att få delta i strider. Dessa bidrar då med ytterligare stridskrafter. Men kungen startar kriget själv! Ur zorakisk synvinkel är det dessutom bara ett återupptagande av kriget från 550 eO. Fredsavtal har aldrig skrivits.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Glömde nämna att ett kunglig inbjudan om att skicka ett tionde trupp (helst mer) för krig mot Svarta tornet skulle skickas ut till alla adelsmän i Grindanu och Inberg...men först när den kungliga huvudstyrkan påbörjat sitt krigståg mot Svarta tornet från Pharynx. Detta för att minska risken att Häxmästaren får nys om planerna för tidigt och hinner förbereda sig medan den zorakiska styrkan samlas. Inbjudan syftar närmast att adelsmännen inte ska känna sig utanför och samtidigt bygga upp ytterligare trupp som kan förstärka huvudstyrkan.

Det är förövrigt detta som bildar fondvägg i uppgörelsen mellan Grevarna Tiurhuvud å ena sidan och Hertigen av Likermark (stödd av hertigen av Amtefjärd) å andra sidan. I kungens frånvaro brakar ett inbördeskrig lös i Grindanu. Omfattning ca 1500-2000 man. Vissa adelsmän undviker att ta ställning genom att helt enkelt skicka trupp till kungens krig.
Last edited by Fraxinus on 2012-10-25 10:51, edited 2 times in total.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Om alla de krig som jag skissar på som äventyrförslag brakar loss ungefär samtidigt så kommer Zorakin uppleva omfattande strider i södra Grindanu (se tidigare inblandade), norra Grindanu och i nordvästra aidnebergen (Kungen mot Häxmästaren) samt vid Fristaden (kungen trupper i Indarhalvön, solriddarna och markgrevens trupp i Östmark mot...vem? Orcher? Dalker? Jorpagner?) och möjligen mellan Hertigen av Salamora mot hertigarna av Gredelmark och Yttersol. Vi kan närmast tala om två inbördeskrig kombinerat med två nationella krig. Om striderna om Fristaden blir för hotfulla är det fullt möjligt att kungen måste avbryta sin kampanj mot Svarta tornet och rädda Fristaden.
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Riktigt, därav "näst intill ointagligt".

Solriddare och LV låter som en tanke. Tänker mig att fortet är en gammal produkt från första kriget. Ursprungligen i kungens hand men sedan - så generöst - överlåtit på annan som inte tyckte det var värt pengarna då Häxmästaren inte tycks vara något hot längre. Kan mycket väl vara den lokala adelsmannens ansvar men borgen tillhör Kronan eller Pharynx. Adelsman låter bättre än kyrkan.

Sedan så är det väl så Fraxinus att din beskrivning av Zorakins organisation och speciellt dess militär är en teoretisk utopi. Ordern har säkert getts och soldater organiserats, men ingen organisation funkar så felfritt och utan gnissel som zorakins militär nu beskrivs. Fortet kan mkt väl ha förbisetts när andra saker stulit uppmärksamheten. Har kungen enbart Regaliegardet nu för tiden förresten?

Sedan undrar jag hur stora Ickevad och Dagavall är, tycker det låter som städer och det var väl inte tanken eller? 400 soldater + stadsvakt tycker jag är för mycket. Ska inte detta vara Davy-crocket utposter? Då räcker det med soldaterna tycker jag.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Du har missat en del diskussioner...Vi har minskat ner andelen soldater i Regliegardena. Idag finns ett stående garde om 2400 man (ursprungligen 3600 man). Men det finns ytterligare två garden som försörjs genom rotesystem med soldattorp. Den ena i Phanrynx - delar av detta grundlades av 1200 soldater som ingick i det första stående gardet men som minskades ner i antal. Den andra utspridd på övriga kungsmarker i Grindanu och (eventuellt) Inberg. Kungamakten kan inte betala lön för 7200 man stående soldater. Men han kan underhålla 2400 soldater stående och övriga får betalning genom ett torp, som rotesystemet i Sverige, dock efter antik förebild (themata-systemet under sen kejsartid).

Mobiliserat 7200 man existerande och färdigrustat (det ena gardet dock nyligen färdigrustat och därmed mindre erfaret och samövat). Ingen framtida utopi således. Det är tre kungar som arbetat med att bygga upp systemet under en 50-60 års-period.

Dock håller jag med dig om Ickevad och Dagavall. Ingen stadsvakt. Vid händelse av krig på annan plats ersätts dock regaliegardet av legosoldater och adelstrupp med osäker moral. Finns en beskriving på hur Ickevad, vilket är en köping - en högst ruffig köping, ser ut. Den prydligste och mest välfungerande delen av samhället är ett fort som rymmer 400 gardister.

Andelen rytttare är faktiska och bygger på jämförelser från äventyr och exempel samt justering med dagens befolkningsantal.
Ca 40 kungsmarker på de bästa markerna varav ca 20 under markisernas förmynderi ger en hel del rytteri och infanteri.
Palatsvakten är officiell i storlek och sammansättning.
Pamperna består av 10000-12000 invånare varav merparten vuxna tränar krigföring. Direkt underställda kungen enl officiella källor.
Raxorerna har enligt officiella källor omfattande vapenträning. Dock med fokus på spjut, kortbågar och yxor som huvudvapen.

I indarhalvön har dock inte utvecklingen gått lika långt. Har finns inget rotesystem. Kungsmarken här är mindre till antal än i Grindanu. Och man har kvar den traditionella strukturen. Markiser och fogdar drar ihop ett gäng riddare och infanterister/bondemilis. Fördelning ungefär 400 ryttare och 800-1200 milis/infanteri i kunglig trupp. I indarhalvön är således kungens makt mycket svagare. Och adelsmännen och hertigarnas roll mycket viktigare för försvaret av landet. Så som svar på din fråga. Nej kungen har inte bara Regaliegarden. Han har fotfarande markiser och palatsvakt att förlita sig på. Samt övriga adelsmän.

Man skulle kunna jämföra med det tyskromerska riket där Grinanu motsvaras av Österrike/Ungern där kungen/kejsaren har ett fastare grepp om situation och armé och Indarhalvön motsvaras av övriga tyskland fördelat på en mängd furstendömen hertigdömen, markgrevskap nominellt underlydande kung/kejsaren men faktiskt ganska självständiga. Zorakin idag är således en blandning av tyskromersk geopolitiskt mönster, franskitaliensk 1300-tals kultur och teknologi och en blandning av västeuropeisk och byzantisk militär infrastruktur.

Editerat

Man kan alltså säga att den zorakiske kungen har sin styrka i Grindanu och i synnerhet i Pharynx och Pendon. Kungens svaga punkt är marinen och Indarhalvön. Han har i princip två hållpunkter här. Kra och Fristaden. Samt kanske 10 -15 kungsmarker. Kungen förmår ensam skaka ihop kanske 1400 man i egen här i Indar. Hertigen av Salamora, hertigen av Indarrike och hertigen av Gredelmark har i de senaste krigen haft arméer om 4000-5000 man vardera. Två hertigar i Indarhalvön kan sannolikt få ihop en armé som ligger nära den Kungen själv byggt upp i nuläget...men med större andel rytteri och mindre andel infanteri.

En greve kan ha allt mellan 60 - 180 man ryttare beroende på rikedom. En rik hertig har kanske 200 man stående eget ryttarfölje samt kanske 400-480 stående fotfolk. Kungen har 240 man i eget stånde ryttarfölje (officiellt) samt 2400 man i stående fotfolk. Därtill kommer mobilisering av markisernas och slottsfogdarnas ryttarföljen samt mobilisering av ytterligare två vilande regaliegarden.
Last edited by Fraxinus on 2012-10-25 16:51, edited 9 times in total.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Den Zorakiske kungen kan idag således ställa upp en kärna av ca 9000-10000 fotsoldater av blandad kvalitet och ca 2000 rytteri av blandad kvalitet varav ca 500 ryttare och 1000 infanteri finns i Indarsol.

Resterande övrig armé i zorakin består huvudsakligen av adeln samt deras infanteri (som oftast består av ofrälse). Teoretiskt ca 40000-50000 man adelsrytteri och lika mycket fotsoldater.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Angående befästningar uppe i nordvästra Zorakin så måste det flätas samman med Solordens priorat Stirpazklyfte. Borgen/fortet Jarngård kan kanske ligga något längre österut och skötas av kung och/eller adel?
Stirpazklyfte
(östra Philmark (Kardien), norra Slättebo (Zorakien))

Ordensborg: Stirpazklyfte
Kompani: 6 banér stridande solriddare (60 riddare, 120 väpnare)
Prior: Altbin Hjortlöpe

Detta priorât ligger innom både Kardien och Zorakin men gränsen länderna emellan ses som oviktig av Lysande Vägen i detta hänseende. Kring en av solriddarnas kraftigst befästa borgar har en mindre stad vuxit upp i en bergsklyfta på östsidan av Stirpazflod. Livet här präglas av orden och närheten till Svarta Tornet. Kompaniets prior Altbin Hjortlöpe kommanderar över sex banèr stridande riddare. Priorâtets altöverskuggande verksamhet är riktat mot Svarta Tornet och samarbetet med Tornriddarna är nära.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Skulle du kunna överföra beskrivningen av Zorakins militärmakt till wikin Fraxinus, eller åtminstonde börja? Snälla! :)

Sen en fundering: Hur effektivt vill kavalleri vara vid ett eventuellt anfall på Svarta Tornet uppe i Aidnebergen?
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Om inte Järngård passar så stryk den.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Järnport passar utmärkt! Men jag tror inte att kungen har den i sin hand....och har han den så bevakas den inte av Regaliegardet. Jag har redan beskrivit deras rutiner. De roterar sin kohorter. Det är en del i deras system och övningar.

Kungens armé före tiden för Regaliegardena bestod av 240 man ur palatsvakten samt de trupper som kungsmarkerna kunde bistå med. I övrigt var kungen beroende av adelsmännens styrkor. Detta är officiellt material! Det jag gjort är att lägga till Regaliegardena. I början var det tänkt att uppgå till nästan 10000 man men efter diskussioner med Rubicon och egna problem med finansieringen så kom vi fram till att det gamla romerska systemet med Themata borde vara den ideala lösningen. På så sätt sänkte vi förbanden till vardera 2400 man och två av dem (vardera 2400 man) blev satta i vilande läge och måste således mobiliseras. Det tredje förblev stående men neddraget i antal man 2400 man istället för 3600 man.
Post Reply