Zorakin

Samlingsplats för alla länder och platser
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Lindskiarnarkriget ligger ju över sexhundra år tillbaka i tiden men det hindrar ju inte för att en i grunden likartad situation fortfarande existerar angående handeln med Caddo och Erebos. Både länderna lär vara lika beroende av det zorakiska spannmålet och således villiga att trots olika diplomatiska oöverensstämmelser se till att spannmålsskeppen seglar in i egna hamnar.

Enligt vad som sägs i Caddo-wikin verkar det som om den zorakiska kungen har intäkter (tull?) på handeln med dalkerna:
Zorakin
Relationen mellan Caddo och Zorakin är minst sagt komplicerad. Historiskt sett har man alltid haft mycket med varandra att göra, både på gott och ont. De båda länderna idkar flitig handel och har mer eller mindre blivit beroende av varandra. Bland annat får Caddo hälften av sin spannmål från Zorakin, som kallats ”Caddos kornbod”. Stora delar av Caddos metallimport kommer från dvärgarna i Aidnebergen, med vilka dalkerna upprättat en stadig handelsrelation i den nybyggda staden Ereno norr om Fristaden. I och med den stora schismen komplicerades ländernas relation ytterligare. Det finns fortfarande idag flera sympatisörer till den dalkiska vägen i Zorakin och ett antal caddiska munkar missionerar i det fördolda. Starkast är de caddiska sympatierna i hertigdömet Luksilo, som består av 20% utvandrade dalker. Andra hertigdömen (inte minst Salamora) ser på detta med stor misstro och en viss inbördes konflikt kokar under ytan. Den zorakiske kungen vill absolut inte stöta sig med Caddo om inte Caddo skulle visa sig vara ett hot mot kronan, då detta skulle störa dennes intäkter. Exarken i Ekeborg är inte imponerad av den zorakiske kungens velighet, och skulle hellre se honom ta i med hårdhandskarna mot de dalker som hånar fastlandskyrkans auktoritet.
Har kungen även det på handeln med Erebos? Eller kan kanske luksilerna och/eller Salamora några goda avtal här?
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Fraxinus wrote:...samt ett erebosiskt tempel åt de fem gudarna.

Ett tempel åt de fem gudarna finns det dock även i Hixani. Det gamla brändes dock ner när Zorakin, Caddo och Kardien hamnade i konflikt med Erebos när Erebos förbjöd den Lysande vägen som tro på sina öar. Konflikten avslutades när Erebos upphävde förbudet två-tre år senare.
Du tänker på tempel till Erebos skyddsgudinna Frashikel?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Ja, det var Frashikel jag menade. Jag tänkte på Berendiens unga gudar när jag pratade om de fem gudarnas tempel....men berendien har fler än fem gudar så jag vet inte vad jag yrade om.

Vad gäller skatten på handel....Jag tänkte att det är en av de saker som gör Luksilo lite speciellt. Den Luksiliske hertigen liksom Gredelmark i stort har handelsfrihet. Hertigdömet behöver inte betala skatt till kungen för sin handel. Det gör att man tjänar grova slantar på sin handel i det hertigdömet. Det är också en av anledningarna varför Gredelmark lyckats bevara sin självständighet mot mycket större hertigdömen i norr och väster.

Man hyr in legoknektar. Och borgare och bönder som alla är fria män tränas årligen i att använda vapen som långspjut, guisarm, glav, bardisan samt armborst. Som sidovapen bär de ofta olika former av kortsvärd, långdolkar samt stridshammare. Man fokuserar på således på en större välövad massa av infanteri för att kunna möta riddarhärerna förstärkta av legoknektar och mindre enheter av adelns riddare.

En luksilisk fotsoldat ser således ut så här. Vadderad tygtunika över vilken han bär ett brigandinharnesk eller ibland ett läderharnesk (fattigare bönder). Rikare borgare låter smida ett metallharnesk att ha över den vadderade tygtunikan. Detta är de ganska ensamma om i Zorakin. Denna rustning kompleteras av en biskopshätta eller huva gjord av ringbrynja för att ge extra skydd för hals och axlar. Kittelhjälm på huvudet. Rika borgare och bönder lägger eventuellt på remskenor på armarna och mer sällan på lår och knän. Ett par rejäla läderstövlar får skydda underben och fötter.

Vapen: Långspjut, bardisan eller glav. Sidovapen = Basilard (typ lång dolk/smalt kortsvärd), hirschfänger, langmesser eller kortsvärd. Stridshammare eller hjälmkrossare. Liten rundsköld.

Alternativ är man en armborstskytt och bär som sidovapnen kortsvärd, basilard eller langmesser. Liten rundsköld.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

ANgående Lindiskiarner-kriget så ligger det väldigt långt tillbaka. Det var det jag försökte säga. Den traditionella indelningen av handelsmönster Ereboser=hixani och Luksilo=dalker har huvudsakligen suddats under århundraden... utom på en punkt. Det finns en ganska stor befolkningen av dalkisk härkomst i Gredelmark både efter Luksilos uppbyggnad men i synnerhet från de dalker som flydde till Zorakin och Luksilo efter Kardiens krig mot Caddo (huvudskligen officiellt material) vilket gör att dalkiska köpmän har en tendens att favorisera att handla i Luksilo. Dessutom är arkitekturen så familjär!

Och i Hixani finns inte bara en ganska stor minoritet Morelvidyner utan en kanske lika stor minoritet av Ereboser som flydde undan sina landsmän när kungen avsattes och när Lysande vägenanhängare förföljdes (officiellt matrial). Detta präglar dock inte dagens Erebosiska köpmäns handelsmönster särskilt mycket då flera av dessa flyktingar kan misstänkas vara samhällsomstörtare som vill störta de fem husen och återinföra kungamakten eller folk som flytt från Erebos pga av andra Ereboses förföljelser.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Upplysande, gillar att banden mellan olika länder kartläggs. :)

Kan det tänkas att hertigen av Salamora delvis kringgår hamnen i Luksilo genom att skeppa ut timmer och malm till erebosier från Chrymil? Chrymil en stad som är hertigens residensstad, en viktig pilgrimsort för solvandrare som vill följa Via Aidne (upp genom Nostratiet och mot Grivela i Jorpagna eller österut genom hela norra Zorakin till Ekeborg i kardien) och en stad som ligger i skuggan av kungens flottstad Kra där även Solorden har ett mäktigt fäste?

Angående Hixani och Erebos så ser jag före mig en av Kopparhavets mest trafikerade handelsrutter mellan Hixani och Gringul?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

En del timmer, järn, stål och pälsar tar nog vägen ut via Chrymil. Hertigen av Salamora är dock ingen populär figur bland dalkerna så de bojkottar sannolikt hans hamn. Ereboserna handlar nog en del järn, stål och pälsverk via Chrymil men Luksilo är som handelstad och hamnstad viktigare än Chrymil då man får fler varor till bättre kvalitet härifrån. Bankverksamheten i Luksilo är även den en viktig faktor att välja Luksilo framför Chrymil.

Kra försörjer sig främst på skeppstillverkning. Jag skulle anta att Zorakins största skeppsvarv ligger i den staden. Gissningsvis så går mer av timret från Chrymil till skeppsindustrin i Kra än att det säljs till utlandet.

Jag skulle säga att Hixani är en av de viktigaste hamnstäderna överhuvudtaget i Zorakin åtminstonde när det kommer till spannmål. Pendon, Luksilo och Mannemo är även de stora spannmålshamnar men Hixani är huvudhamnen för de enorma skördarna som skördas längst Solån och i synnerhet i Indarrike. Mycket av det spannmål som produceras i södra Salamora går även det ut via Hixani. Däremot finns det inte mycket annat som skeppas ut via Hixani. Det skulle vara hudar från nötkreatur i så fall och andra jordbruksprodukter. Gissningsvis skeppar Hixani ut lika mycket spannmål som de andra tre tillsammans....om inte mer.
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Fraxinus wrote:Sannolikt försöker Felicierna slå sig in på den lukerativa marknade i Zorakin via Luksilo, Hixani och Pendon. De två förstnämnda städerna är dock närmare Felicien och lättare att nå för Feliciska köpmän så det kan vara att Felicierna favoriserar dessa hamnar.
Det ses väl knappast med blida ögon av ereboser och dalker med tanke på feliciernas kapningskampanj mot dem i östra Kopparhavet.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Om man tittar på en kart över Kopparhavet ser visserligen Luksilo och även Hixani närmare Felicien än Pendon men att våga sig in i hemvattnen till Erebos, Caddo (all handel går i princip norr om Caddo pga morëlvidynska pirater. EA-Kampanj s.39) och Zorakin ser farligt ut för feliciska handlare. Särskillt när felicierna med kungliga kaparbrev bedriver piraterier borta i de östra delarna av Kopparhavet.

Jag gissar på att felicierna ändå handlar med länderna i väst men att det huvudsakligen sker i Montagor och i viss grad i Kasyr och Dunderin, evt några mindre jorpagniska hamnar.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Jag har inte sagt att det skulle vara lätt. :twisted: Och Felicierna föredrar säkert att handla via Jorpagna av flera skäl.

Men om Felicien kan bli en intressant handelspartner för Zorakerna så kan man kanske hålla dem utanför ett eventuellt krig mellan Erebos/Caddo vs Felicien. Sedan kan det vara just det som lockar Felicierna. Tanken på att en mycket luckerativ marknad är stängd för dem och öppen för ereboser och dalker är säkert irriterande. Möjligen är det dock enklare om de Feliciska handelshusen anlitar Zorakiska handelshus eller Zorakiska skeppare för att frakta Feliciska varor till Zorakin. Men min bild av Felicierna gör att jag tvekar till att de gör något enkelt. Hellre segla rakt in i getingboet och slå sig fram till målet än att ta in utländska sjömän (till på köpet Zoraker som man besegrade vid Selime) för att göra Feliciernas arbete.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Alternativt bryr man sig inte om Zorakin som militärmakt då man redan besegrat dem en gång. Men jag har fortfarande svårt att se att felicierna ignorerar en luckerativ marknad.

Vart säljer Felicierna sina lyxvaror? Berendien och Felicien tål knappt varandra så hur stor är handeln mellan dessa länder? Hynsolge är i inbördeskrig....bra för vapenhandel men knappast för lyxartiklar.

Efaro? Det enda man handlar därifrån är väl slavar och elfenben.

Krun? Knappast.

Nej det enda landet som kan vara intressant för lyxartiklar utöver Zorakin, Kardien och Berendien är Jorpagna. Och visst har Jorpagna mycket adel. Och slavhandeln från Jorpagna gör att det ändå blir en intressant handelspartner.....Men ereboser och dalker handlar också med Jorpagna vilket innebär att de feliciska handelshusens del av kakan är ganska liten. Så visst borde man vara intresserad att få en liten del av den zorakiska marknaden...om inte annat så för att dumpa priserna på lyxartiklar i zorakin vilket skulle drabba ereboser och dalker.

Luksilo, Kra och Chrymil ligger bäst till för sådan handel. Hixani ligger för långt in i dalkiskt/erebosiskt intresseområde. Ju mer jag tänker på det ju mer antar jag att Chrymil och Kra borde vara de ideala hamnarna för Feliciska handelsmän. I Chrymil kommer man rakt in till Hertigen av Salamoras hov. En herre som inte är överdrivet förtjust i dalker och dalkerna är inte särskilt förtjusta i hertigen heller för den delen. En konkurrerande faktor mindre således.

Felicierna kan således ägna sig åt att dumpa priserna för erebosiska handelsmän som är de som främst handlar över Chrymil. Men även dalkerna skulle bli drabbade om felicierna började handla med Salamora och måste då sänka sina priser på varor man säljer i Luksilo, Hixani och Kra och i förlängningen i Pendon. Och hertigen av salamora är en mäktig man som kungen av Zorakin är tvungen att lyssna på vad han än må tycka om hertigen i övrigt. Kan Felicierna vinna över hertigen så vore mycket vunnet.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Frågan är snarast om det finns något av intressa att köpa från Zorakin för Felicierna?
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Jag tror du har rätt Birke, men inte om detta va?
birkebeineren wrote:Om man tittar på en kart över Kopparhavet ser visserligen Luksilo och även Hixani närmare Felicien än Pendon
du tittade nog på fel halvö. 8)
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Förstår inte riktigt vad du menar Mikael, fast jag förstår inte heller vad jag själv skriver... :?

Vad jag försökte var att få er att titta på kopparhavsgeografin och fundera på hur handelsvägarna kan gå. Vill binda ihop länderna och skapa logiska samband och bakgrund till politiska intriger. Angående städerna så ligger väl alla städerna på Indarhalvön närmare Felicien är Pendon som ligger på Grindanu?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Får nog stötta Birke här. Pendon ligger i västra Zorakin längst in i en djup vik på Grindanu-halvön

Luksilo, Kra, Chrymil och Hixani är alla hamnstäder på indarhalvön och ligger således längre österut och därmed närmare Felicien......men jag undrar om inte Mikael missförstod vad du skrev Birke.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Angående felicierna och hur de handlar så låter det som ett troligt scenario att hertigen av Salamora lockar med hamnen i Chrymil. Metaller och timmer är Felicien intresserade av och sådant finns i norra Zorakin. Salamora verkar ju också gå lite sina egna vägar och det kan vara förklaringen till att han handlar öppet med det slavägande Felicien som rimligtvis inte borde vara helt rumsrent bland Etinstrogna dalker och zorakier, åtminstonde inte från officiellt håll. MEN, sedan 603 eO då den feliciska kungen lät sina kapare plundra erebosiska skepp har en stark diplomatisk protestkampanj inletts dessa två länder emellan och då lär Erebos inte gladligen släppa feliciska handelsskepp in i sina allra närmaste hemvatten i Dakkilobukten. Jag gissar på att få felicier de sista sju åren har vågat sig upp till Chrymil... Så vad gör hertig Salamora i den situationen?

Sen återigen, jag tror att mycket av handeln mellan de flesta länder och Felicien försiggår i Montagor. Staden var fram till 576 eO felicisk kronkoloni och även sen den blev självständig är Kopparhavets svarta pärla en mycket viktig handelsstad. Särskillt populär borde det också vara för handlare från länder vars diplomatiska relationer inte är av bästa sort att handla på netral plats.

Vart Felicien exporterar sina lyxvaror så låter Jorpagna som en av de viktigaste marknaderna, trots att det sker i skuggan av det mäktiga Erebos. Sen är även Ormsjön och de rika ökenfurstarna i södra Soluna en viktig marknad tror jag. Trakoriska handlare i Kopparkonvojen ser också ut att dels segla rakt mot Feliciens huvudstad Tyros (Sjöhandelskartan i EA-Kampanj).
Post Reply