Soltåg

Information om religionerna och dess utbredning
Post Reply
Bergdahl
Barbisk Hövding
Posts: 947
Joined: 2007-01-28 21:40
Location: Örebro

Post by Bergdahl »

Skulle man inte kunna tänka sig att rykten gått om ett folk som tillhörde etins skara levde i Efaro (tänker då på Sonekestammen) och att dessa förtrycktes av vilda hedningar cirkulerade i Aidne runt tiden för det första soltåget och att det var varje sann etintrogens plikt att komma till dessas undsättning... eller nått liknande. Det borde väl gå att använda sig av något sådant utan allt för stora ändringar av birkes text.
birkebeineren
Admin
Posts: 7175
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

anders wrote:Jag tycker att det ser lysande ut på det hela taget. Men jag saknar, precis som Regil, de andliga motiven till soltåget. Tror att det skulla vara mycket svårt att få med sig större delen av kyrkans bontisâler med enkom världsliga argument.
Det finns absolut religiosa motiv, men jag har medvetet tonat ner dessa i ett forsok på att få fram andra skäl. I Aidne-modulen som är den huvudsakliga källan till soltågen nämns egentligen inga anledningar utan vi lämnas att dra parallear till "våra" korståg. Nu när vi vet mera kan flera av LVs bevekelsesgrunder skrivas till. Som ni kanske märkt (och som delvis besvarar Bergdahls tankar) har jag inte skrivit in den efariska stam som vi kom fram till att dyrkade en tidigare uppenbarelse av Etin, men detta kommer så småningom.

Har dock mycket "värdsligt" arbete for tillfälet... :(
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

birkebeineren wrote:Kul att ni gillar! :D

Väntar också på några ord från LV-ansvarige och Zorakin-ansvarige.
Det vore intressant med mer information om de kulturella och ekonomiska följder som soltågen fick. Jag kan tillägga att den berendiska medverkan var liten, men naggande god (särskilt i de senare soltågen).

Sådana följder kan läggas till eftervart, jag har antydat några men vill börja försiktigt med mest sådant som vi redan vet. Solfarande berendier kan likt jorpagniska ha anslutit sig på Hakkai men jag har avvaktat med att skriva något tills vi vet mera om LVs roll i Berendien.
Soltågstexten är utmärkt. Jag har inget att erinra....än så länge. :wink:

Jag har inte kollat så noga om tidsaxlarna och kungarnas regeringsår men jag har för mig att vi har rätt ut det tidigare.
birkebeineren
Admin
Posts: 7175
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Nu är de två första soltågen klara tror jag, och hittas på wikin beskrivet ur LVs perspektiv. Finns även länkar till mer historisk/politiska artiklar.

Det Tredje soltåget avgår snart till Morëlvidyn och skal inte vara några problem att skriva ihop med lite assistans från respektiva involverade, men jag har en fråga som jag gärna vill era åsikter om:

Kan det Fjärde soltåget möjligtvis ha avgått till Efaro istället for Morëlvidyn?

Vi vet inget egentligen om detta soltåg förutom att det avgick 353 eO och inte var "lyckat", heller inget om situationen i Morëlvidyn då (om inte Mikael skrivit in något i landets historia vill säga). Lite mer vet vi om Efaro både från källorna och nu när de två första soltågen är beskrivna, så det vore enkelt och ge mer historiskt/politisk sammanhang att låta det sista soltåget ha avgått till solfararnas besittningar här och sätta Solstatens fall 369 eO i sammanhang med mislyckandet som expeditionen 353 eO var.

Dock endast ett förslag och om ni heller föredrar Morëlvidyn så avgår även det Fjärde soltåget hit. :)
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Spontant så låter det som en god idé. Sista soltåget avgår, man anfaller, konsekvensen blir att efarierna enas mot den yttre fienden och solstatens fall påskyndas väsentligt. Man fäller krokben för sig själv.

Kanske framtvingade det nya soltåget också en strängare syn inom solfararstaten mot icke-troende, som med tiden kommit att accepteras utan större försök till övertalning. Solfararstane fallar sönder av både inre och yttre orsaker.
Mikael
Admin
Posts: 5135
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Nej. Aidne säger Morelvidyn så det får förbli så.
MEN jag föreslår ett femte soltåg av den effekt som Birke föreslår!
birkebeineren
Admin
Posts: 7175
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Mikael wrote:Nej. Aidne säger Morelvidyn så det får förbli så.
MEN jag föreslår ett femte soltåg av den effekt som Birke föreslår!
Bestämda ord mäster Mikael. :wink:

En variant skulle kunna vara att det Fjärde soltåget planerades undsätta besittningarna i Efaro men av olika anledningar istället avgick mot Morëlvidyn? Några skepp kan ev ha avgått österut men dessa kom egentligen inte att vara mer än vanliga solfarare likt de som några varje år brukade bege sig till Solstaten, for att där forgäves skulle det komma at visa sig, bemanna de allt hårdare ansatta fästerna.

Men, alltså; det Fjärde soltåget gick mot Morëlvidyn. Något viktigt att ta i beaktande innan jag börjar skriva eller skal göra ett utkast först (kanske också någon annan som vill beskriva soltåg ochså?) som ni kommenterar sen?

Ett ev Femte soltåg; skulle det kunna vara ett nutida kampanjprojekt där vi använder allt som kommit fram om östra Kopparhavet och områdets historia, politik och övriga foreteelser som bakgrund? :?
Mikael
Admin
Posts: 5135
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Birke jag ändrade mig under natten. Efaro kanske är bättre. Så kan vi låta Morelvidyn vara en felskrivning. Så välj du hur du vill lösa det hela. (Krigståg från Aidne till Morelvidyn har säkert avgått i mindre skala fler gånger i historien. Regil och Fraxinus har säkert idéer om tidigare ej avslöjade krigståg.) :D

Jag föreslår att du kör det fjärde tåget till Efaro, så får vi lösa det där med Morelvidyn senare, kanske var det en liten del som gick dit iaf?

Femte tåget som kampanjförslag är kanske bättre då källorna säger 4e och "sista".
birkebeineren
Admin
Posts: 7175
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Fortsätter Det furgiska äventyret från Orden - diskussion-tråden här:
Bergdahl wrote:Verkar som om vi verkar ha rätt liknande syn på "det furgiska äventyret" birke. I väntan på svar började jag skriva en liten text om soltåget, inget färdig bara ett utkast som bara lägger grunden till kampanjen:
Det furgiska äventyret

Det furgiska soltåget kan ses som en förlängning av det första soltåget. Även efter att solstaten etablerats 212 e.O och Solfararnas Orden tagit kontrollen över norra Efaro, fanns det gott om solfarare som inte fått sin äventyrlust stillad. Under åren i Efaro hade rykten om det fjärran furgia och dess tappra riddare och mytomspunna rikedomar nått många av solfararna. Ryktena föll i god jord och i Efaro uppstod en rörelse bestående av äventyrliga solfarare, med den karismatiske berendiske baronen XXX som förgrundsfigur. Förblindade av framgångarna i Efaro framfördes budskapet att med Etin vid sin sida fanns det inget som kunde hindra dem, och att Etin dem givit uppgiften att segla mot det fjärran Furgia, för att omvända befolkningen till den rätta vägen med svärd i hand om så behövdes. Att i Furgia skapa en bastion mot Hemaquiels inflytande bland de vilsna själarna i Akrogal ansågs vara det slutliga målet med Soltåget bland XXX följeslagare. I Efaro fanns vid tiden efter solstatens grundande rikligt med solfarare som anslutit sig soltåget i Efaro vid soltågets slutskede och som inte kunnat stilla sin religiösa iver, äventyrlustnad eller hunger efter rikedom och berömmelse, med följden att XXXs rörelse snabbt växte till en formidabel skara.
I bakgrunden stöddes XXX av en grupp jorpagniska riddare, Den Heliga Odos brödraskap föregångaren till Den Heliga Odos Orden, med Calmuz Ecato Lugulband i spetsen. Dessa kontaktade sina joriska men otrogna fränder i Garhuea, nuvarande Stabul, och förhandlade sig till tillgång till Garhueas slusstrappa förbi Raas Narram, i utbyte mot att de skulle bistå Garhuea i kampen mot de mulekhtrogna i östra Krun.
År XXX e.O avseglade så stor skara solfarare från Efaro via Garhuea mot Furgia.
Vad som händer i Furgia behöver ju broderas ut. Sen så tänkte jag mig att de "förnedrade" solfararna slår sig ner i Garhuea efter reträtten för att införliva sitt stöd till garhueas styrande, men att läget mellan parterna är spänt. När så Calmuz Ecato Lugulband giftmördas i det som kommer att bli Den Heliga Odos Ordens kapitellhus anklagas Garhueas styrande av Solfararna och det redan spända läget urartar till stridigheter och solfararna tar makten i Garhuea. Den berendiska baronen XXX utropar sig till kung av Garhuea? (antagligen annat namn) och en ny solfararstat ser dagens ljus om än betydligt mer världsligt inriktad än sin efariska motsvarighet. Denna stat faller ihop strax efter schismen när de mulekhtrogna krunierna tillsammans med furgiska allierade erövrar staden Garhuea.
Låter som en bra början. Behöver några årtal att hänga upp det på och föreslår 214-217 eO för kamperna i Furgia och 219 eO for utropandet av Kungariket Garhuea (namnet diskuteras?). Angående riddar Lugulband så har jag låtit honom leva till åtminstonde 263 eO då DHOO blev officiellt godkänd av LV, men kanske han återhämtade sig från förgiftningen (i motsättning till sin väpnare och älskare Homer) och som ledare for brödraskapet (DHOB) var involverat under mycket lång tid i solstaten Garhueas politik?
Bergdahl
Barbisk Hövding
Posts: 947
Joined: 2007-01-28 21:40
Location: Örebro

Post by Bergdahl »

Hmm, att jag aldrig kan skriva inlägg på rätt plats. :oops:

Iaf, roligt att du tycker att det är någon som kan arbetas vidare på. Som sagt texten är ett tidigt utkast och inte något som jag anser färdigt, så en hel del omformuleringar kan ju behövas men själva andemeningen om hur jag tänker mig början till det som kom att bli "det furgiska äventyret" framkommer ju iaf.
Dina årtal låter bra, tycker vi kör på dem. Sen när det gäller kungariket Garhuea så kan vi väl ha det som arbetsnamn tills/om något bättre dyker upp.
Anledningen till att jag tog livet av Lugulband har med det äventyrsfrö jag tog upp tidigare. Jag tänkte mig att riddarna runt Lugulband, som jag kallade Den helige Odas brödraskap, kom över det föremål som Lugulband var ute efter i Furgia. Tänker mig att detta kan vara någon form av regalia (krona, spira eller svärd) som det ryktades hade givits av gudarna till den förste kejsaren av Krun för att ena riket. Detta föremål skall senare ha givits till en furste i Furgia som hemgift då den krunske kejsaren gifte bort sin dotter, och en tid därefter sägs det enades även de de furgiska stadsstaterna under den furgiske fursten med anknytning till den krunske kejsaren. Åtminstone sägs det så. Iaf Lugulband och hans ridare kommer iaf över föremålet genom list, våghalsighet och stort mod och de tar i hemlighet med sig det till Garhuea när solfararna drar sig tillbaka mot Garhuea. En kort tid efter att Solfararna slagit sig ner i Garhuea dör Lugulband, giftmördad. Solfararna i Garhuea beskyller de styrande i Garhuea för dådet och situationen i landet/staden urartar till stridigheter och solfararna ledda av den berendiska baronen tar makten och han utropar sig till kung av "Garhuea". I själva verket var det furgier som dödade Lugulband i sin jakt för att återta föremålet men det kommer aldrig till dago. Lugulbands vapenbröder finner aldrig föremålet och man nämner heller aldrig något om det och hela historien om händelserna finns numer bara som antydningar i historiska texter osv. I själva verket hade Lugulband gömt föremålet och furgierna fann det inte och nu ligger det och väntar på att några äventyrliga typer skall finna det. Kanske ville Lugulband använda det för att förhoppningsvis ena sitt söndrade Jorpagna under hans styre, vem vet. Tänker mig att någon annan av riddarna i brödraskapet blir den första ordensmästaren när de blir en officiell orden och att man inom orden fortfarande ruvar på kunskapen om föremålet men iom att man kastades ut ut Stabul/Garhuea när de mulekhtrogna tog över staden har man ingen möjlighet att själva söka efter föremålet. Eventuellt misstänker man att det togs av de som mördade Lugulband men då det inte dykt upp någonstans antar man att så inte är fallet.

Nu spårade det ju ur lite hör men iaf jag ser gärna att Lugulband dör. Alternativt kan det vara någon annan som leder brödraskapet vid tillfället för det furgiska äventyret och Lugulband är den av riddarna som axlar rollen som ledare efter frånfället av den tidigare ledaren. Detta skulle ju kunna vara Homer, men jag tycker inte riktigt det känns som om dessa två herrar har namn som tyder på att de båda är från jorpagna. Kanske vi skulle försöka komma på någon form av namnpolicy för Jorpagna?

När det gäller DHOB/DHOO och deras involvering i solstaten Garhues politik anser jag precis som du att de skall ha ett stort inflytande. Kanske kan det vara så att den berendiske baronen sedemera också kungen av Garhueas ättling efter kungarikets fall blir den förste mästaren av ordens berendiska avdelning?

Mycket funderingar ser fram emot era/ditt intryck av mitt svammel. :P
birkebeineren
Admin
Posts: 7175
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Tycker absolut vi använder ditt äventyrsförslag, frågan är hur vi gör det med just Lugulband. Jag skrev in honnom i det Första soltågets historia med bakgrund i vad som skrivits om DHOO på följande vis:
Jorpagniska solfarare försöker på 220-talet eO bilda en andlig riddarorden men exarken vill inte erkänna den då han redan har egna planer (Solorden). Först på 263 eO tas ”Den Helige Odos Orden” som riddarna kallar sig upp som officiell andlig riddarorden tillhörande Lysande Vägen. Högmästare blir Calmuz Ecato Lugulband som var först över muren vid Kwoskes fall 64 år tidigare.

Tanken alltså att Lugulband leder det som skal bli DHOO under ett mycket långt liv och hela tiden arbetat for att få sin orden ärkänt av LV.

"Ditt" DHOB låter bra men innan vi bestämmer något tycker jag vi låter Mikael får säga sitt då det var han som skapade DHOO (tror jag?).

Ett förslag till föremålet i ditt äventyrsuppslag kan kanske var lutan Alofon som beskrivs i EA boxen under Sjärnbilder?
Bergdahl
Barbisk Hövding
Posts: 947
Joined: 2007-01-28 21:40
Location: Örebro

Post by Bergdahl »

Självklart skall mikael få säga vad han tycker om saken innan vi går vidare.

När det gäller Lugulband, så är det inget problem "mitt" DHOB kan ju ledas av någon annan som är huvudpersonen under furgiaäventyret och som sedemera dödas i Stabul/Garhuea. Kanske den käre Homér? Lugulband kan ju vara den som tar över DHOB-ledarskapet och även den som får dem erkända som en orden, Den Helige Odos Orden.

Ska kolla lite närmare på den där lutan, och återkommer...
birkebeineren
Admin
Posts: 7175
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Bergdahl wrote:När det gäller Lugulband, så är det inget problem "mitt" DHOB kan ju ledas av någon annan som är huvudpersonen under furgiaäventyret och som sedemera dödas i Stabul/Garhuea. Kanske den käre Homér? Lugulband kan ju vara den som tar över DHOB-ledarskapet och även den som får dem erkända som en orden, Den Helige Odos Orden.
Mycket enkel lösning... Homér (med jorifierat namn om han nu skal vara jorpagnier?) giftmördas och Lugulband tar over ledningen av Brödraskapet. Detta blir senare DHOO om det passar med Mikaels tankar.
Mikael
Admin
Posts: 5135
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

birkebeineren wrote:
Bergdahl wrote:När det gäller Lugulband, så är det inget problem "mitt" DHOB kan ju ledas av någon annan som är huvudpersonen under furgiaäventyret och som sedemera dödas i Stabul/Garhuea. Kanske den käre Homér? Lugulband kan ju vara den som tar över DHOB-ledarskapet och även den som får dem erkända som en orden, Den Helige Odos Orden.
Mycket enkel lösning... Homér (med jorifierat namn om han nu skal vara jorpagnier?) giftmördas och Lugulband tar over ledningen av Brödraskapet. Detta blir senare DHOO om det passar med Mikaels tankar.
OK med mig! Fast Homér var mest en lustighet så om ni vill stryka honom så går det bra också.
birkebeineren
Admin
Posts: 7175
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Tankar om det Fjärde soltåget:

Ett soltåg planeras på början av 350-talet eO men de bakomliggande skälen är nu liksom tidigare lite grumliga. Flera Etinstrogna länder bortom Aidne verkar för att ännu en gång sprida ljuset i Efaro men även Morëlvidyn ses som ett mål. Exark Veremar I är en varmt troende mann och lider i djupet av sin själ över brotten som tidigare begåtts men samtidigt drömmer han om ett fredligt "tåg" så som det egentligen borde ha gått till.

En ansamling magilliska ädlingar som samlat stöd hos likasinnade kring Väster- och Kopparhavet vill fara mot Efaro och vinna ära likt de första solfararna gjorde. De säger sig vilja hjälpa den värdsliga Solfararorden som administrerar Solstaten i vad som under de senaste åren blivit en desperat kamp för överlevnad.

Solfararorden själv behöver hjälp men de är, med all rätt skall det komma att visa sig, rädda att det hela skal urarta likt de tidigare soltågen (de har mer varit lyckosamma sin verksamhet genom stöd från "vanliga" solfarare som på egna initiativ valt att resa mot Efaro för att sprida ljuset).

Den nyvalde exark Veremar I börjar mer och mer luta åt Morëlvidyn men är in i det sista velig och har kallat till ett koncilium i Pendon för att avgöra frågan. Många Etinstrogna morëlvidyner från Hixani verkar för att deras hemland skal upplysar men de har svårt att komma till tals.

När så två bröderna Erlof och Orlof Björnhugge från Zorakin ankommer Pendon (efter att ha tagit makten från sin äldre bror hertigen av Dreverike) övertalas de magilliska hertigarnas följen, vars skepp redan ligger rustade ute på Pendons red, att segla mot Efaro (en anlitad kalmurrisk äventyreska stod för mycket av övertalningen även om detta inte framgick helt tydligt utanför de olika sängkamrarna).

Djupt besviken går exarken ombord på det skepp från Solriddarorden som fört honom till den zorakiska huvudstaden och seglar ensam mot Morëlvidyn ledsagat endast av hixaniska fiskarskutor. Veremar når alldrig målet utan dör av feber utanför Dunderin. I LVs annaler har han givits tillnavnet "Martyren" och enligt dessa avgick också det Fjärde soltåget mot Morëlvidyn.

Det faktiska soltåget slutade upp i Efaro och var genom det kaos det medförde en starkt bidragande orsak till slutet för Solstaten här några år senare.


Tillägg:

Många av solfararna som drog mot Efaro 353 eO är faktisk med under de kataklysmiska händelserna 369 eO då Solstaten faller. Soltåget bryter i princip samman direkt efter ankomsten till Soluna men flera av de olika fraktionerna tar istället anställning som legostyrkor hos efariska stamhövdingar som kämpar inbördes. Dessa kommer under lång tid att bidra till kaoset i landet och när det mot slutet av 360-talet eO drar ihop sig till ett avgörande mellan erebier och efarier är fortfarande många från det Fjärde soltåget med. Erebosiern Sagrin är en av de mest kända och som kuriosa kan nämnas att på hans staty som restes i Nohstrils hamn (i en helt annan historia) kan flera klädesdetaljer från Efaro synas.

Hur låter detta? :?
Last edited by birkebeineren on 2008-06-10 08:13, edited 1 time in total.
Post Reply