Furgia

Samlingsplats för alla länder och platser
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1118
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Post by Snibben »

Bergdahl wrote:När jag satt och kollade olika källor för Kruns vegetation, lade jag i den stora erebkartan märke till att furgias karta här på forumet inte stämmer såväl överens med det lilla officiella som finns om landets geografi. Man ser en liten bit av nordvästra Furgia på den stora erebkartan. Det saknas t.ex. två floder, ett träskområde, bergsområden mm. Vidare verkar inte, åtminstone nordvästra Furgia, vara så uppodlat som det är bland de vegetationskartor som lagts fram här på forumet.
Å andra sidan frångår vi rätt ofta den stora kartan då vi har att göta med länder som inte förut beskrivits ex Palinor, Jorpagna och Mirel. Stora kartan är väl främst för att ge spelare en överblick och dess skalor stämmer inte alltid överens med världskartan.
Bergdahl
Barbisk Hövding
Posts: 947
Joined: 2007-01-28 21:40
Location: Örebro

Post by Bergdahl »

Fast nu är ju det främst inte tal om skalor, utan att träskområden, två floder och ett bergsområde har försvunnit...
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1118
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Post by Snibben »

Å andra sidan har vi tagit oss friheter med andra obeskrivna länder och tagit bort och lagt till geografiska märkningar
Palinor: Odlade områden, högre berg, ändrade gränser.
Mirel: Ny bergsmassiv, ändrade gränser.
Jorpagna: Nya odlingsområden.
Och om du går till Brendientråden finner du att vad som på stor EA kartan är utmärkt som blandan vegetation runt Entika har i Brendientråden utmärkts som odlat område och det bördigaste och mest odlade i hela Brendien.
Nidkand:Stora Ea kartan Balndand vegetatation - Nidland - öken (liksom här).

Annars kommer jag att undra vart den 5o mil höga kvinnan i Krun är för något. En staty? en verklig kvinna som är 50 mil lång och trampar omkring och förstör skördarna?
Bergdahl wrote:Fast nu är ju det främst inte tal om skalor, utan att träskområden, två floder och ett bergsområde har försvunnit...
Bergsområdet finns kvar, det ligger längre ned på kartan och synns tydligt. Det kanske inte ligger där du anser att det skall ligga men på grund av skalan har det förskjutits då Furgias kuster i världskartan är större och inte lika kurviga som de på stora EA kartan.
Träskområdena består på den nya kartan av ett antal tätt liggande sjöar. Träsk finns i många varianter och behöver inte vara tjocka sumpiga skogar utan kan lika bra vara grunda sjöar med mycket vattenväxter och enstaka trädbevuxna öar.
Floderna har antagligen gått bort då hela den stora kartans kustlinjer rimmar illa med världskartans kustlinjer. Floderna kanske dämdes upp för att bevattna de nya odlingarna :) .

Överhuvudtaget verkar stora EA kartan vara ritad av en Trakorier då detta lands geografi är minitiuöst kopierad och ju längre bort man kommer från dessa öar ju mer verkar platserna vara skarvade och gissade.
Bergdahl
Barbisk Hövding
Posts: 947
Joined: 2007-01-28 21:40
Location: Örebro

Post by Bergdahl »

Alltså, det här är inget viktigt för mig, men kan tycka att det är lite synd att till viss utsträckning frångå det lilla officiella som finns om furgias geografi. Sen är ju alltid träsk, berg och skog trevlig områden för lite vildmarkshemskheter. Sen de länder du nämner som exempel haltar lite:

Palinor - Visst har Kärnmassivet växt på höjden, men på EA-kartan finns det ändå kullar, alltså en smärre förändring. :) Odlade områden kan det väl ändå vara bland blandvegetationen. Tänker mig att områden som målas ut som odlade i stor utsträckning domineras av odlad mark, därav att det är så få sådana på EA-kartan. Apropå ändrade gränser är du säker på att EA-kartan är över erebs länders gränser år 610 eO? :)

Mirel - Vad är det för nytt bergsmassiv, jag ser inget på Mirelkartan här på forumet.

Jorpagna - Nya odlingsområden, vart? Finns ju redan en hel del på EA-kartan.

Berendien - Är inte det för att det finns motstrida officiella uppgifter?

Nidland - Öknen har ju tillkommit i senare officiellt material. Hade det varit upp till mig hade jag gått på EA-kartans bild av Nidland.

Krun - hmmm... får nog ta och lägga in en 50 meter hög kvinnostaty med en svan någonstans i Krun. 50 mil blir lite att ta i. ;)
Mikael
Admin
Posts: 5135
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Grundregeln för vad som skall komma med från källorna är att det som finns skall med, men det är fritt fram att lägga till allt som inte är allt för avvikande (inga nya megaskogar eller bergskedjor, dock nya mindre skogsområden och högplatåer eller låga "berg".

När källorna krockar med varandra pga olika kartor eller skillnader mellan skrivet och kartor så gäller det att försöka finna en kompromiss som inte gör allt för mycket våld på källorna, tex så det har blivit i Berendien eller Sanritras placering i relation till Samkarna.

Så utan att ha tittat på kartorna kan det vara riktigt att det skall läggas till områden som Spelis ev har missat. Tål att övervägas.
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1118
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Post by Snibben »

Jag är inte den som är den, så jag böjer mig för reglerna.
Så jag satte mig och klottrade och försökte att applicera Stora EA kartan på Spelknepes karta (vilken stämmer väl överens med EA världskartan). Man får liksom ta Stora EA och dra ut den som ett gummiband för att kunna sätta dit de olika geografiska zonerna. Nprdvästusten är på Stora EA lika långa som Krun med i världskartan är den lika lång som Krun är (långt). Sydkusten är på Stora EA vertikal men på Världskartan är den mer diagonal.
Svart=berg (de röda pilarna visar flyttar som borde göras)
Mörkröd=Öken
Orange =Stäpp
Gult=Odlad mark
Mörkgrönt=Skog
Blågrön=Träsk
Ljusblått=Floder och sjöar

En stor ö på sydkusten finns också på Stora EA.

Image
Vad säger ni Mikael och Berghdal, blir det bättre (jag vill faktiskt veta även om jag var sur först :) )
Mikael
Admin
Posts: 5135
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Tycker att det ser bra ut och skulle uppskatta den förändringen.

Följande justeringar.
- Det som du kallar öken är på stora färgkartan inte öken utan stäpp, jfr med Efaros öknar.
- Flytten av bergsmassiv tycker jag inte är nödvändigt, det räcker att "bygga till" dem.
- Hur har vi kunnat missa den stora bergiga ön!?
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1118
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Post by Snibben »

Mikael wrote: - Det som du kallar öken är på stora färgkartan inte öken utan stäpp, jfr med Efaros öknar.
Hmm... den är å andra sidan är den för orange för att vara stäpp som är en beige-brun färg. Den stämmer inte överens med Färgkartan som är precis i hörnet ovanför där den mer påminner om öken orange.
Mikael wrote: - Flytten av bergsmassiv tycker jag inte är nödvändigt, det räcker att "bygga till" dem.
Faktum är att det behöver både flyttas och byggas till. Fast å andra sidan kan det finnas berg i södra delen som inte syns
Sätter in en ny karta i morgon då jag kan ladda upp en igen.
Mikael wrote: - Hur har vi kunnat missa den stora bergiga ön!?
:roll:
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Var nu snäll mot di gamle, Snibben! :lol:
Mikael
Admin
Posts: 5135
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Snibben wrote:
Mikael wrote: - Det som du kallar öken är på stora färgkartan inte öken utan stäpp, jfr med Efaros öknar.
Hmm... den är å andra sidan är den för orange för att vara stäpp som är en beige-brun färg. Den stämmer inte överens med Färgkartan som är precis i hörnet ovanför där den mer påminner om öken orange.

:roll:
Att EAs färgkarta inte är en av de bästa kartor som gjorts må vara hänt, men på den jag har är Öken mörkt gul och Stäpp "brungul", och skillnaderna mellan de olika nyanserna syns bäst i Mörëlvidyn eller i Efaro. Det kan vara så att din färgskala inte riktigt har samma nyanser...spec med tanke på att mörkröd på din senaste karta ser brunt ut. :wink:
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1118
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Post by Snibben »

PMS 4625 Rödbrun.
Bergdahl
Barbisk Hövding
Posts: 947
Joined: 2007-01-28 21:40
Location: Örebro

Post by Bergdahl »

Hehe... inte meningen att göra dig sur, men kan förstå att det var lite irriterande, med förändringar i ett så här sent skede. :cry: Iaf, tycker att det ser bra ut nu. Sen så håller jag med Micke om att det troligen är stapp det rör sig om på EA-kartan och inte öken. Det var omöjligt att se skillnaden på min pdf-fil så fick ta fram orginalkartan och där var det lättare att se skillnaden.
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1118
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Post by Snibben »

Image

Image
Mikael
Admin
Posts: 5135
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Vackert Snibben! Spelis ordnar säkert med kartan när Furgia är färdigt! :D
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Jag behöver ett land (desperat till min kampanj) som producerar myrra. Är detta möjligtvis Furgia?
Post Reply