S:t Willems Orden

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Riddarorden som verkar i Efaro.

Inledning

Beskrivning

Ordensfästen

Akra

Ursprungligen en mindre befastning byggd av Solfararorden tidigt på 200-talet eO. Efter Andra Soltåget överläts den till den nybildade S:t Willems Orden vars huvudsäte förlades här. Fästet är nu kraftigt utbyggd och borgskomplexet är mycket välbefäst. I Akra vilar S:t Willems altoriska lämningar under pemoden i vad som är Efaros största soltempel näst efter tadosen i Kwoske.

Personer:

  • Stormästare Albovian Gerberoz - kardier som kämpat i Efaro under mer än trettio år, styr S:t Willems Orden med järnhand och är villig att göra vad som helst för att återta det förlorade fästet i Kwoske.
  • Kommendant Prior Vidal Traxim Nattskugga - näst äldste son av en zorakisk hertig, företräder en mildare politik än mästare Gerberoz och sätter alltid pilgrimernas beskydd framför andra mål.
  • Skattmästare Korbitz Svartsparre – mycket kompetent ansvarige för ordens finanser, dock går rykten om att han gjort affärer med efariska pirathövdingar, vilket skulle splittra orden om bevis skulle framläggas. Av jorpagnisk härkomst.
  • Väpnar Lagim Isoksson Nidel - våldsam och ärgärrig ung zorakier som väntar otåligt på att bli upphöjd till riddare, planerar att förgifta prior Nattskugga som han anser förhindrar hans avancemang.

Udal

Huvudartikel: Udal

Fäste väster om Akra byggd uppe på en klippa. Den naturliga hamnen nedanför borgen anses ointaglig och har motstått inte bara efariska angrepp utan även krunska och feliciska. Här visade den unge Willem Korps för första gången tecken på sin heliga förmåga att med solmakt förgöra sina fiender.

Personer:

  • Kommendant Prior Ogimund Buter a Kalbalik – Udals andra kommendant (willemiterorden har ett system med dubbla befäl). Fruktar att hans romantiska affär med deyen av Yeralâs mor skal avslöjas och orsaka hans fall inom orden, men han kan ändå inte förmå sig sluta med sina nattliga utflykter var enda fortdag.
  • Sergeant Mauritz Raxe - erfaren ordensoldat som ansvarar för utbildningen av nya rekryter från Aidne (S:t Willems Orden tar endast upp zorakier och kardier).

Tabris

Ett fäste belagt ute på öarna nordväst om det efariska fastlandet, inte långt från den felicisk kontrollerade ögruppen Lengynerna. Ordens flotta har sitt säte i Tabris och murarna ut mot havet pryds av dussintals stålramar tagna från efariska piratkanoter. Hit anländer varje vår mängder av pilgrimer som likt de första misionärerna och solvandrarna vill följa Efaros nordvästra kust mot Helige Raals Klippa bortom Akra.

Personer:

  • Amiral Hakon Ebix av Slätte – styr den för S:t Willems Orden så livsviktiga flottan, stigit inom orden från enkel matros och seglade i sin ungdom för handelshuset Norrtraden. Kämpar med en jordakisk såkallad nordyxa.
  • Riddar Satmina Linusdotter av Likermark – en av ordens tre kvinnliga riddare, ättling i rakt nedåtstigande led till Willem Korp och en oförsonlig förkämpe för orden och sin anfaders ära.
  • Ytkila diNadikon - felicisk ambassadör hos S:t Willems Orden, tidigare officer i Havskåren men lämnade flottan efter att hon förlorade synen på ena ögat orsakat av ett nålhagel. Uppmärksammad av kung Kuthegil själv för sina förmågor som diplomat.

Borg S:t Ano

Var länge willemiternas fjärde fäste i Efaro men föll samtidigt som Kwoske erövrades av den efariske emiren av Molowekhìz 607 e.O. Tjugotre riddare dödades och sjutton väpnare. Ligger i stadens nordöstra utkant. For orden var S:t Anos fall en oerhörd prestigeförlust och all dens kraft är nu fokuserad på att återta borgen.

Personer:

  • Riddar Kyrian Vale - en av få riddare som undkom S:t Anos fall, verkar vid kerigass Hamreks hov för ordens intressen men är begränsad inne i Kwoske då ett pris på alla willemiterriddares huvuden är utlovat av den efariske emiren. Är i besittning av en kista mycket känsliga dokumenter från S:t Anos kansli.