Porto Horyni

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Stad i södra Ormsjön och koloni tillhörande Felicien.

Stadens Historia

Denna feliciska koloni ligger på Solunas sydvästra udde 74 dagars seglats från Krilloan och bevakar den enda säkra led ut ur södra Ormsjön. Den feliciska handelsflotta som 204 e.O. fångades när Vägen bort uppstod skickade iväg några galärer söderut for att om möjligt hitta en annan färdväg hem. Efter lång tids sökande i ett vindfattigt hav började de dras av starka strömmar mot det mäktiga stryk där Soluna och Samkarna nästan möts i Horyns gap. Endast tur hindrade galärerna från att sköljas nerför forsarna ut i det vindstilla och varma hav som låg nedanför. På en klippa inklämd bakom en långsmal ö räddade de sig i land och träffade här poktiska sjöfarare som regelbundet visade det sig, använde den skyddade viken som mellanstopp på sina resor ut i havet de kallade Maar Lacra - Tårarnas ocean. Inte riktig säkra på vad de skulle använda sin upptäckt till befäste felicierna viken med artilleri från en krossad galär, och medans de väntade på vidare order från huvudflottan passade de på att ta upp ”tull” av poktierna som passerade gapet. Niferländska valfångare som sedan eftervart började dyka upp för att till den säsongsbundna jakten bemanna sina enorma kokflottor ute i Maar Lackra, blev dock en mycket mer inkomstbringande källa än poktiernas småvaror då tull kunde tas på den exklusiva oljan de förde med sig hem. Platsen fick sina koloniala rättigheter samtidig som Krilloan och även om den inte kunde tävla med denna stad så blev Porto Horyni – Horynska porten, en värdefull utpost i det första feliciska imperiet.

Staden hamnade som enda feliciska koloni alldrig under Dermanien på 300-talet e.O. eftersom den låg för långt bort och ansågs som obetydlig. Det var inte mycket de fåtaliga kolonisterna kunde gora mot inkräktarna i sitt hemland, men det var ändå här som motståndet som senare förde till friheten skulle få sitt ursprung. Några Paridonpräster fick visioner om en stridsguddom vid namn Galmon, som samlar döda krigare hos sig i Ärans Salar bortom havet för att gå i krig när det verligen behövs. En orden grundades och skickade ut sina riddare till det ockuperade hemlandet för att där tala till folket om att resa sig mot dermanerna. Eftervart gjorde felicierna uppror och ledda av Galmons riddare blev landet åter fritt. Tron på Galmon spred sig senare under de berendiska krigen till stora delar av den feliciska militären som efter "ett långt sökande i urgamla skrifter" funnit att dyrkan av Galmon var vad man försakat. Porto Horyni fick en särskild plats i deras stolta hjärtan. Ärans Salar sägs ligga ute i det stilla havet söder om Hyrons Gap och till de många stridsskolorna i kolonin reser många soldater för att visa upp sig inför Galmon.

Staden i dag

  • Poktiska handelshus har etablerat sig i staden och då poktierna är de enda sjöfararna som i sina muletor vågar sig ut i Maar Lacra är de mycket rika trots den feliciska tullen.
  • Niferlänningar jagar inte bara val söder om Horyns Gap utan har också fiskarskepp i södra Ormsjon, och både fångare och fiskare sätter sin prägel (och lukt) på Porto Horyni.
  • Många vallfärdande soldater besöker de för Porto Horyni så ökända glädjehusen och faller där offer for Hasitaal – den köttsliga hängivelsens furstinna.
  • Zinn-kultister finns i mängder men felicernas häxjagare har hittills lyckats hålla både ormar och sand stången.
  • På senare tid har några högresta krigare klädda i fjäderprydade rustningar synts till i staden och de har satts i samband med poktiska långfarare återvändande från länder bortom Tårarnas ocean.
  • En portal i mörkt odôkoträ från Efaro sägs finnas i staden och leda till Mastika Agga i norra Ereb. Den skall ha skapats av en efarisk portalmagiker som ville anknyta de två platser som hon ansåg vara civilisationens yttersta utposter mot söder och norr. Huruvida detta stämmer och om portalen faktisk finns är ovisst, men i den mycket omtalade händelsen for några år sedan, kallad ”Kalabaliken i Madam Memiras Hus”, sägs en Orghinsk mammut ha varit inblandat och detta har setts som ett bevis på en anknytning till Ereb. Andra tror att dyrkare av söderns salamandrar har försökt leda sin kamp mot isherrarna genom portalen.
  • De många stridsskolorna i staden drivs både av privata företagare och av Galmons Orden. For att nå de högsta graderna inom den feliciska marinen är det i praktiken ett måste att någongång ha tränat inför Galmon i Porto Horyni.
  • Maar Lacra - Tårarna Ocean är ett på många sätt vilseledande namn då havet är fullt av liv. Stora algområden ligger ute i det värma havet och ger mat åt myriader av fisk och fåglar. Enorma vitvalar besöker havet under säsongsvisa betesperioder och följs av jagande sjöormar. Dessa ormar tar sig ibland upp Horyns Gap for att vista Ormsjön och är ett mäktigt syn där de simmar mot de kraftiga strömmarna i gapet.
  • Porto Horyni styrs i dag av guvernör Ilkos DiMethil men då han totalt är i sin efariska älskarinnas händer är det i praktiken hon som råder.