Fodorims fall

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Utdrag ur mandelmunken Nelvoriks verk ”Imperiets sista dagar”, en ej avslutad text med målet att försöka förstå vad som föregick Kejsardömet Jorpagnas undergång. Materialet finns arkiverad vid Mandelordens lyceum i Argald. Fodorim var en jorisk stad i vad som nu är regionen Nostratiet. Den ödelades i ett massivt och för den tiden mycket sällsynt angrepp från svartfolk 610 f.O. kort tid före Tredje Konfluxen.

Fodorims fall

Trots att svartfolken var talrikare och mycket mera organiserade än de någonsin varit tidigare borde en samlad insats från de legioner som fanns att tillgå i kejsardömets kärnland kunnat bryta belägringen och hindrat Fodorims förstörelse. Senaten i Grivela verkade dock vara handlingsförlamad i detta avseende och ägnade sig i stället till att debattera några spektakulära mord som nyligen begåtts i huvudstaden.* I tre månader höll Fodorims försvarare stadens murar men slutligen bröt svartfolken genom. Detaljerna kring vad som vidare hände är omtvistade då inga överlevande slapp undan förödelsen, den sista rapporten nådde provinshuvudstaden Taltabinoz samma dag som brandröken kunde synas i horisonten. Horder av svartfolk verkade strida för att döda och inte alls hänfallna åt plundring och förstorelse vilket normalt är stygiernas sätt. En kärntrupp av storvuxna svartfolk syntes också målmedvetet ha sökt sig mot tempelområdet. Vad som låg bakom dessa handlingar och mål har aldrig fått några fullgoda förklaringar utan har antingen avskrivits som tillfälliga yttringar av den stygiska ondskans oberäknelighet, eller getts konspiratoriska orsaker involverande alt från kejserliga soldyrkare till magiker i allians med utomaltoriska existenser. När hjälptrupper äntligen skickades från Taltabinoz återstod inga levande varelser i Fodorim och byggnaderna var jämnade med marken.

Noter
Två framstående barûter vid Vattnets tempel och en tjänare vid Academia Magica hade bitits ihjäl av vad som enligt läkare och inkallade besthållare från arenan varit en såkallad "raugon", en insektoid. Den hade under samma natt tagit sig in i de båda stjärntydarnas hem på helt olika håll i staden, och sen letat sig upp i magikerakademins sjunde våning där en efarisk bibliotekarie ensam arbetade. Offren var avlivade med gift, men av förövaren återstod inga andra spår an bitmärken och några underliga träpinnar täckta med små regelbundna ritsar. Morden blev aldrig uppklarade.