Joriska kalendersystemet

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Kalendersystem som utvecklades i sammanhang med Kejserliga Jorpagniska tideräkningen.

Året har 360 dygn fördelade på 12 månader med 30 dygn vardera. Månaden räknades ursprungligen från fullmånen men efter den Tebertinska reformen 700 f.O.* frångicks detta och månfaserna följde under lång tid inte kalendermånaderna. Först på 270-talet e.O. sammanfördes med Mandelordens hjälp kalendermånaden och månmånaden igen. Månadernas ordning och deras namn efter de tolv Tidsgudomarna har dock alltid varit den samma även om namnen ändrats med språket från kejserlig jori. Månaderna grupperas i kvartal om tre månader vardera, Vinterkvartalet från vintersolståndet och Persils första dygn, Vårkvartalet från vårdagjämningen och Iskamsis första dygn, Sommarkvartalet från sommarsolståndet och Melendos första dygn, och Höstkvartalet från höstdagjämningen och Taragans första dygn. Dygnet indelas i 24 timmar och räknas från midnatt. En timmes längd varierade ursprungligen med årstiden eftersom dygnets ljusa tid delades i tolv lika delar (med motsvarande tolv lika delar under den mörka tiden) så att en vintertimme var mycket kortare än en sommartimme. Detta orsakade dock inte några större problem under Kejsardömet Jorpagnas tid då alla joriska städer och militärförläggningar hade officiella solur som korrigerades till fasta tider. Numera är det dock av praktiska skäl vanligt att alla dygnets timmar är lika långa året om.

Det joriska kalendersystemet används i Nyjoriska kalendern och Trakoriska kalendern.

Månaderna

Vinterkvartalet

Persil (30 dagar)

Månedag*, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

(Fortdag)

Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

(Fortdag)
Gyrsag (30 dagar)

Månedag

14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (Fortdag)

Mellanfortdag

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Fortdag)


Fateska (30 dagar)

Månedag

14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Mellanfortdag

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Vårkvartalet

Iskamsi (30 dagar)

Månedag*, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Misiska (30 dagar)

Månedag, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Minde (30 dagar)

Månedag, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Sommarkvartalet

Melendo (30 dagar)

Månedag*, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Byrdo (30 dagar)

Månedag, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Giren (30 dagar)

Månedag, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Höstkvartalet

Taragan (30 dagar)

Månedag*, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Nusin (30 dagar)

Månedag, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Tannan (30 dagar)

Månedag, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

  • "Vinter-solstice" - vintersolstånd
  • "Vår-eqvine" - vårdagjämning
  • "Sommar-solstice" - sommarsolstånd
  • "Höst-eqvine" - höstdagjämning* Kejsar Domion införde vid sin reform ett system som rubbade den ursrungligen mycket ordningssamma i kalendern. Han var nämligen född på Gyrsags sista dag, olycksmånaden, och bestämde därför att denna dagen istället skulle bli Fateskas första dag. Fråga inte varför, de som gjorde så kastades till mantikororna. Denna praksis trasslar dock till det fortfarande för de lärde som efter Mörkertidens kaos försökt röja upp i gamla historiska dokument och fick som följd vid införandet av den Arcivaliska tideräkningen att varje månad gavs 29 dygn istället för 30 som de ursprungligen hade. Först under 270-talet e.O. åtgärdades denna avvikelse men den orsakar fortfarande problem för historikerna.