Exarkens kalendersystem

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Kalendersystem som utvecklades i sammanhang med Arcivaliska tideräkningen.

Året har 360 dygn fördelade på 12 månader med i snitt 29 dagar i varje och 12 festdagar utanför månaderna. Ursprungligen var tanken att ytterligare två festdagar skulle finnas men detta blev aldrig infört. Månaden är kortare än måncykeln och följer inte månfaserna. Varje kalendermånad är indelad i två 14 dagars perioder, såkallade Fortdagar, med en ledig Odosdag i mitten. Veckobegreppet, känd från de akrogaliska kalendrarna, används endast om de två festperioderna varje halvår, Sommarveckan om sju dagar och Vinterveckan om fem dagar. Månaderna Etinne och Halve delas av dessa två festveckor och har således ingen Odosdag i mitten. Dagen räknas från soluppgången till solnedgång men själva dygnet räknas från midnatt. Kalenderåret tar sin början vid Etinsdag och Förstadag som infaller vid vintersolståndet.

Exarkens kalendersystem används i Aidniska kalendern och Caddiska kalendern samt förvanskad i Piratkalendern.

Månaderna i Aidniska kalendern

Månaderna i Caddiska kalendern

Månaderna i Piratkalendern

 • Ankans halva månad
 • Drakbergets månad
 • Morëlvermånad (Zinns månad)
 • Regnens månad
 • Träsködlans månad
 • Djungelkattens månad
 • Arans månad
 • Skorpionens månad
 • Vinets månad
 • Storkonungens månad
 • Sönernas månad
 • Havsormens månad
 • Månens lilla månad


1/2 Etinsmånad (14 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Öppnemånad (29 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Kallmånad (28 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tömånad (29 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2 ¤, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Spiremånad (29 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Gromånad (31 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

1/2 Halvmånad (14 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Sommarfesteveckan (7 dagar)

Mundes dag

Tyrs dag

Odes dag

Soldagen ¤

Tars dag

Frids dag

Lars dag

1/2 Halvmånad (14 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Växemånad (29 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Mognadsmånad (29 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Skördemånad (29 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag ¤, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Vilemånad (29 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Mörkermånad (30 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, # , 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

1/2 Etinsmånad (14 dagar)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Vinterfesteveckan (5 dagar)

Ångerdag

Sistadag

Etinsdag ¤

Förstadag

Botsdag