Zorakin

Samlingsplats för alla länder och platser
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Det har diskuterats löst tidigare under fliken stormakter.

Citat:

Jag vill minnas att det i Krigarens handbok står något om storlek på arméer. Likaså vill jag minnas att i ett av äventyren i Barbia beskrivs en belägring av en borg. I detta äventyr är belägringsstyrkan ca 2000-3000 man stark. Och i äventyret med Ljusbringaren beskriv en armée om 10000-tals man.

Tar man då och jämför arméernas storlek med befolkningen så blir det lite snett. 250000 människor i Zorakin, samtidigt strider kanske 20000 man totalt i adelsallianser mot varandra samtidigt som kungens armé om kanske 4200 man håller sig stilla (liksom några andra adelsmän som inte tagit ställning till/vill beblandat sig med konflikten).Vi når ganska enkelt upp till kanske 30000-36000 man väpnat folk i bara Zorakin under "normala" tider. Det är ca 10-15% avbefolkningen eller 20-30% av männen i befolkningen. Hur försörjs dessa. Med vilka ekonomiska medel? Med vilken mat? Låt dessutom anta att kanske 20 % av männen dör i varje strid. Det skulle inte dröja länge förrän det fanns en avsevärd brist på män.

Med x10 faktorn kommer vi betydligt närmare sanningen.


Citat:
....Vad jag kortfattat vill säga är att jag anser att befolkningen minst bör vara x 10, just som någon påpekat i en annan del av forumet. Med exemplet med arméstorlekar ville jag poängtera att det är osannolikt med arméer om flera tusen man som tillsammans utgör ca 10 till 20 procent av den manliga befolkningen. En stad med 2000 invånare kan ha svårt att försörja en stadsvakt om 200 man osv....
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Vad jag kortfattat vill säga är att jag och flera andra anser att befolkningssiffrorna bör justeras med x 10 vilket också står i EA-spelledarboken.

Alltså i Zorakiens fall från 250000 till 2,5 miljoner människor.
Mikael
Admin
Posts: 5135
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

birkebeineren wrote:Någon som har några tankar rorande Fristaden?

Känns som om denna stad skulle kunna utvecklas till något mycket interessant; stad grundad av rymmlingar och brottslingar, byggd upp i nära samarbete med dvärgar (ser vi här ett av få exempel på dvärgisk arkitektur ovan jord?), mäktiga dalkiska handelshus som gör stora vinster som annars gärna kunnat gå till Zorakin...

Hur ser den ut nu efter den zorakiska erovringen 591 eO, och var denna erövring en med stod från kungen eller var den ett privat "initiativ" av hertig Salamora? Har handeln med dvärgarna helt och hållet flyttats till den nya staden Ereno som byggdes av dalkerna eller har vi nu två konkurerande stader?

Vad med Zygosunds bro?

Någon? :)
Har tänkt mig Fristaden som ett slags "Tjuvstaden". I utkanten på ett mäktigt rike, mycket utstötta, viss tolerans mot andra religioner så länge de håller sig i skuggorna. Ett ställe för jagade att gömma sig. Caddisk och dvärgisk arkitektur. Caddisk katedral nyligen omgjord till den "rätta vägen". Erövringen var på privat initiativ, men kungen kände till idén och tar naturligtvis sin beskärda del av vinsten. Zygosund bro byggdes för att skydda handeln med dvärgarna i deras rike i östra Aidne. Men när Fristaden intogs av Zorakerna bröts samarbetet, Min syn på det hela. Finns kartor på området i Svartfolk. (upprepar visst mig själv)
birkebeineren
Admin
Posts: 7175
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Skulle kunna tänka mig att kopplingen Fristaden och dvärgar görs mycket tydligare. Detta kan vara (ha varit) en av ytterst få ställen där handel mellan människor och dvärgar sker i någon större omfattning. Vi diskuterada i dvärgtråden (tror jag) hur dvärgar är mycket restriktiva när det gäller vem de handlar med och i vilken omfattning, något om att varje handelsavtal är en unik händelse. Fristaden skulle kunna vara den stad där dvärgar söker upp sådana handelspartner och följaktligen mänskliga handelshus, och även enstaka handlare, försoker göra de MYCKET stora vinsterna som ett dvärgaavtal innebär.

Den zorakiska erovringen holder på att få mycket alvarliga följder...

Kanske! :D
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

I kardien tråden diskuterades tidigare Zorakins feodalism.

Någon slags konsensus rådde om att snegla på Frankrike mellan 13 & 1500: Kungen arbetar för att centralisera makten i landet, vilket motarbetas av högadeln. I frankrike ledde detta bla till inbördeskrig (100 åriga kriget). Jag tror också att det vore en bra utgångspunkt.

Över till nästa: Zorakin beskrivs som en stormakt på dekis (oficiella källor), handeln minskar, folket är fattigare än vad det var förut. Detta förklaras med att man förlorade ett krig för ca 200 år sedan. Det är ju till och med för ett fantasyland en osedvanligt usel förklaring. Jag förstår inte kopplingen.

Syntes: De senaste 200 åren av Zorakisk historia har varit ganska turbulenta. Adeln har krigat mycket inbördes. Kungen arbetar för att lägga under sig makt. Det har inte (nödvändigtvis) lett till öppet krig mot kungen, men mellan kungatrogna och andra. Dessa stridigheter är orsaken till att handeln har stagnerat och befolkningen minskat. Men det är bekvämare att skylla på andra orsaker och det förlorade kriget har blivit det som man tar till ( - ungefär som Marilyn Manson, rockmusik, eller våldsamma datorspel, man skyller på något annat så att man slipper ta tag i det där jobbiga som egentligen är orsaken till problemen)
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Jag har vissa problem att se Zorakin som en stormakt på dekis. Att de inte är en sjömakt må vara hänt men deras landarmé är stark. Dessutom bör handeln vara blomstrande med tanke på det geografiska läget nära Caddo och Erebos och handelsvarorna spannmål, timmer, tjära och järnvaror.

Sannolikt bedriver handelsmän från Caddo och Erebos intensiv handel med sin kollegor från Zorakin. Det var handeln med Zorakin som gjorde att Caddo blev ett handelsimperium till att börja med. Zorakin har nog och övernog med timmer och spannmål något som är bristvara i de båda öländerna. Vidare kan man tänka sig att järn, rustningar och vapen är stora exportartiklar till öländerna med tanke på deras konflikt med Felicierna.

Vad gäller handelsubytet mellan Kardien och Zorakin så har jag svårare att se hur det kan vara blomstrande. Det skulle vara spannmålet från Zorakin mot koppar från Kardien i så fall. Zorakin eller Kardien skulle möjligen också kunna vara stora fårodlare och därmed tygtillverkar. Högadeln i Kardien och Zorakin har möjligen av tradition handlat med varandra. Att handla med lägre stående människor är förödmjukande. Hellre handla med likasinnade. Fast i gamla hjulspår så halkar högadeln i bägge länderna efter alltmer ekonomiskt.

I övrigt är handelvarorna de samma. Vilket borde betyda att handelshusen i Kardien och Zorakins snarare är konkurrenter än vänner om försäljning av timmer, tjära och järnvaror till bland annat Caddo och Erebos.

Min tro är att det är de mäktiga nordliga hertigarnas situation som är på dekis. Det är dessa som tidigare burit en stor del av rikets försvar och ekonomi på sina axlar. Men så är det inte riktigt längre och så behöver det inte heller förbli.

De fyra stånden

Handelsmännen och lågadeln

Min uppfattning är den att handelsmännen och lågadeln i Zorakin riktar blickarna och intresset mer mot Erebos och Caddo på grund av handeln med spannmål, timmer, tjära och järnvaror. Erebos och Caddo är nog lika intresserade av handeln med Zorakin (solstenar, pärlor, andra lyxartiklar, siden från långväga handel). Zorakin är helt enkelt de båda öländernas kornbod och timmerupplag för deras livsviktiga marin. Dessutom finns där massor av potentiella kunder i form av adel som är förtjusta i ädelstenar som solstenar (Erebos) och pärlor (Caddo).

Bland borgarna och lågadeln sveper en vurm, en renässance, för kejsartidens ideal och konst. Detta "mode" är en motvikt till högadelns feodala riddarideal som upplevs som passé och förknippat med de senaste årens motgångar.

-"Endast med en stark och enad nation med en stark regent och en regering där all adel, präster och borgare är representerade och delaktiga i beslut rörande inrikes affärer och handel kan Zorakin bli en lysande nation igen". (Ett Zorakiskt uppslag till Magna Charta)

Högadeln

Högadeln å andra sidan ser visserligen nyttan med god avkastning för sitt spannmål men de är så fast i ett gammalt tänkande om feodal personlig vapenmakt att de inte riktigt greppat vikten av handeln och den ekonomiska makten. Dessutom är hertigarna som representerar ledarskiktet i högadeln fast i en intern konflikt mellan de mäktiga nordliga hertigarna och de sydliga hertigarna (manifesterat i Sydzorakiska brödraskapets orden grundat 545).

Hertigarna och högadeln är på inget sätt svaga. I synnerhet inte militärt. Men de börjar känna av ekonomiska problem. De känner att deras makt och rikedom börjar rinna ut som sand mellan fingrarna och det frustrerar dem. Deras härer kostar pengar och spannmålet betalar sig inte lika bra längre.

Anfallet mot Fristaden var ett utslag för denna frustration och behovet "att göra något". Men pengarna rullar inte in som de sammansvurna räknat med. Tvärt om så minskar intäkterna sedan priset på spannmål sjunkit. Och splittringen mellan de sydliga hertigarna och de nordliga hertigarna kan bli än värre om de sydliga (den oheliga alliansen i de Nordliga hertigarnas ögon) vidtar åtgärder för att skydda sig ekonomiskt och sluter särskilda avtal med lågadeln handelshusen och med Caddo.

-"De låga spannmålspriserna är Caddos fel! Man borde fortsätta och invadera hela Caddo. Då skulle säkert pengarna komma in i högadelns börser. Där de hör hemma".

Kyrkan

Kyrkan och prästerna är en andlig adel. De ser med viss ovilja på handeln med Caddo. Men är samtidigt ogillande till hertigarnas stora makt. Kyrkan står förhållandevis nära kungen i många frågor och verkar för en stärkt centralmakt (så länge detta inte innebär negativa konsekvenser för kyrkan och dess ekonomi). Kyrkan i Zorakin har ganska stora och starka infanteriförband och kyrkliga riddarordnar till sitt förfogande och tvekar inte att använda dem om någon adelsmän försöker "förvärva" mark som är kyrklig. Många lågadliga samt yngre söner till högadliga söker sin bana som kyrkoriddare. Vissa bli munkar eller präster och förväntas göra karriär inom kyrka.

Fastlandskyrkan är officiellt motståndare till livegenskap. Samtidigt kommer många ur fastlandskyrkans ledande skikt från adeln. Därför gör inte kyrkan så stort väsen av saken.

Handelsmän och borgare har mött den dalkiska tron i Caddo och tilltalas av den. Vissa dyrka den dalkiska grenen i hemlighet. Även bland de livegna sprids den dalkiska tron av missionärer som verkar i hemlighet. Religösa spänningar typ reformationen kan komma att växa (växer?).

Vad gäller Fristaden så har kyrkan stött den nordliga högadelns angrepp på Fristaden. Kyrkan har sett Fristadens dalkiska influenser som en inkörsport för den dalkiska kyrkans missionärer och därmed som ett hot mot fastlandskyrkan.

Bönderna

Det finns stort antal livegna bönder i Zorakin som inte har något att säga till om. Uppror är inte vanligt men har förekommit. De adliga beskattar sina livegna på arbetskraft och skatt så hårt de vågar utan att riskera uppror.

De stora städerna tillämpar principen "stadsluft gör en fri" . Det innebär att livegna som rymmer till städerna har vissa chanser att bli fria. I synnerhet om de kan något hantverk. Ett formellt förhör hålls med den livegne. Där får hans ägare också göra sin röst hörd (om han vill). Kan rymlingen försörja sig och inte ligga staden till last och inte har något kriminellt förflutet eller politiska skäl är till förhinder ( den livegne är eftersökt av en mycket betydande adelsman) så blir den livegne fri medborgare i staden.

Andelen fria bönder ökar också sedan kungen startat en nybyggarpolitik vilket går ut på att bönder som röjer ny mark i obebyggda områden är fria män (så länge de betalar skatt till kungen). Dessa nybyggare får kungligt stöd med sig, möjligen i form av en oxe och en ko samt ett bidrag för att köpa det viktigaste till gården. Nybyggarna ger sig ofta av i grupper för att söka skydd av varandra. Syftet med detta är att skaffa fler skattebetalare till kungamakten, utvigda den uppodlade arealen samt få tillgång till fler naturtillgångar

Kungamakten

Kungmakten har allt sedan sjöslaget vid Selim 392 försökt stärka den kungliga styrkan och makten. Kungen lät bilda Regalieorden sedan Felicien krossat den Zorakiska flottan. Syftet med orden som direkt lyder kungen var att skydda Zorakins då försvarslösa kust.

Resultatet har nu börjat visa sig. Kungligt kontrollerade skeppsvarv har sakta men säker börjat bygga upp en flotta som är värd namnet. Den kan inte stå upp mot Felicierna än men kan försvara Zorakin mot piratanfall.

Dessutom har kungen på senare år utvidgat Regalieorden till att bygga upp en armé med den gamla kejsartiden som förebild. Den första legionen av Regalieorden har skapats bestående av 4500 infanterister. Infanteri och långbågar kan man dessutom hämta från vanligt folk och det kostar inte lika mycket som riddare=mer trupp för pengarna och det fungerar bättre i strider i berg och skogar. Utöver det har kungen fortfarande sitt kavalleri och sina riddare.

Kungens armé kan utan vidare slå alla hertigar var för sig men går 2 eller 3 hertigar ihop så blir de svåra. Kungen är därför bekymrad över Wilfred av Salamoras militära framgångar. Att Fristaden nu officiellt är en del av Zorakin är enbart positivt men Salamora och hans parti börjar att bli hotfullt starkt.

Fristadens konsekvenser

På grund av att hertigarna inte har hängt med i handel och ekonomiska utveckling försöker de nordliga hertigarna med Wilfred Salamora i spetsen ta kontroll över denna nya tidens maktmedel på det enda sätt de känner till. De samlar sina styrkor och angriper och intar Fristaden. Resultatet blir inte det önskade. Istället för att rulla i pengar så slutar handeln tvärt. Vad värrre är, den tidigar relativt goda intäkten från godsens spannmål blir lidande då Caddo inte vill handla med dessa fridstörare.

Handelsmännen, lågadeln och de sydliga hertigarna i Zorakin blir rejält irriterade över detta tilltag. Handelsmännen och lågadeln för att handeln med Caddo störs och de sydliga hertigarna för att priset på spannmål sjunker.

Det kan leda till att alla dessa sluter sig samman i en gemensam falang som sluter så att säga "separat"fred med Caddo. Resultat: Den "sydliga" falangen handelsmän, lågadel, sydlig högadel vinner ekonomiskt på bekostnad av de nordliga hertigarna som trodde att de kunde ta genvägen med vapenmakt till rikedom genom att inta Fristaden.

Caddo har allt att vinna på att stödja en opposition mot de nordliga adelsmännen. Det långsiktiga målet för Caddo är att återetablera sig i Fristaden även om Fristaden nu är i Zorakiskt innehav. Kanske kan man besluta om en begränsad krigsförklaring mot Salamoras parti och inte mot Zorakin som land. Kanske kan man understödja en "egen" sydlig hertig med pengar och legosoldater för att sköta kriget åt Caddo.

Sammanfattning

Jag uppfattar det så att Zorakin står vid ett vägval. Landet verkar lugnt och tråkigt och på tillbakagång men i själva verket kokar det under ytan. Zorakin kan härifrån gå vilken väg som helst. Antingen resa sig och bli mäktigare än någonsin tidigare eller bli alltmer fast i feodalism och insnärjd och splittrad i små inbördeskrig mellan olika adelsmän eller gå under i rent uppslitande inbördeskrig.

Högadeln militärt mäktiga men splittrad och på efterkälken ekonomiskt, tappar mark politiskt.

Lågadel och handelsmän allt starkare ekonomiskt, ökar i makt politiskt. Inspireras av Caddo och Erebos. En allians med de Sydliga hertigarna är möjlig (redan satt i verket?). Pengar och militära muskler finner varandra och kan möta hot från de mäktiga nordliga hertigarna.

Kungen gynnas ekonomiskt mer av starkare handel och en rikare lågadel.Eftersträvar motvikt mot de mäktiga hertigarna. För att stärka kungamakten lägger kungen mycket resurser åt att rusta upp kavalleriet och flottan samt att införa elitinfanteri.

Kyrkan föredrar att hålla sig neutrala i inrikes stridigheter (om inte striden rör kyrkans mark). Kyrkosoldaterna och de andliga riddarordnarna är framförallt tilltänkta för försvar av kyrkan egendom samt soltåg. Skulle kyrkan ta strid så skulle det vara en mäktig motståndare. Ser dalkiska missionärer i varenda buske och misstänker den dalkiska kyrkan för att försöka vinna terräng på fastlandet.
Last edited by Fraxinus on 2007-08-01 09:43, edited 2 times in total.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Kul att det börjar hända något i Zorakin!

Har några följdfrågor till din text, saker som jag vill ha svar på när jag läser den:

Vilka hertigdömen räknar du som nordliga?

På vilket sätt söker kungen öka sin makt? Han sätter upp en stående här. Med vilka pengar? Vems makt tar han? Hur?

Var står markiserna här, räknar du dem som lågadel?
Mikael
Admin
Posts: 5135
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Ser bra ut Fraxinus, gillar din tolkning av läget! 8)
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Sista frågan är lättast att besvara.

Adelstitlar

Grevar och hertigar är högadel. Baroner vill vara högadel men står mitt i mellan. Friherrar och vanlig adel (bla riddarfamiljer) är lågadel och dessa finns det av naturliga skäl flest av. Baroner och Friherrar har ofta ungefär lika mycket land men titeln baron är "finare" än friherre

Markiser spelar ofta ett annat spel då de av tradition är grevar underställda endast kungen. Alltså inte länsherre i ett av grevskapen i ett hertigdöme.

Kungens makt

Kungens inkomster kommer från tull på varor och skatt från icke adliga. Tanken är att de adliga ska hålla med krigstjänst därför är de skattebefriade. De adligas livegna är skatte"skyldiga" endast åt adelsmannen som "äger" dem.

Kungen vill därför ha fler fri bönder att beskatta som bryter ny mark och förser handelsmännen med mer virke och spannmål (mer skatt). Kungen vill också ha mer handel och ökat handelsutbud (mer skatteintäkter). Han gynnar handelshusen (ökar deras varuinförsel och rikedom så ökar skatten) på olika sätt.

Inkomster kan också komma från kungligt kontrollerade gruvor. Kungen sänder därför ut expeditioner för att hitta nya mineralfyndigheter. Gärna guld eller silver eller ädelstenar (då det finns mycket järn i bergen i Zorakin borde det även kunna finnas fyndigheter av ädelstenen Granat).
Och just guldgruvor finns det redan i södra Grindanu som kungen kontrollerar.

Och när det gäller militär rustning och ekonomi så kostar infanteri och bågskyttar mycket mindre än riddare. Därför väljer(?) kungen att utöka sin redan befintliga armé med fler välrustade infanteriförband med Kejsardömet som förebild. Mer soldater för pengarna helt enkelt.

Och i de senaste krigen mot svartfolk från Svarta tornet utkämpade i skogar och berg har inte riddarhärerna varit framgångsrika.

Dessutom ser sannolikt inte riddaradeln en upprustning av infanteriet som ett lika stort hot som om kungen hade börjat fördubbla sitt kavalleri.

Kungen tar således inte makten från någon och lägger till sin egen. Han skapar nya maktinstrument genom att försöka öka den skattebärande befolkningen, gynna handel och hitta nya guld och silvergruvor.

De nya infanteriförbanden lägger han på nyuppförda garnisonsorter på strategiska platser.

Hans första måltavla för de nya infanteristyrkorna torde bli svartfolken i Torilskogen och från Svarta tornet. Detta är ett legitimt mål för alla parter i Zorakin. Ingen känner sig hotad av att kungen går till anfall mot Svartfolken. Kungen får dessutom chansen att visa att han aktivt försöker ta i tu med ett problem som plågar alla. Dessutom får hans nya infanteristyrka stridserfarenhet. Möjligen hyr han in några erfarna Jorpagniska infanteribefäl som rådgivare, utbildare och officerare av de nya infanteriförbanden.

Nordliga hertigdömen

Svåraste frågan att svara på är vilka hertigdömen som tillhör de "nordliga". Salamora är en av de nordliga hertigarna, det minns jag men sedan har jag dålig koll. Inberg, Slättebo, Pharynx tillhör de nordliga hertigdömena.
Last edited by Fraxinus on 2007-08-01 16:16, edited 11 times in total.
Mikael
Admin
Posts: 5135
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Nordliga hertigdömen:
Slättebo, Pharynx, Inberg och Salamora. Det är i alla fall de som gränsar till bergen.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Slättebo hade jag glömt. Jag hade för mig att Greveryd är en av de som faller under de nordliga hertigdömena. Det ligger i norr nära bergen.

Sydliga Hertigdömen är Mannemo, Drällin, Hixani,Indarsol, Luksilo.

Kungliga städer är Pendon, Kra, Tofie (på gränsen till Kardien) och eventuellt Framhundra. Här bygger kungen upp sin garnisoner.

Nya infanteriförband förläggs framför allt i Pendon (?) och Tofie samt i några nyanlagda, strategiskt placerade garnisonsorter

I Pendon, Framhundra (?) och Kra ligger de kungliga skeppsvarven.
Last edited by Fraxinus on 2007-08-01 14:59, edited 1 time in total.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Jag har kikat lite på den historiska tidslinjen och Caddo och Zorakin har haft ett intensivt utbyte mellan varandra under lång tid.

Caddo var med och grundade Luksilo (år 154 f.O) likaså hade Caddo anspråk på Phalynx (som man också verkar ha varit med och grundat samtidigt med Luksilo) vilket Zorakin erkände och betalade lösen för (46 f.O).

Caddo utvecklades till ett handelsimperium på grund av den mycket goda handeln med Zorakin (år 200 e.O).

Många Caddiska borgare flydde till Zorakin när Kardien invaderade Caddo och intog två städer, Sinto och Casso (år 292 e.O)!

Caddo har varit med och byggt upp Fristaden tillsammans med Dvärgar och Zorakiska laglösa och livegna på flykt.

Caddo och Zorakin har varit tätt knutna till varandra under historien. Flera städer har grundats med dalkernas hjälp och innan schismen så verkar handeln mellan länderna varit mer blomstrande än den mellan Zorakin och Kardien. Min tro är att den fortfarande är det.

Det sägs hela tiden att Kardien är Zorakins närmsta allierade, viktigaste handelspartner och broderfolk och det är sant idag. Men Zorakin och Caddo verkar ha haft liknande kopplingar till varandra tidigare.

Det är möjligt att de tidigare intima relationerna med Caddo är något man i Zorakin helst tonar ner och talar tyst om efter den religösa schismen mellan fastlandskyrkan och den dalkiska kyrkan. Givetvis är denna politik ivrigt stödd av, kanske rent av initierad av fastlandskyrkan.

Där emot är möjligt att Caddo fortfarande ser på Zorakin som "sitt" särskilda handelsområde och har som ett långsiktigt mål att få över Zorakin i en allians eller liknande med Caddo. I enlighet med denna politik lägger därför den dalkiska kyrkan ner stor energi på att sprida den dalkiska läran i Zorakin.

Fastlandskyrkan misstänker/vet att dalkerna bedriver omfattande missionsarbete och stödde därför helhjärtat anfallet mot Fristaden som man såg som de dalkiska missionärernas inkörsport till Zorakin.

I och med Fristadens fall har Caddo fått en hel del att fundera på. Kanske tar Caddo strid för Fristaden men via ombud ( läs: andra hertigar som är rädda om sin pengabörs). Caddo låter sina agenter skaffa fram en eller flera Zorakiska hertigar som är villiga att slåss mot Salamora och bistår med pengar och legoknektar.

-"Caddo kan inte ta ansvar för att 3000 Caddiska bågskyttar och pikenerare finns i Zorakin. De är legoknektar hyrda av en Zorakisk hertig och faller inte under den Caddiska krigsmaktens ansvar."

Målet är troligen inte att återställa Fristadens frihet (det skulle ingen Zorakiska hertig gå med på ) utan snarare tvinga fram fredsförhandlingar med Salamora och förmå denne att överlåta Fristaden åt exempelvis den Zorakiske kungen att ta över som formell härskare men med långt gångna fri- och rättigheter för staden vad gäller handel och religon.
Mikael
Admin
Posts: 5135
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Fraxinus wrote:Slättebo hade jag glömt. Jag hade för mig att Greveryd är en av de som faller under de nordliga hertigdömena. Det ligger i norr nära bergen.

Sydliga Hertigdömen är Mannemo, Orällin, Hixani,Indarsol, Luksilo.

Kungliga städer är Pendon, Kra, Tofie (på gränsen till Kardien) och eventuellt Framhundra. Här bygger kungen upp sin garnisoner.

Nya infanteriförband förläggs framför allt i Pendon (?) och Tofie samt i några nyanlagda, strategiskt placerade garnisonsorter

I Pendon, Framhundra (?) och Kra ligger de kungliga skeppsvarven.
Greveryd är huvudstad i Inberg hertigdömme.
Mannemo huvudstad i Dreverike.
Drällinge i Likermark.
Hixani i Yttersol.
Indarsol i Indarrike.
Luksilo i Gredelmark.
Tofie och Framhundra är hertigsäten enligt Aidne.
Allt enl. kartorna i Aidne, kanske står det annorlunda i texten?

Om du saknar karta kanske vill ha kopia faxad eller scannad eller så? Eller är du bara på emester från kälorna? Hjälper gärna till om det behövs. :)
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Mikael wrote:
Fraxinus wrote:Slättebo hade jag glömt. Jag hade för mig att Greveryd är en av de som faller under de nordliga hertigdömena. Det ligger i norr nära bergen.

Sydliga Hertigdömen är Mannemo, Orällin, Hixani,Indarsol, Luksilo.

Kungliga städer är Pendon, Kra, Tofie (på gränsen till Kardien) och eventuellt Framhundra. Här bygger kungen upp sin garnisoner.

Nya infanteriförband förläggs framför allt i Pendon (?) och Tofie samt i några nyanlagda, strategiskt placerade garnisonsorter

I Pendon, Framhundra (?) och Kra ligger de kungliga skeppsvarven.

Greveryd är huvudstad i Inberg hertigdömme.
Mannemo huvudstad i Dreverike.
Drällinge i Likermark.
Hixani i Yttersol.
Indarsol i Indarrike.
Luksilo i Gredelmark.
Tofie och Framhundra är hertigsäten enligt Aidne.
Allt enl. kartorna i Aidne, kanske står det annorlunda i texten?

Om du saknar karta kanske vill ha kopia faxad eller scannad eller så? Eller är du bara på emester från kälorna? Hjälper gärna till om det behövs. :)

He, He! Så kan gå om man lånat ut sitt material och måste använda minnet som källa! :D

Hmmm! Jag hade för mig att det fanns någon mer stad som var i kunglig kontroll förutom Pendon?
Mikael
Admin
Posts: 5135
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Kra och fristaden verkar vara de som markerats. Kartorna har dock viss info som motsägs i texten, om jag minns rätt så bäst att dubbelkolla. Detaljer som kanske inte måste kollas just i detta stadium av Zorakins utveckling eller? :wink:
Post Reply