Språk

Samlingsplats för alla länder och platser
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

birkebeineren wrote: Hur låter detta? :?
Jag är lite osäker på hur du menar, eller så missar jag någon detalj här.
Jag har svårt att se varför inte folket i Nargurs skogar kan tala Östnarguri?
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Spelknepe wrote:Jag är lite osäker på hur du menar, eller så missar jag någon detalj här.
Jag har svårt att se varför inte folket i Nargurs skogar kan tala Östnarguri?
Jag kan forsöka fortydiga:

Problemet med att låta befolkningen i Nargurs skogar tala östnarguri är att språkdiagrammet i EA boxen inte tar hänsyn till historien. De olika dialektgrupperna har utvecklats som en föjd av historiska händelser och om vi sammanfattar dessa (se mitt forra inlägg) så blir diagrammet lite for enkelt, och ologisk/omöjligt.
Vi vet att de narguriska folken har vandrat rundt om på Altor; den första officiella dateringen på detta är 1500 fO (en stor utvandring från Barbia) och den forsta oofficiella är ca 1800 fO (min datering for tjugernas utvandring mot Orghin). Rimligtvis har dialektgrupperna/språken börjat uppstå vid dessa vandringar men om vi foljer diagrammet så visar detta att urspråket narguri har existerat fram till 900 fO då den vastnarguriska dialektgruppen uppstår. Vi vet dock att östnarguriska uppsto redan 1500 fO då hynerna hade utvandrat till Masevabuktens strand (där krunierna kunde alliera sig med dem i Järnkriget). Detta hade kunnat forklaras med att nargurerna som östnargurerna utskiljde sig ifrån fortsatte att tala narguri men under åren mellan 1500 fO och 900 fO så beskrivs olika narguriska folk på olika platser och det blir då konstigt om vissa behåller urspråket och andra inte. Västnargurerna utvandrar från Nargur och språket här bör da antingen vara en urform av västnarguri eller urspråket narguri. Båda dessa upplysningar talar for att språket i Nargur inte ar östnarguri (men jag har "forklarat" språkkartan i EA boxen med att skriftspråket i Nargur är anammat från ett skriftspråk utvecklat for östnarguri (min Wulfila i mandelmunktappning)) då det skulle betyda att befolkningen i Nargur skulle ha bytt från västnarguri eller narguri till östnarguri.
Därfor min lösning med dialektgruppen centralnarguri och språket nynarguri (narguriska).

Om någon mot formodan hängde med genom denna utredning så är jag imponerad och hoppas att ni ar stolta av er själva samt att ni inte ber mig skriva om nargurernas historia ännu en gång! :D
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Spelknepe wrote:De talar Barboski i Orghin och Sanithsid
Barboski är enligt Trakorien-modulen det språk som barboskerna i Ziddisbar på Palamux talar. Barboskerna stammar från isbarbarerna (tjugerna) i Orghin och på Sanitshid. Isbarbarernas språk kan kallas tjugiska, eller något annat, men som jag tolkar språkdiagrammet här så uppstod barboski först i Trakorien!
Spelknepe wrote:Vilket språk talas i Mirel? Är det inte aleriska/timoriska?
Aleriska och timoriska talas i delar av dagens Ransard. Vi vet inget om Mirel förutom de upplysningar jag nämde (tror jag?).
Spelknepe wrote:Då borde man kanske koppla ihop Kimzon med något sýdakrogaliskt eller något från öarna; yndar, irendor eller nått?
Så tycker jag också!

När det gäller morëlvidynerna som ett solunsk folk så är det en tolkning från det som sägs i EA boxen om att detta folk fördrevs från sitt hem vid Ormsjon av kolonister från Efaro. De kan ju ha bott på den västra kusten och därmed varit samkarnier men de beskrivs ju (i Krilloan-modulen) som fysiologisk ganska lika de solunska poktierna och ökenmännen...?

Kejserlig Jori står som urspråk i EA boxens språkdiagram, och de olika joriska dialektgrupperna och språken har utvecklats ur detta. Nu har vi väl också i någon tråd kommit fram till att detta Kejserliga jori har golwyndisk ursprung tror jag?
Bergdahl
Barbisk Hövding
Posts: 947
Joined: 2007-01-28 21:40
Location: Örebro

Post by Bergdahl »

När det gäller morëlvidynerna som ett solunsk folk så är det en tolkning från det som sägs i EA boxen om att detta folk fördrevs från sitt hem vid Ormsjon av kolonister från Efaro. De kan ju ha bott på den västra kusten och därmed varit samkarnier men de beskrivs ju (i Krilloan-modulen) som fysiologisk ganska lika de solunska poktierna och ökenmännen...?
Angående morëlvidyniernas ursprung hade jag och Mikael en diskussion om det i Efaro tråden (viewtopic.php?t=7&start=45) och jag anser fortfarande att det mest troliga är att de var ett folk som fördrevs från Samkarnas ormsjökust och inte från Soluna, och alltå borde prata ett samkarniskt språk.
Då borde man kanske koppla ihop Kimzon med något sýdakrogaliskt eller något från öarna; yndar, irendor eller nått?
Angående Kimzon borde det väl som jag skrev tidigare tillhöra antingen den Kamsunska eller Margyliska språkfamiljen.
Nu har vi väl också i någon tråd kommit fram till att detta Kejserliga jori har golwyndisk ursprung tror jag?
Det stämmer. Den antika krunskan var ett golwyndiskt språk som senare utvecklades till den kejserliga jorin. Åtminstone var det någt sånt jag har för mig att vi kom överens om tidigare.
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Jag anser fortfarande att det passar bättre att Morelverna fördrevs från Soluna (även om det nu var Ormsjön och inte Efaro (som också gränsar till Ormsjön i sydväst)). Samkarnas östkust är karg och torr då i princip allt regn faller på Drakbergens västsida. Vilket också utesluter regnskog där. Dessutom tror jag det är en roligare historia om den inleds med flykt över vatten för att sedan bestiga berg, vada genom träsk, huggas genom djungelk och sedan det förorade landet, förlåt förlovade landet.
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Mikael: Enligt Bergdahl hade ni inte diskussion om detta? Har du ändrat dig? :)

Skulle man kanske kunna koppla ihop Morelvidynska med Efariska och Sydsamkarnska?
Bergdahl
Barbisk Hövding
Posts: 947
Joined: 2007-01-28 21:40
Location: Örebro

Post by Bergdahl »

Får börja med lite OT. Vad gör det att Samkarnas östkust är karg och torr, det viktiga är väl att de vandrar in i Morelvidyn från regnskogarna i söder. De kan ju ha vandrat över Drakbergen till träskmarkerna och djunglerna väster om bergskedjan för att sedan vandra norrut och kommit till Morelvidyn från regnskogen i söder? Som Morelvidynierna beskrivs tycker jag att de utseendemässigt har mer gemensamt med sanrittrianerna än med t.ex. efarer och thelguler.
Sen så ser jag inget behöv av att ännu ett folk måste ha fördrivits ut till havs, räcker det inte med kimzonerna. För min del räcker det med en morelvidynsk variant av den långa marschen, över berg och genom träsk och regnskog.

Sen så till språken. Först om man läser i Krilloanböckerna kan man där hitta ett språk som heter Kri'hanni (Krilloan kampanjboken sid 33) som verkar talas av ökenfolk i Soluna. Så det borde kanske läggas till som ett sydsolunskt språk.
Vidare om man läser om krilloanska (vilket verkar vara ett svårt språk att få in korekt i ditt diagram) kan man se att det verkar vara en viss skillnad på de västra och östra dialekterna av Efariskan. En möjlig tolkning av detta hade ju varit att man kunde göra Efariskan till en dialektgrupp med språken väst- och östefariska (i brist på bättre namn). Sen så skulle jag gärna se att det fanns Efariska tecken, och Thelgulisk skrift som ersatte Solunska tecken. De efariska tecken skulle då kunna fungera likande de kinesiska tecken idag. Något förenklat, de kinesiska dialekterna kan skilja sig så mycket åt att man inte förstår varandras talspråk, men skriftspråket är en enande länk som förstås vilken dialekt man än talar i stort sett. De sydsolunska språken skulle då kunna använda sig av Thelgulisk skrift och de Nordsolunska av Efariska tecken.

När det gäller Samkarna borde det väll finnas lite olika skriftsystem där också. Kanske kan Niferländsk skrift vara dominernande i söder (Niferland och Krystilliska). Morelvidyn kanske under årens lopp tagit till sig den joriska runraden? Likaså Sanritskan. Melhukiskan (vilka väl också borde vara ett språk tillhörande nordsamkarnska dialektgruppen) och Sivoskan kanske använder sig av alvernas skrifttecken?
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Bergdahl: Instämmer med allt du skriver. Jag har aldrig sett och har svårt att se mörka och blondlockiga efarer i Morelvidyn. Känns som om att det passar bättre som ett folk som kom söderifrån, alternativt från väst (ja, över havet från Jargal, Wongonstani, Merald).

Språken är verkligen ett virrvarr. Jag har medvetet försökt undvika att gå in i detalj med de utom-erebiska språken. Där finns säkerligen lika mycket språk och dialektgrupper i Soluna, Samkarna som det finns i Ereb. Därför har jag kopplat Krilloanska lite vagt till Feliciskan, Efariskan och Sanritskan utan större detalj. Tror du inte det är bäst att låta det vara så för tillfället och fokusera på de erebiska språken?

Kan ändra skriftspråken enligt dina önskemål.
User avatar
Peter
Palinorisk dödsriddare
Posts: 1435
Joined: 2007-03-01 13:20
Location: Bryssel

begreppsförvirring

Post by Peter »

Som jag tolkar språket Palinorska i diagrammet ovan så är det en nargurisk dialekt som främst talas av narguriska stammar i palinor och områdena däromkring. Dessutom talas det pidgin-språk och olika joriska språk i Palinor.

Till stöd för detta, EA Kampanj s.45 "Västnarguriska dialekter: Omfattar jordiska (Jordu-ashur), ransardiska och timoleriska, som talades i det forna riket Timolerien. Då detta rike numera har splittrats av Ransard så har ur timoleriskan tre olika språk uppstått: palinorska, timoriska och aleriska."

Som jag läser detta innebär det att man i östra forna timolerien talade samma dialekter som i angränsande Palinor. Eller alternativt att palinorska, timoriska och aleriska i praktiken är samma språk - och att den gamla timoleriskan redan innan rikets fall talades utanför timoleriens gränser.

P.s. Efariska hieroglyfer vore ruskigt fräckt. Speciellt som vardagsskrift.
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Bergdahl wrote:Får börja med lite OT. Vad gör det att Samkarnas östkust är karg och torr, det viktiga är väl att de vandrar in i Morelvidyn från regnskogarna i söder. De kan ju ha vandrat över Drakbergen till träskmarkerna och djunglerna väster om bergskedjan för att sedan vandra norrut och kommit till Morelvidyn från regnskogen i söder? Som Morelvidynierna beskrivs tycker jag att de utseendemässigt har mer gemensamt med sanrittrianerna än med t.ex. efarer och thelguler.
Sen så ser jag inget behöv av att ännu ett folk måste ha fördrivits ut till havs, räcker det inte med kimzonerna. För min del räcker det med en morelvidynsk variant av den långa marschen, över berg och genom träsk och regnskog.
Ha, jag har väl aldrig påstått annat än att de kommer från regnskogen, men innan dess hann de med en längre vandring och deras ursprung bör vara på en plats där man kan bo. Den torra östkusten anser jag helt enkelt för karg för att efarerna skulle varit intresserade av den i så hög grad att hela folket där behövde fördrivas. Jag finner det troligare att den efariska expansionen fördrev folket från Ormsjöns nord/nord-östra strand. Att de korsade sjön för att undkomma behöver ju inte varit en längre resa än över hav likt felicierna, snarare hur bretagnerna flydde från saxarna i via wales till Bretagne, över sjön såas. Människors utseende som argument för var de kan höra hemma finner jag om inte ointressant så oväsentligt. Spelknepe: Vad jag backade på i den tidigare diskussionen var att de skulle vara en fördriven efarisk stam. Så jag tycker defenitivt att det finns vissa solunska drag i morelvernas språk. Mer om detta i Morelvidyn.
Bra förslag i övrigt.
Bergdahl
Barbisk Hövding
Posts: 947
Joined: 2007-01-28 21:40
Location: Örebro

Post by Bergdahl »

Fortsätter OT diskussionen i Morelvidyn-tråden.

Spelknepe, håller med om att vi inte behöver utveckla språken i Soluna, Samkarna och Akrogal än, men samtidigt kan vi ju försöka sammanställa och pussla ihop det lilla som skrivits om språken på de kontinenterna åtminstone.
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2081
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Hittade några ord på Jordiska i Jordauashur materialet att ympa in i narguriska språken.

Jordukaerlar - Sannolikt ung jordens härskare
Lantkammar - Ungefär Rikssalen
Sig(s) - Seger

Hittade också ett på Gryndur (eller egentligen sannolikt på norddvärgarnas mål)
´korzub - ungefär huvudstad
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Fafnir wrote:Jordukaerlar - Sannolikt ung jordens härskare
Hur menar du? Jag har alltid tänkt mig jordukaerl = jordisk kar (man).
Fafnir wrote:korzub - ungefär huvudstad
Titta där, ett ord som inte är gryndur utan norddvärgiska - ... kardur?
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2081
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

birkebeineren
Fafnir skrev:
Jordukaerlar - Sannolikt ung jordens härskare


Hur menar du? Jag har alltid tänkt mig jordukaerl = jordisk kar (man).
Jag? Jag menar ingenting. :D Det är plockat ur spelarboken EA ur äventyraren säger...
Å andra sidan finns det ju inget som säger att en simpel äventyrare är särdeles språkbegåvad, så han kan ju fått det hela om bakfoten...
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Fafnir wrote:Jag? Jag menar ingenting. :D Det är plockat ur spelarboken EA ur äventyraren säger...
Å andra sidan finns det ju inget som säger att en simpel äventyrare är särdeles språkbegåvad, så han kan ju fått det hela om bakfoten...
Nä, de flesta äventyrare som vistar Jorduashur verkar ofta endast interessera sig for nordyxorna. :)
Post Reply