Zorakin

Samlingsplats för alla länder och platser
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Post by birkebeineren »

Fraxinus wrote:
birkebeineren wrote:
Markis
Ärftlig titel.* Markisen styr ett friherredöme (frimark?) och är underställt kungen. En baron kan köpa sig fri från sin greve och blir då markis.
Nästan rätt! Enl officiella källor så är markis i teorin inte ärftlig. Men i praktiken brukar sonen få företräde till markisatet. Detta regleras med ett kungligt brev vid varje arvskifte.
Okej. Och markisens förläning kallas altså markisat. Min tanke med friherredöme eller frimark var att det fanns likheter med en friherre men då behövs inte detta. Inga friherrar i Zorakin. Om vi vill använda den titeln kan vi göra det i ett annat feodalt land så som Kardien, Magilre, Jorpagna, Hynsolge eller Berendien.

Saknas det andra titlar för Zorakin? Den raxoriska eorlen finns finns möjligens kvar?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Re: Zorakin

Post by Fraxinus »

Jag vill nog fortfarande att det finns två kartor. Dels den som vi utvecklat här och dels en som lämnar mer utrymme för spelare att rita in egna gränser. Kanske en karta med enbart officiellt kända omnämnda platser, hertigdömen, grevskap mm.

Angående Jebs grevskap kan man kanske tänka sig att de i den utvecklade kartan tillkommit i Slättebos gränslandet mot bergen och svarta tornet. En form av nybyggnadsmarker. Farliga nybyggnadsmarker.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Re: Zorakin

Post by Fraxinus »

birkebeineren wrote:
Fraxinus wrote:
birkebeineren wrote:
Markis
Ärftlig titel.* Markisen styr ett friherredöme (frimark?) och är underställt kungen. En baron kan köpa sig fri från sin greve och blir då markis.
Nästan rätt! Enl officiella källor så är markis i teorin inte ärftlig. Men i praktiken brukar sonen få företräde till markisatet. Detta regleras med ett kungligt brev vid varje arvskifte.
Okej. Och markisens förläning kallas altså markisat. Min tanke med friherredöme eller frimark var att det fanns likheter med en friherre men då behövs inte detta. Inga friherrar i Zorakin. Om vi vill använda den titeln kan vi göra det i ett annat feodalt land så som Kardien, Magilre, Jorpagna, Hynsolge eller Berendien.

Saknas det andra titlar för Zorakin? Den raxoriska eorlen finns finns möjligens kvar?
Faktum är att jag gillar ditt förslag att markisens förläning kallas Frimark. De kanske har båda namnen? Det ena är formellt och det andra är inofficiellt. Vad tycker ni andra?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Re: Zorakin

Post by Fraxinus »

birkebeineren wrote:
Jeb wrote:... Det jag presenterade på forumet är det kampanjmaterial vi använder just nu. Skall något av det finnas här anpassar jag det helst till de ramar ni kommit fram till.
Kanske du kan sortera in de olika baronierna du beskrivit i de tre grevskapen som redan finns: Stirpeslätt, Junemark och Toril?

Grevarna du beskrivit kan eventuellt användas, som de som styr över Stirpeslätt och Toril eller som omgjorda till markiser alt. fogdar i vad som då kan bli nya län.

Berthold Axman får sitta kvar som markgreve av Junemark.
Håller med om allt. Med tillägget att man alltid kan lägga något nytt grevskap (eller markgrevskap) i kanten mot bergen och svarta tornet.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Re: Zorakin

Post by Fraxinus »

Fafnir wrote:Ranernas Worthig muttrar om sydlänningars vekhet. Men om Zorakernas marsk är hälften så god med svärd som med tunga och fjäderpenna så äro avståndet dem emellan snarare av godo...

Välkommen tillbaka Mäster Fraxinus :D
Slottsfogden Fraxinus hälsar och tackar ranernas Worthig. Må ditt spjut alltid finna föda och din mjöd ständigt flöda. Skickar med en tunna nattmörkt, fylligt öl som vänskänk. ;)
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Post by birkebeineren »

Fraxinus wrote:Berthold Axman är en slug men relativt rättskaffens krigare och politiker som tidigt fått känna av hotet från Svarta tornet. Han har en hel del erfarenhet från strider med svartfolk. Han har också tjänstgjort en tid åt en jorpagnisk furste och har således även tillskansat sig erfarenhet i strider mellan arméer med jämnstarka styrkor med riddare och tungt infanteri. Jorpagna har också gett honom praktisk erfarenhet av mänsklig svekfullhet och politik.
Berthold Axman är altså marsk av Zorakin och överbefälhavare för krigsmakten. Men hans andra titel? Det har varit lite fram och tillbaka i diskussionerna kring markgrevar och markiser. Kan det tänkas vara så att Berthold är markis i ett markisat (frimark?) som ligger inom markgrevskapet Junemark där xxx är markgreve?

Junemark är nr 19 på kartan här: http://www.erebaltor.se/other/zorakin_a_arbetskarta.jpg

Bertholds markisat kan ursprungligen ha varit ett av flera baronier i markgrevskapet eller så har det alltid tillhört kungamakten.

Tänker också att det kan vara svårt för en person att både vara marsk för hela Zorakin och markgreve av det viktiga Junemark. Eller?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Re: Zorakin

Post by Fraxinus »

Kan vara att tanken slant när jag skrev att han är markis och markgreve. Jag tänker mig att han helt enkelt är markgreve, inte markis. När han är ute på tjänsteuppdrag har frun eller sonen i samarbete med markgrevens slottsfogde ansvar för skötseln av markgrevskapet.
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Post by birkebeineren »

Markgreven av Junemark är heller inte ensam om skyddet av nordvästra Zorakin. Greven av Raxberg i Pharynx borde även han ha mycket ansvar då Blotferpasset och gränsen mot Häxmästarens domäner ligger här. Och om jag förstått det rätt så är den mycket kompetenta Girloff Girloffsson Gyllenhelm greve av Raxberg samt även hertig av Pharynx.

Dessutom finns prior Altbin Hjortlöpe av Solorden med 6 banér stridande solriddare (60 riddare, 120 väpnare) i priorât Stirpazklyfte i regionen. Nu lyder visserligen solriddarna under exarken i Ekeborg och priorâtet inbefattar områden både på den kardiska och den zorakiska sidan om gränsen men försvar av regionen är Solordens huvudsakliga uppgift här. Hjortlöpe är förövrigt echt från Havsmannaland i Kardien och en erfaren gammal krigare.
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Post by birkebeineren »

Fraxinus wrote:Jag vill nog fortfarande att det finns två kartor. Dels den som vi utvecklat här och dels en som lämnar mer utrymme för spelare att rita in egna gränser. Kanske en karta med enbart officiellt kända omnämnda platser, hertigdömen, grevskap mm.
Vi har ju arbetskartan med bara nummer som Spelknepe gjorde innan vi började namnge de olika grevskapen. Den skulle kunna läggas i wikin tillsammans med en lista där bara officiellt kända namn finns med.
Fraxinus wrote:Angående Jebs grevskap kan man kanske tänka sig att de i den utvecklade kartan tillkommit i Slättebos gränslandet mot bergen och svarta tornet. En form av nybyggnadsmarker. Farliga nybyggnadsmarker.
Även om vi gör våran utveckling av källmaterialet så är tanken att behålla så mycket av det orginala som möjligt. Så om Jebs grevskap ändå måste modifieras för att passa in så tycker jag vi gör det utan att lägga till nya grevskapsgränser.

Det finns tre officiella grevskap i hertigdömet Slättebo. Inga är namngivna i källmaterialet tror jag utan det har vi gjort här på forumet. Junemark känns väldigt etablerat nu med Berthold Axman som markgreve men de två andra, Stirpeslätt och Toril, kan kanske döpas om till två av Jebs navn?

Ett annat alternativ är att dela av grevskap nr 19 på något vis och låta den nordligaste delen vara ett markgrevskap som ligger inom grevskapets gränser. På så vis får vi mera plats och kan få in en till av Jebs grevar.

Eller så gör vi som jag föreslog tidigare, låter några av Jebs grevar vara markiser eller fogdar, antingen i bsrs Slättebo eller även i angränsande hertigdömen.

Vad tycker du Jeb?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Re: Zorakin

Post by Fraxinus »

Din idé att dela av grevskap nummer 19 och ge plats för ytterligare ett markgrevskap fungerar för mig. Liksom förslaget att de är markiser. Sistnämnda förslag besparar Spelknepe arbetet att göra om nuvarande karta. Igen. Det här kommer fö fortsätta vara ett problem även i framtiden. Det kommer alltid nya spelare/spelledare med nya namn och platser. Det var därför jag tyckte att det behövdes en mer öppen karta, ex arbetskartan, där endast officiella namn finns med.
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Post by birkebeineren »

Fraxinus wrote:Din idé att dela av grevskap nummer 19 och ge plats för ytterligare ett markgrevskap fungerar för mig. Liksom förslaget att de är markiser. Sistnämnda förslag besparar Spelknepe arbetet att göra om nuvarande karta. Igen.
Jag tycker vi gör en variant där Spelknepe inte behöver ändra kartan. Han verkar inte längre ha så mycket tid att rita kartor här så då kan vi heller hitta något mer prioriterat om han dyker upp med pennorna.

Jebs grevskap är fem till antalet: Bilevad, Ekeholm, Björnflod, Stirpaz och Lunds Udde

Kan ett slags kompromiss vara att låta två av ovanstående grevskap byta ut Fraxinus grevskap Toril och Stirpeslätt. Dessa två namn kan återanvändas som baronier eller markisat. Av Jebs tre övriga grevskap görs kanske ett om till att istället ligga angränsande i hertigdömet Pharynx eller i hertigdömet Philmark i Kardien på andra sidan gränsen och ett till att bli ett stort markisat. Det tredje kan vara det utan greve för tillfället (Björnflod) och nyligen vara underlagt ett av de andra grevskapen, exempelvis det stora markgrevskapet Junemark.

Kanske? :)
Fraxinus wrote:Det här kommer fö fortsätta vara ett problem även i framtiden. Det kommer alltid nya spelare/spelledare med nya namn och platser. Det var därför jag tyckte att det behövdes en mer öppen karta, ex arbetskartan, där endast officiella namn finns med.
EA-projektets karttolkning kan vi fylla på här. Sen låter vi arbetskartan med endast källornas namn få en egen artikel i wikin. Jag kan ordna det.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Re: Zorakin

Post by Fraxinus »

Låt Stirpaz ersätta Stirpeslätt som namn på grevskapet. Stirpeslätt blir namnet på den grevliga sätesgården. Och Ekeholm kan vara sätesgården i grevskapet Toril. Och ett tredje (Björnflod?) kan vara ett markisat. Hur låter det?

Bilevad och Lunds udde skulle också kunna vara namn på sätesgårdar.

En greve kan tilltalas både som ”greve av Stirpaz” eller/och ”herre till Stirpeslätt”.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Zorakin

Post by Jeb »

Efter en välbehövlig GothCon helg ser jag att flitens lampa inte slocknat här. När det gäller Slättebo kan ett enkelt sätt vara att sänka statusen på grevarna och göra dem till baroner och baronerna till riddare. Ska antalet grevskap utökas kan jag skriva om det material jag la upp.

Sänker vi statusen på grevarna behövs två nya grevar och kanske en lite text om herr Axman.

När det gäller Philmark finns lite text i lager. När vi känner oss nöjda med Slättebo tar jag mig gärna an Philmark.
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Zorakin

Post by birkebeineren »

Jeb wrote:Efter en välbehövlig GothCon helg ser jag att flitens lampa inte slocknat här. När det gäller Slättebo kan ett enkelt sätt vara att sänka statusen på grevarna och göra dem till baroner och baronerna till riddare. Ska antalet grevskap utökas kan jag skriva om det material jag la upp.
Då föreslår jag att sänka statusen till baroner och riddare. Om någon behöver lite extra status kan vi göra den till markis (fast denna kommer då lyda under kungen och varken någon greve eller hertig).

Antalet grevskap behåller vi som tre då det passar med både källor och karta:

18. Stirpeslätt (eller bara Stirpaz?), styrs av greve xxx
19. Junemark, styrs av markgreve Berthold Axman
20. Toril, styrs av greve xxx
Jeb wrote:Sänker vi statusen på grevarna behövs två nya grevar och kanske en lite text om herr Axman.
Du vill inte använda någon av dina personer som greve i antingen Stirpeslätt eller Toril?

Annars kan jag hitta på ...exempelvis grevinnan Lenora Hjärta i sätesgodset Orchens Vila om det behövs?

Berthold Axman överlåter jag till Fraxinus. :)

Jeb wrote:När det gäller Philmark finns lite text i lager. När vi känner oss nöjda med Slättebo tar jag mig gärna an Philmark.
Det låter spännande. Då kan jag passa på att fråga vad ni tycker om antalet grevskap i Philmark, är det två eller tre om man tittar på kartan i Aidne-modulen?

viewtopic.php?p=35328#p35328
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Zorakin

Post by Jeb »

Vi kör på det!

Junemark: Berthold Axman.
Stirpaz: låter jag Greve Magnurmund ”Lättingen” Splintersköld bo kvar.
Toril: Borde väl en Korp kunna passa?

Leonora Hjärta känns som en trevlig bekantskap. Hon kanske är Kardiska?
Post Reply