Zorakin

Samlingsplats för alla länder och platser
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Spelknepe wrote:Frax: I dina beskrivningar så nämner du...

Stad
Liten stad
Stor by
Köping

Du har väldigt många "Liten stad" och undrar ifall det verkligen är små städer eller snarare "liten by?"

Jag skulle gärna vilja veta storleksordningen på dessa. Ifall "Liten stad" är vad det låter - finns där "inga "liten by" då?
Kortfattat svar (då den långa texten jag skrev raderades) :evil:

Stad är ett samhälle med stadsprivilegier. En stad behöver inte ha fler invånare än en köping (även om de oftast har det för att det finns större möjligheter till affärsverksamhet i en stad). Stadens borgare får rättighet att bedriva handel med en eller flera varor (exempelvis Skanör/Falsterbo som tillverkade och sålde saltad fisk och Visby sålde bland annat bivax) mot att de betalade en viss skatt till regenten som givit staden sitt privilegium. Borgarna får även ta tull på varor som kommer in till staden. Även det ska kung/regent ha del av. Samt så får de uppföra murar. Hur många städer med stadsrättigheter fanns det då i medeltidens länder? I Tyskland fanns det exempelvis 100 så kallade freie reichstädte. Sedan verkar det funnits ytterligare former av stadrättigheter.

Köping är handelsplats med begränsad handelsrätt oftast kopplad till en eller ett par officiella marknader. Utrikeshandel inte tillåten däremot får hantverkarna sälja varor de tillverkar (ofta omnämnt vad). Vissa köpingar bildas för att fungerar som filiarer åt en stads borgare. Det innebär att borgarna i en stad kan i samband med marknadsdagar komma till en köpingen och sälja varor (som de boende i köpingen inte alltid får handla med själva) och köpa in varor från ortsbefolkningen för vidare försäljning till utlandet. I Zorakin har även många köpingar murar för att skydda samhällen från angrepp - ett minne från bland annat Feliciens härjningar. Flera större köpingar eller köpingar som är huvudorter i grevskap kommer med i kartan.

By - större eller mindre sammanhållet landsbygdssamhälle utan specifika privilegier eller rättigheter. Jag tar bara med de byar som funnits med i äventyr eller som på annat sätt är viktiga för dagens Zorakin Skulle jag ta med alla byar så skulle det bi många hundra. Något arbete får vi lämna åt spelledaren.

I Zorakin verkar även hertigarna ha rätt att grunda städer. Normalt måste de dock få kungens slutliga godkännande. Hertigen av Gredelmark behöver dock inget sådant tillstånd från kungen.

Hur fungerar då förhållandet stadprivilegier kontra köping i praktiken? Om vi tar Indarrike som exempel så vill den hertigen begränsa antalet städer för att han ska kunna kontrollera flödet på spannmålet. Däremot finns det mycket köpingar. Många av Indarrikes köpingar är handelsfilialer till Indarsols borgarskap där de säljer varor till bondebefolkningen och köpern in spannmål, saltat kött, ostar, öl tobak mm.

Baros är en kunglig fristad som tilverkar ylletyger. Den har också en eller två köpingar där de har rätt att sälja varor och köpa in ylle. Brusabro är också en liten stad som framförallt fokuserat på produktion av brädor, sandsten och ved. Viktigt för tillverkning av skepp, hus och uppvärmning av stora delar av Indariker.

Motpolen är då Luksilo där hertigarna har haft åsikten " the more the merrier". Hertigarna här har än så länge bekräftat eller givit fyra städer stadsprivilegier. Hertigen får på detta sätt in mycket pengar genom skatteintäkter och tullintäkter. Samtidigt har han reglerat rätttigheterna så att de andra städerna inte konkurrerar på Luksilos handel. Inom Gredelmark finns även flera köpingar som är kopplade till respektive stad.
Även Salamora har också börjat inse fördelarna med stadsrättigheter och handel. Han har således givit Solingen rätten att sälja stångjärn, vapen, bivax och tjära. Mycket av dessa varor går söderut mot Indarrike och Yttersol. Sätter Salamora i gång med lite vapenskrammel ökar efterfrågan och priset på vapen. Hertigen Salamora har även utökat Chrymils privilegier till att sälja skepp. Förnärvarande med allt vapenskrammel mellan Feliciska kapare och Erebos/Caddo har Zorakisk handel med vapen, rustningar och skepp glada dagar.

För att förtydliga städernas roll bör man (jag) således förutom att namnge städerna även beskriva dem kort...befolkningsantal, grevskap, vad de har rättigheter att handla med samt eventuella köpingar som har anknytning till respektive stad.

Slutligen...jag måste gå ignom beteckningarna "liten stad, köping och by" igen. Såg att några är fel. Det ska exempelvis vara få städer (tre st) i Indarrike. Det beror inte på att det inte finns orter som skulle kunna bli städer uta pga av den politik som förs i det hertigdömet. Likaså är antalet städer i Salamora få men i växande antal och något fler än i Indarrike. Gredelmark behöver två - tre köpingar förutom de fyra städerna. Och sedan behöver de utföras en allmän översyn så att orterna och deras roll är genomtänkt och inte bara utkastad på måfå.
Last edited by Fraxinus on 2013-02-12 09:06, edited 9 times in total.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

birkebeineren wrote:
Spelknepe wrote:Har gjort uppdateringar enligt ovanstående önskemål!

Fråga: Är fristaden ett grevskap i Ostmark eller är Fristaden ett eget hertigdöme?

Fråga: Ska 48 vara Eriksdal?
Tror att vi kommit fram till att Fristaden inte är ett eget grevskap utan bara en kunglig fri stad som ligger i markgrevskapet Ostmark (förhållandena såg lite annorlunda ut innan Salamoras ageranden 591 eO men gränserna visar 610 eO). Ta således bort gränsstrecket precis norr om Fristaden och passa samtidigt på att markgrevskapsresidenset Avundens passage markeras invid grevskapets västgräns.

Ostmark är förövrigt det enda markgrevskap som ännu inte blivit ett hertigdöme eller grevskap, ännu. Eller hur Fraxinus?

Grevskap 48 skulle kunna få heta Eskildal även om detta namnet är knutet till Anjaområdet och det baroni där ätten Pansarnäve styr. Vore ju kul om detta officiella namn kommer med på kartan också. Eskildal skulle kunna vara den dal där övre delen av Jostefloden rinner. Namnet på dalen (där också baroniet ligger) har då gett namn till hela grevskapet.
Rätt. Fristaden är en fristad, inte grevskap. Men den ska ändå in bland grevskap då fristäder med eget landområde har en liknande ställnings som grevskapen har. Exempelvis egen jurisdiktion mm. Omkringliggande landsbygd tillhörande Fristaden har dock inte mycket mer land än ett baroni i storlek.

Ostmark är den som tydligast kan sägas vara ett fristående markgrevskap. Markgrevarna i Järnmark och västmark erkänner dock inte hertigen av Inbergs krav på överhöghet. Dock erkänner de idag titeln hertig av Inberg. Vilket är ett steg framåt. Kungamakten är ganska bekväm med röran (som skapades av Iberiko Bastarden) så länge det inte går fullständigt överstyr. Markgreven Junemark har kvar sin titel och kanske ett utökat militärt ansvar än vad som är vanligt för grevar. Men han eller hon svarar under hertigen av Slättbo. Damen eller herren till markgrevskapet som tidigare hette Angelmark har bara kvar titlen Markgreve. Likermark är idag ett hertigdöme. Gredelmark är i dag ett hertigdöme.

Jostefloden? Den ligger Pharynx. Du menar väl Niggeforan?
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Fraxinus wrote:Jostefloden? Den ligger Pharynx. Du menar väl Niggeforan?
Jag menar Kvideflod. :oops: (kollade kartan från mobilen...)

Texten blir då så här:

Grevskap 48 skulle kunna få heta Eskildal även om detta namnet är knutet till Anjaområdet och det baroni där ätten Pansarnäve styr. Vore ju kul om detta officiella namn kommer med på kartan också. Eskildal skulle kunna vara den dal där övre delen av Kvidefloden rinner. Namnet på dalen (där också baroniet ligger) har då gett namn till hela grevskapet.

Andra förslag till grevskap 48 (eller andra för den delen) föreslog jag här:
Alverfall (vattenfall med alvkoppling)
Sal (koppling till namnet Salamora)
Möemark (från en vacker svanmö)
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Fraxinus wrote:Fristaden är en fristad, inte grevskap. Men den ska ändå in bland grevskap då fristäder med eget landområde har en liknande ställnings som grevskapen har. Exempelvis egen jurisdiktion mm. Omkringliggande landsbygd tillhörande Fristaden har dock inte mycket mer land än ett baroni i storlek.
Ok, då kan Fristaden få ha kvar en gräns precis norr om staden.

Kan det då tänkas att Kra också er en fri stad med tillhörande land, precis så som det ser ut nu med grevskap 50? Kra kan ju tolkas som lite speciell utifrån det att staden på kartan i Aidne-modulen är den enda (förutom Fristaden) som markerats utan att vara en huvudstad i ett hertigdöme. Kra borde vara kungamaktens kanske viktigaste fria stad då den kungliga flottan är förlagd här, så viktig att den behöver ha egen tillhörande mark.

Oavsett, vad heter borggreven i Kra?
User avatar
Peter
Palinorisk dödsriddare
Posts: 1435
Joined: 2007-03-01 13:20
Location: Bryssel

Post by Peter »

birkebeineren wrote:
Fraxinus wrote:Fristaden är en fristad, inte grevskap. Men den ska ändå in bland grevskap då fristäder med eget landområde har en liknande ställnings som grevskapen har. Exempelvis egen jurisdiktion mm. Omkringliggande landsbygd tillhörande Fristaden har dock inte mycket mer land än ett baroni i storlek.
Ok, då kan Fristaden få ha kvar en gräns precis norr om staden.

Kan det då tänkas att Kra också er en fri stad med tillhörande land, precis så som det ser ut nu med grevskap 50? Kra kan ju tolkas som lite speciell utifrån det att staden på kartan i Aidne-modulen är den enda (förutom Fristaden) som markerats utan att vara en huvudstad i ett hertigdöme. Kra borde vara kungamaktens kanske viktigaste fria stad då den kungliga flottan är förlagd här, så viktig att den behöver ha egen tillhörande mark.
Så måste det väl vara? Utan att ha lusläst tråden så är det väl så att toppnivån av regioner (NUTS 1 - ursäkta, EU-skämt) är Hertigdömmen, Markgrevskap, Fristäder och ev. Kronodomäner? Hur är det med baronier, sorterar de UNDER grevskap eller är de samma administrativa nivå som grevskap, men äv lägre rang?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Peter wrote:
birkebeineren wrote:
Fraxinus wrote:Fristaden är en fristad, inte grevskap. Men den ska ändå in bland grevskap då fristäder med eget landområde har en liknande ställnings som grevskapen har. Exempelvis egen jurisdiktion mm. Omkringliggande landsbygd tillhörande Fristaden har dock inte mycket mer land än ett baroni i storlek.
Ok, då kan Fristaden få ha kvar en gräns precis norr om staden.

Kan det då tänkas att Kra också er en fri stad med tillhörande land, precis så som det ser ut nu med grevskap 50? Kra kan ju tolkas som lite speciell utifrån det att staden på kartan i Aidne-modulen är den enda (förutom Fristaden) som markerats utan att vara en huvudstad i ett hertigdöme. Kra borde vara kungamaktens kanske viktigaste fria stad då den kungliga flottan är förlagd här, så viktig att den behöver ha egen tillhörande mark.
Så måste det väl vara? Utan att ha lusläst tråden så är det väl så att toppnivån av regioner (NUTS 1 - ursäkta, EU-skämt) är Hertigdömmen, Markgrevskap, Fristäder och ev. Kronodomäner? Hur är det med baronier, sorterar de UNDER grevskap eller är de samma administrativa nivå som grevskap, men äv lägre rang?
Exakt! Hertigdömena är toppnivån. De har långtgående självstyre (även om sjävstyret i praktiken blir mer begränsad ju närmare Pendon och kungens vakande öga man befinner sig). Hertigarna ansvarar för försvaret i respektive hertigdöme tills kungen kommer tillundsättning (om det överhuvudtaget behövs). Lagärenden hanteras också generellt genom hertigars och grevskaps försorg. Hertigar har således även rollen som domare. Kungliga rätten är en högre juridisk instans ditt man kan överklaga om man anser sig ha blivit orättvist dömd.

Även om alla hertigdömen har samma rollfördelning så är ändå hertigdömena och hertigarna i Indarrike mer självständiga i sin karaktär och hållning till kungamakten i Pendon än vad hertigarna är på Grindanuhalvön och i Inberg. Tänk hertigarnas förhållande till kungen som lite lik den mellan den tysk-romerske kejsaren och självregerande pfalzgrevar, hertigar och kurfurstar i Tyskland. Gäller i synnerhet hertigarna i indarhalvön.

Grevarna är underställda hertigarna militärt och skyldiga hertigarna och kungen trohet. De fungerar som domare i respektive grevskap men har lägre juridisk rang än hertigarna. Vissa svårare juridiska mål kan inte grevar döma i utan är förbehållna hertigarnas rättsinstans. Grevarna ska också hålla överse att grevskapets militära förband är väl rustat och väl tränat. Välkänd är gamle baronen Sporres kommentar när han besegrat den gamle greven Törnekrans i en familjefejd som i slutändan kom att avgöra rätten till grevetiteln i Lanker "Nå, min käre greve, fann du mina knektar väl rustade och tränade?".

Baronerna har ingen formell juridisk rätt annat än den som överhuvud över sitt gods och och militärt ansvarig över ett härad (kallat baronat) i ett län. Formellt är de militärt underställda grevarna. Men de verkar i övrigt i egenintresse och bekrigar inte så sällan varandra eller till och med grevarna för att nå en ökad maktställning och rikedom. En adelsman kan dessutom genom giftemål, krig och slump finna sig ha ställning som greve i ett län och baron i ett annat grevskap. och bara vanlig riddare i ett tredje hertigdöme (eller annat land).
Last edited by Fraxinus on 2013-02-12 10:47, edited 1 time in total.
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Blir kartan för plottrig om man också ritar in de i källorna kända baronierna, som exempel men också för att koppla tillbaks till välkända äventyr osv?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Mikael wrote:Blir kartan för plottrig om man också ritar in de i källorna kända baronierna, som exempel men också för att koppla tillbaks till välkända äventyr osv?
Vet inte. Det kan bli mycket. I genomsnitt har jag räknat med 4-6 baronier per grevskap. Grevskapet Tirmaris i Dreverike har fler. Däremot kan man placera ut huvuvdorten eller borgen för nämnda baronat. Vilket vi gjort för flera äventyr redan. Se baronaten i Pharynx (Edelfara-äventyret). Eller Eidgrenska borgen (staden Stengrå).
Last edited by Fraxinus on 2013-02-12 10:34, edited 1 time in total.
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Mikael wrote:Blir kartan för plottrig om man också ritar in de i källorna kända baronierna, som exempel men också för att koppla tillbaks till välkända äventyr osv?
Jag vet inte. Nu gillar jag förvisso plottriga kartor, men det skulle väl kunna fungera. :)
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Fraxinus: Jag behöver veta storleken på alla byar/städer och köpingar. Skulle du kunna göra något system för detta - A, B C D eller något (där A är störst)?

För att det ska bli bäst, så föreslår jag även ett suffix för befästning.
T.ex om Fraxestad har storlek "B" och en befästning så blir det B+?

Orsaken till detta är att jag ska använda ritade små hus, torn och borgar för varje samhälle.
Last edited by Spelknepe on 2013-02-12 10:38, edited 1 time in total.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Spelknepe wrote:
Mikael wrote:Blir kartan för plottrig om man också ritar in de i källorna kända baronierna, som exempel men också för att koppla tillbaks till välkända äventyr osv?
Jag vet inte. Nu gillar jag förvisso plottriga kartor, men det skulle väl kunna fungera. :)
Kan ju pröva med baronaten för Edelfaraäventyret och se hur det ser ut. Spontant tänker jag det kommer att se lite märkligt ut att dessa områden markeras medan övriga ca 350 baronat och markisskap inte är markerade. Eller inte!
Last edited by Fraxinus on 2013-02-12 10:40, edited 1 time in total.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Spelknepe wrote:
Spelknepe wrote:
Mikael wrote:Blir kartan för plottrig om man också ritar in de i källorna kända baronierna, som exempel men också för att koppla tillbaks till välkända äventyr osv?
Jag vet inte. Nu gillar jag förvisso plottriga kartor, men det skulle väl kunna fungera. Det som gör det jobbigt brukar var gränserna, men om man skippar dessa och endast använder namnen på baronierna, så skulle det kanske fungera. Får se hur det blir.

Eller så kan man göra en separat karta med sådan information.

Fraxinus: Jag behöver veta storleken på alla byar/städer och köpingar. Skulle du kunna göra något system för detta - A, B C D eller något (där A är störst)?

För att det ska bli bäst, så föreslår jag även ett suffix för befästning.
T.ex om Fraxestad har storlek "B" och en befästning så blir det B+?

Orsaken till detta är att jag ska använda ritade små hus, torn och borgar för varje samhälle.
Will do! Håller faktiskt redan på med det.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Markis Raims som får sitt benpansar tillvirkat av smidesmästare Tornfågel från Pendon på sidan 46 i Aidne behöver ett län!
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Markis Raims! Bra! Då har vi ytterligare ett officellt namn på listan. Att ge honom ett län ska inte vara så svårt. Förutom de officiella markiserna Angelmark och Ridderkors så har vi inte tillsatt så många än.

Och självklart ska smeden Törnfågel ha en omnämnd smedja någonstans i staden. Kankse har han rent av fått in en yngre begåvad
son på Mandelordens Lycée. En son som nu spås en lysande framtid inom Zorakiska stadsapparaten.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Har gjort en enkel översikt över grevskapen i wikin där det kan göras uppdateringar: http://www.erebaltor.se/wiki/index.php? ... a_l%C3%A4n

Kan med fördel göras snyggare när alla namn är på plats.

Spelknepe: Grevskap 46 där du flyttade gränsen österut har även kvar sin gamla gräns nu mitt i grevskapet. Tar du bort denna vid nästa uppdatering?
Post Reply