Människor

Allt om raser och folkslag som inte nämns i landsbeskrivningarna
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

I ett försök på att baxa detta ämne vidare citerar jag mig själv från Metafysik där devolusion kontra evolution, gudaplaner och jordnära folkvandringar mm avhandlades:
birkebeineren wrote:Jag tar upp denna fråga inte för att fördjupa den utan för att försöka klarlägga ett slags utgångspunkt: Människornas ursprung

Merk att jag tar uppdet under Metafysik och inte Folkslag.

Hur människorna uppstod lämnar jag till olika religioner och kulturers myter att berätta men varför ett visst folkslag finns på en viss plats tänker jag mig följande två orsaker till:

1) De är placerade där av gudarna
2) De har migrerat dit på eget bevåg

Till detta tillkommer att spesifika folkslag eller kulturer utseendemässigt, kulturellt och geografiskt kan vara ursprungliga eller bestå av olika sammanblandingar. De ursprungliga folkslagen/kulturerna kan vi tänka oss är rätt sällsynta men kanske finnas i form av ker-bosh, hueler, kvurer eller massiver. De sammanblandade är säkerligen fler och kan exempelvis vara kargomiter (villt kanibalfolk och crurer), jorer (krunier och hyner) och ransarder (raner och sarder).

Tankar värda att ha i bakhuvudet när det kommer till de ibland väldigt detaljerade funderingarna kring olika befolkningars historia kanske?
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Har någon en idé eller en tanke på hur man skulle kunna presentera folkslag/ras i ett "skapa-en-rollperson" perspektiv så att det blir vettigt och inte för övermäktigt. Birke du var väl inne på en lösning på wikin?
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Jag har provat flera varianter men det har aldrig helt blivit bra. Den senaste lösningen som jag nu putsar på är en vidareutveckling av vad som är påbörjat i wikin. Mandelorden är Erebs största auktoritet bland lärde och att låta mandelmunkarna vara de som lägger fram fakta tror jag vill vara lösningen. Aspubran av Hafsort är den centrala teoretikern. Sen får det bli upp till den enskilde SL att avgöra om orden har rätt eller inte. Andra tolkningar får gärna finnas men då knutna till andra auktoriteter och kulturer.
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Det är från Aspubran som traditionen att i Ereb kategorisera människofolken i huvudsakligen joriska folk och narguriska folk härstammar. Aspubran arbetade utifrån teorin att ett flertal med tiden tunnar ut blodet till ett fåtal och att efter några generationer finns i princip endast de egenskaper som tillhört flertalet kvar. Aspubran som levde under 200-talet fO i vad som ännu inte var staten Zorakin betraktade sig för övrigt själv som jorisk även om hans förfäder garanterat hade blandat blod vid flera tillfällen med individer tillhörande andra folk sedan jorerna först bosatte Aidnehalvön på 1000-talet fO.
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

När det gamla lyceet i Pendon brann 55 fO förstördes många av Mandelordens originaltexter. Under stormästare Bogerald (56-32 fO) påbörjades därför ett stort arbete med att återuppbygga ordens bibliotek med hjälp av kopierade avskrifter och rekonstruktion av brandskadade verk. Som en följd av detta gjordes även ändringar i Mandelordens sätt att presentera den store Aspubrans "De humanoida folkslagen". Den tidigare sedvanan att sortera människofolken som Joriska, Narguriska och Övriga nyanserades genom att sortera de olika folken under namnet på den statsbildning innanför vars gränser de var bosatt. I den praktutgåva av Aspubrans verk som Mandelorden gav Zorakins första kung Valien Valienson år 36 fO kunde för första gången beskrivningar av penner, legerdier, raxorer och zorakiska halvlängdsmän (luksilierna var vid denna tid inte ett folk bosatt i Zorakin och de zorakiska ankorna förvägrades plats mot den bakgrunden att de var besläktade med de morëlvidynska ankorna som brunnit ner både lyceet och halva Pendon) hittas under en kort inledande beskrivning av vilka folk och folkslag som bodde inom staten Zorakins gränser och således kunde kallas Zorakier. Pamperna som på inga vis varken då eller nu ser sig som zorakier även om de accepterar den zorakiska kungamaktens överhöghet gavs en särskild rubrik.
Last edited by birkebeineren on 2012-12-28 14:49, edited 1 time in total.
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2066
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Väl präntant mäster Birke :)
Fungerar utmärkt som grund för beskrivningar och med lagom mängd ludd för att förklara oklarheter.
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Mikael
Admin
Posts: 5079
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Slängkyss till Birke för korrekt redogörelse för det inkorrekta. :D
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Människor

Post by birkebeineren »

Från Språk-tråden:
Snibben wrote:
birkebeineren wrote:Adragoor: Skulle behöva din kvalifiserade hjälp till att jorifiera de latininspirerade termer som användts om de olika folkslagens vetenskapliga namn:

Humanthropus (människofolk)
Palaeanthropus (älvfolk)
Lithanthropus (stenfolk)
Demianthropus (halvfolk)*

*Demiantropus är ursprunglig namnet på halvlängdsmän men jag tänkte att en av Aspubrans elever har utvecklat detta till att även beteckna folkslag som högmän, raggmän, sharger, m.fl.
Anthropus borde det väl vara för människofolk?
Humanthropus för människofolk istället för bara anthropus är tänkt som ett försök till att likställa Aspubrans (och hans lärjungars) indelning av Altors humanoida folkslag. Alternativt kan vi låta frågan bli ett ämne för tvist och debatt på Lyceeplan i Pendon...

Min fråga till Adragoor var om vad som kan tänkas bli en bra översättning till kejserlig jori? Just -anthropus borde kunna bli antropuz men jag hade hoppats vi kunde jorifiera även de övrige delarna av orden.
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Människor

Post by birkebeineren »

I det troligen evigvarande arbetet med att uppdatera wikin med använbar information kom jag till listan över Människofolk:
http://erebaltor.se/wiki/index.php?title=Människofolk

Här ser vi det aspubranska sättet att dela in Altors människofolk i jorer, nargurer och övriga. Något ereb-centrisk kan tyckas men så ser det ut. Mandelorden som förvaltar Aspubrans arv är konservativa. Skulle vi se det ur exempelvis furgisk tradition eller hur de lärde i Handelsalliansen gör sina kategoriseringar ville det troligen sett annorlunda ut. Eller hur Odosmunkarna utifrån sina säregna kunskaper gör det. Vill också påminna om att listan i wikin är under arbete.

Min fundering är hur några av de joriska människofolken bäst benämns: Krunier för den dominerande befolkningen i Krun känns inte helt rätt. Folket, eller kulturen, är huvudsakligen jorisk och kategoriseras som sådan trots en tydligt akrogalisk prägel men borde kanske ha ett eget namn för att särskilja den från övrig kulturer i landet? Sen är det Låglänningar i Mirel. Detta är ättlingar till de jorer som finns kvar efter Kejsardömet Jorpagnas dagar och bildar en minoritet bredvid den mireliska majoriteten i landet. Halvlingarna i Mirel står mycket nära de joriska låglänningarna är det tänkt. Men är namnet bra?

Både Krun och Mirel är ganska obeskrivna länder nästan utan källmaterial så det mesta som finns är skapat på forumet. Det finns länkar till olika trådar och artiklar så om någon vill klicka sig runt och komma med åsikter vore det uppskattat. :)

Edit: Det saknades en bit av texten om Krun och benämningen av krunierna. Har åtgärdat detta nu.
Post Reply