Zorakin

Samlingsplats för alla länder och platser
Mikael
Admin
Inlägg: 5062
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2012-07-20 07:48

Står det inte vad de symboliserar i EA eller Aidne?

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2012-07-20 08:09

Jag har i alla fall inte hittat någon direkt förklaring till vapensköldens symbolik. Däremot vet jag att Pendons stadsvakt och den så kallade Palatsvakten har örnen som heraldiskt vapen och har haft den som symbol så länge som man kan minnas vilket tyder på att den är någon form av nationell symbol.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6972
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2012-07-20 10:57

Hittade i EA-Kampanj s.60-61 en enkel översikt över ländernas heraldiska vapen. Om Zorakin står det inte annat än att vapnet är sammansatt av flera vapen från olika hertigdömen.

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2012-07-20 12:11

Grova siffror i Pendon:

I boken står Mandelorden som den främst av läroanstalterna i Pendon. Mandelorden i Pendon har 300 Lärde, 300 noviser och ca 1000-1200 studenter. De ska vara något fler än de fristående då flera av dem åker runt på expedtioner och söker kunskap.

De fristående är 200 lärde samt 1000-1200 lärljungar.

Tempelskolan i Pendon har också mycket gott rykte. Lärarna är ca 100 och det finns ca 600 lärljungar.

Summa 600 Lärde, 300 Mandelordennoviser, ca 2800 studenter.

(Tänk på att det diskuterats om ca 7 miljoner invånare i Zorakien. Mindre än en halv procent av dessa kan komma att studera på Mandelorden i Pendon under den närmsta 50- om inte 100-års perioden med dessa siffror.)

Övrigt i Pendon: 480 man i stadsvakt. 240 man i Kungligt garde (Riddare).

Ca 800 tjänstemän. Ca 200 hantverkare, ca 800 gesäller, 1000 hantlangare, hamnsjåare etc, 300 bondefamiljer, 120 fiskare med familjer, ca 200 köp- och handelsfamiljer

Jag har försökt anpassa siffrorna ovan med en stad som innehåller ca 21000 invånare. Fru och barn samt gamla inkluderat.
Under tidens gång har saker och ting förändrats lite

PENDON

Invånarantal: ca 33000 invånare

Grov befolkningstatistik:

Ca 1000 Soldater och riddare (kungliga gardet 240 man, stadsvakten 400 man, regaliegardister 400 man).
600 lärde och ca 2800 acolyter.
Ca 800 tjänstemän och skrivare.
100 köpman- och handelsfamiljer.
120 krögare och värdshusvärdar
40 gillen, 320 hantverksmästare och 1200 Gesäller.
3000 hantlangare, hamnsjåare, övriga grovarbetare.
800 sjömän
1500 tjänstefolk (inkluderar män, kvinnor och i viss mån barn)
250 fiskare
50 adelmän (utöver kung, riddare i Kungliga gardet och officerare i regaliegardet).

På landbygden som hör till Pendon bor och verkar nästan 2000 familjer med bönder som levererar mat och virke till staden.


Historia

367 fO. Mandelorderns Lycée grundades i Pendon av Leon Inergryd, Mandelorderns stormästare.

55 fO. Kungariket Zorakin utropas vid Stora Tinget i Pendon.

54 eO. Pendon intas på våren av Caddiska och Morelvidynska styrkor. I stället för att sätta sig vid förhandlingsbordet som dalkerna förväntade sig samlar Kung Valien I en stor armé bestående av penniska och raxoriska krigare och barbariska legoknektar från Kasenu och tågar mot Pendon för att befria staden. Zorakerna överraskar dalkerna och deras morelvidynska legoknektar och slår sig snabb in i staden. Vildsinta strider utspelar sig på Pendon gator och de överlevande dalkerna tvingas fly. Dalkerna och morelvidynerna hinner dock bränner ner stora delar av Pendon i samband med striderna. Däribland Mandelordens ursprungliga kloster. Ovärderliga dokument och böcker går förlorade i lågorna.

53 fO. Pendon börjar återuppbyggas. Kung Valien påbörjar ett slottsbygge där Mandelordens kloster tidigare legat. Slottet ursprungliga del står färdigt efter 10 års byggande.

46 fO. Mandelordens guldskatt hittas i samband med bygget av kunglig slottet i det som tidigare var klostrets källarvalv. Pharynx lösen betalas och kriget mellan Zorakin och Caddo upphör.

40 fO. Mandelordens nya Lyceé byggs.

22 fO. Kungliga biblioteket byggs i Pendon.

63 eO. Första templet tillägnat Lysande vägen byggs i Pendon

130 eO. I samband med att Kung Kruxhelm Armstarke Korp tömt stadens Pendons garnisoner sånär som ett kompani om 100 man anfalls Pendon av 300 Morelvidynska pirater som förklätt sig till köpmän. Den kvarvarande vaktstyrkan dödas i strid mot piraterna. Piraterna plundrar, våldtar och super sig redlösa i tre dagar tills stadens borgare får nog och kastar ut inkräktarna. Kung Kruxhelm är nu så impopulär i Pendon att han inte vågar sig tillbaka till staden under resten av sin när 30-åriga regeringstid. Han regerar under denna tid från Drällinge.

132 eO. Byggandet av ringmuren runt Pendon byggs efter beslut av stadens borgmästare.

321 eO. Katedralen i Pendon börjar byggas och står fullbordad efter åtta år.

506 eO. Kungliga biblioteket och Mandelordens Lyceé byggs om i den så kallade jorpagniska renässansstilen med snövit marmor från Caddo. Biblioteket blir nu också mycket större.

603 eO. En ny stadsdel byggs upp runt det som tidigare kallades den östra förstaden. Ringmuren utvidgas runt stadsdelen.


Verk och myndigheter

Pendon är kungmakten centrum. Här huserar Zorakins riksrådet och hovstaten och därmed flera kungliga verk och kollegium. Nedan lista några av de viktigaste verken.

Hovstaten
• Kungliga kabinettet
• Riksheraldikämbetet
• Jägeriämbetet

Riksrådet
• Kammarkollegiumet
• Kollegiumet för särskilda utrikes affärer
• Fögderiet
• Ståthållarämbetet
• Myntverket
• Tullverket
• Skatteverket

Viktiga byggnader och platser

Kungliga slottet
Kungliga biblioteket
Pendons katedral
Mandelordens Lyceé
Lycei-platsen
Kerigassens palats
Katedralskolan
De lärdes skaras gilleshus
Borgarrådets hus
Myntslageriet
Silversmedernas gilleshus
Kryddhandlarnas gilleshus
Stenhuggarnas gilleshus
Rustsmedernas gilleshus
Tunnbindarnas gilleshus
Stadsvaktens garnison
Regaligardets garnison

Kända (och ökända) krogar och värdshus.

Krogen ”Pennan och Svärdet”. Mycket populärt ställe där man hittar alla samhällsklasser: Många lärde tycker om att vistas här. Samtalstonen är lågmäld och bildad. Oftast i alla fall.
Krogen ”Munkens tröst”. Populärt ställe bland mandeliter och andra acolyter
Krogen ”Blecktrumma”. Mycket soldater kommer hit.
Krogen ”Hundvakten”. Nära hamnen. Blandat klientel (för att uttrycka sig försiktigt)
Krogen ”Tennstopet”. Normal trivsam krog med gott rykte.
Krogen ”Kvitt eller dubbelt”. Känd spelhåla. Många vadslagningar rörande framföranden på Lyceiplan hålls här.
Krogen ”Den fulla ankan”. Populärt ställe med stadens godaste öl. Påstås det.
Krogen ”Den hårda freden”. Grundades av en gammal bitter soldat från Hakkai i samband med att Zorakin fick ge upp kolonin. Ett av Hakkais banér hänger i taket.
Krogen "Sångfågeln". Känd för duellen vid Sångaregränd.
Tehuset ”Tja, bättre blir det icke”. Känt, trivsamt och populärt ställe som drivs av en halvlängdsman. Man kan även köpa Tabak här!
Coffahuset "Den glade Emiren" Grundades av Markus Glänta efter att han återkommit från Efaro med två Efariska fruar och förlorat sin adelstitel. Stället drivs forfarande av hans ättlingar. Den har en klart orientalisk stil i sin inredning.
Värdshuset ”Blå salongen”. Mycket populärt ställe bland folk i de högre klasserna. Spel förekommmer även här.
Värdshuset ”Under linden”. Populärt värdshus mitt i Pendon. Ägs och drivs av en halvlängdsman. Konkurrerar om titeln bästa ölet med Fulla ankan.
Värdshuset ”Skeppskatten”. Nära hamnen. Mycket sjöfolk och folk på resa.
Värdshuset ”Snedsprånget”. Värdshus med tvivelaktigt rykte. En del av Pendons fala kvinnor verkar här.
Värdshuset ”Den sjungande prinsen”. Ganska ny populär krog som uppkallades efter händelsen när den nuvarande kungen som ung prins råkade haffas av stadsvakten när han och han vänner skrålade oanständiga visor om kung Ragnvald den sköne.
Värdshuset ”Den Gyllene Lyktan”. Vackert namn, port och hus. Tvivlaktigt rykte.

Stadsbeskrivning:

Pendon är en stor men samtidig kompakt stad. Stadens vy domineras av den stora borgen den skyhöga katedralen samt området runt Lyceiplan med Mandelordens Lycée och Kunglig biblioteket. Husen i den äldre staden är av blandad ålder och skick. Alltifrån gamla slitna korsvirkeshus till kompakta stenhus till luftiga palats i vit marmor. Husen är nästan alltid tre eller fyra våningar höga. Ibland upp till fem våningar höga. Här och var i de fattigaste kvarteren kan man dock fortfarande hitta ålderdomliga tvåvåningshus byggda med liggade timmerväggar. I vissa innergårdar återfinns det ett gytter av timmrade stugor, uthus, träbodar och staket. I andra så är innergården öppen med en liten trädgård och någon brunn I vissa kvarter har små palats börjat byggas av staden mer bemedlade invånare. I den äldre delen är gränderna mer vindlande. Mitt genom staden från Norre port till hamnen isöder skär den så kallade Stora bygatan och ut ifrån den vindlar sig gränder och gator nästan likt en solfjäder. Den andra stora gatan är Slottsgatan som leder från det stora slottet i väster förbi Lyceiplan till Stora bygatan.

Nya staden (även kallad östergärde) är mer ordnat uppbyggd i ett rutnätsystem genomkorsat av tre raka paradgator kantade av ännu unga träd. Husen här är dock inte så imponerande som på många ställen i gamla staden även om de är nybyggda och tre-fyra våningar höga. De allra flesta är byggda i tegel och korsvirke och är förhållandevis enkla. Några malmgårdar återfinns i denna stadsdel

Oavsett var man kommer är gatorna livliga och mer eller mindre fulla av människor och gods som är på väg någonstans. Man hör hamrandet från smides- och snickeriverkstäder. Man hör det fina knackandet av silver. I något gathörn sitter en skomakar utanför sin butik och sömmar skor. Två feta och rikt klädda handelsmän (eller möjligen adelsmän) står och diskuterar något. Skratt och buller hörs från en krogs öppna fönster. På skylten står det ”Den Fulla Ankan”! Doften i staden är en blandning av fantastiska dofter av nybakat bröd, parfym, röken från skorstenar och trä blandat av stanken av hästskit, ruttnande tång och hav. Ett helt ungt träd kommer körandes på ett kärra upp mot slottet.

Överhör den nyligen ditkomne resenären någon konversationerna kan han bli förvånad av att höra även de simplaste hamnsjåare stå och diskutera teser framkastade av lärde män samt vem som kommer vinna nästa polemik på Lyceiplan – den koleriske Hallnor från Belgusta eller Altmar Storbuk från Nosthril. Tydligen är oddsen 3:1 till Altmars favör.
Resenären noterar också att det finns mycket soldater på gatorna och väldigt många unga män (och även unga kvinnor) i särskilda svepande bylsiga vita, svarta och grå klädnader. Han uppfattar snart att dessa ungdomar är acolyter från stadens olika lärdomssäten. Förutom soldaterna ser han dock mycket lite vapen, ja utom då dolkar eller en och annan stav. Vapen är inte tillåtna innanför Pendons murar. Resenären fick själv lämna in sitt svärd när han/hon gick av från skeppet.

Ändrat

Tillverkning/export:

Vapen
Vin
Konjak
Mandelolja
Timmer

Pendon är framförallt en importhamn. Hit fraktas mängder av lyxartiklar, juveler, ädelmetaller, kryddor och dyrbara tyger. Det finns dock en del saker man kan handla från Pendon. Pendon är en viktig exporthamn för timmer tack vare Pendons närhet till Torilsskogens södra utlöpare. Vapensmidet är dock det som Pendon är mest känt för. Det tillverkas vapen i Pendon av högklassig kvalitet. Men det som är intressant ute på exportmarknaden är de billiga massproducerade vapnen som falchioner, glav, bardisaner, dolkar samt sköldar. Här tillverkas vapen i stora kvantiteter och skeppas ut i världen. Pendons vin- och konjakmarknad är Zorakins främsta (med hård konkurrens från Luksilo). Och de caddiska handelshusen köper in mycket mandelolja och olivolja till sin parfymindustri från Pendon, Framhundra och Mannemo. Pendons möbelsnickare och silversmeder räknas till de främsta i kopparhavet men dessa varor stannar oftast inom landet.
Senast redigerad av 10 Fraxinus, redigerad totalt 2012 gång.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6972
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2012-07-20 14:20

Efter en första snabb genomläsning: Mycket bra! :D

Hur ser Pendons heraldiska vapen ut, förutsatt att då Zorakins städer likt åtminstonde Berendien (enligt Kandra-modulen) har egna sådana?

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2012-07-20 16:00

Festligheter i Pendon:

Alla hjältars dag. Denna dag firar just alla hjältar. Från grannpojken som räddade ett litet flickebarn från att drunkna. Till sjökaptenen som lyckats rädda en köpmans last undan ett piratangrepp. Till en grupp soldater som haffat en farlig rövare. Till riddare eller äventyrare som slagit tillbaka ett svartfolksanfall. Dagen firars med musik, dans, tvekamp, tornerspel god mat och dryck. Hjältarna sitter i högsäte bekransade.

Den stora regattan. En väldigt Pendonisk högtid. En dag varje år möts de tre lärosätenas representanter i en kamp ute i bukten. Man väljer ut 14 personer från varje lärosäte. Dessa tar plats i var sin lång och smäckert byggd roddbåt. Sedan startar varje båt från var sin strand. Målet är att ro så fort som möjligt till andra sidan stranden och hämta motståndarens vimpel. På vägen tillbaka kan man försöka borda varandras båtar för att ta tillbaka sin egen vimpel alternativt slänga ut motståndarlaget ur deras båten alternativ välta eller sänka motståndarna båt. 12 personer är roddare, en person är styrman och en person är kämpe. Kämpen står längst fram i fören och är beväpnad med en vadderad lans och är den som ska ta vimpel och försöker försvara båt och vimpel alternativt borda motståndarnas båt. Lättast gör man båda genom att man försöker knuffa motståndarnas kämpe överbord med hjälp av lansen. Vinner gör det lag som först kommer över med en vimpel. Men skulle ett lag komma över med två vimplar så vinner det laget. Regattan har förändrats under årens lopp. Ursprungligen var det bara två båtar från Mandelorden och katedralskolan som tävlade om att ro snabbast fram och tillbaka men pga bitter rivalitet så uppstod en dag en våldsam kamp ute på böljan. Båda båtarna sjönk. Sedan dess har regattan blivit alltmer ett sjöslag i miniatyr ute i bukten.

Drottningens tornerspel. Ett traditionell tornerspel som återkommer år från år. Musik, dans och bankett följer på kvällen

Midsommarsolståndet och vintersolståndet. Båda firas med stor pompa ståt i och runt katedralen i Pendon.
Senast redigerad av 5 Fraxinus, redigerad totalt 2012 gång.

Mikael
Admin
Inlägg: 5062
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2012-07-20 16:14

Sommarläsning hurra!

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2012-07-20 16:50

Festligheter i Pendon

En relativt ny tillställning är den årliga Bollkampen på Stora torget. Den utpelar under en vecka på försommaren mellan de olika garnisonerna i staden. Kampen går till som så ett lag om 18 personer väljs ut av respektive garnison. Arenan för sammandrab...tillställningen...är en välsandad plan mitt på Stora torget runt vilken man placerat staket för att avgränsa planen. Ut på planen kastas tre bollar gjorda av läder. Lagen ska försöka ta bollarna springa igenom det andra lagets planhalva och slänga in bollarna i tre stora korgar som finns på bakom motståndarna. Motståndarlaget ska försöka förhindra att man kan ta sig igenom och givetvis erövra bollarna. Detta görs lämpligen med brottningsgrepp, låga kast, låsningar (och en och annan högerkrok). Målet med tillställningen var att soldaterna från de olika garnisonerna skulle få ta ut sina aggressioner (mot varandra) på det här hyggligt kontrollerade sättet. Den har dock snabbt vuxit i populartitet bland pöbeln i Pendon. Stadens skurkar brukar generellt hålla på Regaliegardet (med den fromma förhoppningen att de ska tvåla till stadsvakten ordentligt).

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2012-07-20 19:11

Animisternas hus i Kra

Animisternas hus är en av Zorakins två magiska akademier. Akademin ligger idag innanför staden Kras ringmur. Det anses väl känt att det enda riktigt vackra med staden Kra är den yttre parken som omger Animisternas hus. Denna del av parken är öppen för stadens befolkning. Det är en vacker miljö med stora vackra träd från värdens alla hörn. Under trädens kronor breder en stor blomsteräng ut sig. Genom lunden löper ett antal stigar på vilka många av stadens invånare brukar söka sig till när de har tid.

Mitt i parken reser sig en hög, ständigt grön, taggig och ogenomtränglig häck. Häcken är cirkelrund och avgränsar den inre heliga lunden närmast Animisternas hus. Det tycks inte finnas någon ingång genom häcken. Ingången dyker bara upp om man uttalar det rätta ordet. Gör man det dyker det plötsligt upp en liten mossbelupen träport och går man igenom den framträder på andra sidan en liten stig som slingrar sig ut i en tät ädellövskog med stora och märkligt formade träd. I träden hänger lianer av blommande klätterväxter. I buskskiktet under träden växer täta snår av hassel och korneller och andra vackra buskar. På marken växer täta mattor av lundväxter. Skogen ljuder av märklig fågelsång. Här och var flyger gyllingar, biätare, solfåglar och andra färgsprakande fåglar förbi. Över stigen kan plötsligt en räv eller en tvättbjörn kila förbi. Från en trädgren iakttar ekorrar dig och en rödlo följer nogsamt dina förehavande.

Väljer man att följa den väl anlagda stigen kan man gå i dagar ända tills man till slut kommer fram till samma port som man kommit i från. Går man rakt in i den täta skogen och är redo att påbörja studiet till animistmagiker kommer man efter bara några minuter promenad fram till en glänta där animisternas lilla slott framträder. Anländer man runt middagstid kan man se en äldre farbror med långt vitt skägg, snövitt hår som ligger och läser någon bok i en hängmatta som är upphängd i en jättelik mångstammig och rikt blommande gyllenregn. Då och då sträcker han sig efter ett stop öl eller ett glas vin som tycks sväva i luften intill honom. Om hans hand famlar efter glaset utan att hittat det skjuter ett av trädets grenar glaset eller stopet närmare hans hand. När han får syn på er räcker han över boken åt trädet och presenterar sig sedan som rektorn för Animisterna hus.

I Animisternas hus kan man lära:

Magiskolan Animism
Botanik
Örkunskap
Drogkunskap
Giftkunskap
Läkekonst
Zoologi
Matematik

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2012-07-20 20:44

Mentalisternas hus i Pharynx

Stora delar av denna mytomspunna stad lades i ruiner kort efter Lindiskiarnerkrigen avslutats sedan en grupp fanatiska människor brännt ner de hus och konstskatterna som Lindiskiarnarna lämnat efter sig. Kvar står endast två byggnader från den tiden. En mindre byggnaden som idag inrymmer hertigens privata kapell. Samt ett förhålladevis stort hus omgiven av ett par ädellövträd och med en vacker fontän intill ingången. Fontänen är trolig byggd av Lindiskiarnar ur ett enda stenblock. Stenarbetet visar prov på fantastisk deltaljrikedom. Huset har mycket högar glasfönster som tycks sträva mot himlen. Fönstren är dekorerade med rankmönster i grönfärgat glas och med blommönster i rött glas. Pelarna inne i huset reser sig som trädstammar uppåt och slår ut som grenverk när de når taket. Huset har ett par torn där torntaket formar underbara spetsiga spiraler. Utvändigt är huset byggt av sten som som formats till perfekta storlekar som sedan passats in med millimeterprecision. Vacker stenarbete finns även på utsidan med detaljrika rankmönster uthuggna i ytterväggarnas stenblock.

Detta hus fick således en grupp mentalister till låns av den zorakiske kungen mot att de försökte forska kring och ta reda på mer om Lindiskiarnarna och deras natur och härkomst. Sedan dess har Mentalisterna blivit kvar i huset. Man har sedan dess även lagt till en muromgärdad innergård med en grusad plan där enstaka mossbelupna stenar sticker upp här och var. En krum lönn välver sig över delar av gården. Platsen är en meditationsträdgård.

I Mentalisternas hus kan man utbilda sig i:

Magiskolan Mentalism
Magiskolan Symbolism
Kalligrafi
Meditation
Matematik
Botanik
Drogkunskap
Giftkunskap
Stridskonst
Senast redigerad av 1 Fraxinus, redigerad totalt 2012 gånger.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6972
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2012-07-21 06:46

Zorakin växer! :D

Från Kartotek:
Fraxinus skrev:En karta över Kra med Animisternas hus (inkusive parkområde), kronovarvet på Varvsö vilket är ett stort skeppsvarvskomplex med ett par 1000 anställda som ligger på en långsmal befäst ö 30 meter utanför fastandet längst med den norra delen av staden och intill Store hamn. Lillhamn ligger mer i anslutningen till stadens södra dear och Kraborg. På en halvö som bildar pir för Stora hamnen står en fyr. I söder tornar Kraborg upp sig mörk och stormpiskad med sitt karaktäristiska katapulttorn.
Går det att hitta ett annt namn på Kraborgen? Jag har nämligen använt navnet Krakborgen om Solordens huvudsäte i Skapen (inspirerad av Krak des Chevaliers ) Tänkte att det blir lite förvirrande? Kanske Kronborgen då väl Kra är en viktig stad för kronan?

Sen så lät jag för länge sen Solordens flotta ha sin ena av två hamnar i Kra. Tror detta bara var en ide från min sida och jag kan flytta hamnen om du tycker det passar bättre. Solordens ena priorât (benämningen på ordens något gammalmodigt indelade militära administrasjonsdistrikt) har jag också förlagt här, i sammanhang med flottan. Skall vi låta ordensfästet ligga kvar eller skal jag flytta även det?

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2012-07-21 10:54

Kra

Befolkning: Ca 18000-20000 invånare

Grov befolkningsstatistik:
100 riddare och svenner
360 stadsvakten
120 solriddare och väpnare
600 marinsoldater (i tjänstgöring)
600 sjömän (i tjänstgöring)
2000 varvsarbetare
1500 hamnarbetare och övriga grovarbetare
120 hantverkarmästare, 480 gesäller
50 köpmansfamiljer
800 tjänstefolk
200 fiskare

Historia

117 fO. Animisternas hus grundas

34 eO. Kra grundläggs för att bli hemmahamn åt den zorakiska flottan på platsen för ett luksiliskt fiskeläge.

42 eO. Borgen Krakehus färdigställs.

153 eO. Fyren på Faros byggs.

174 eO. Den första zorakiska kolonisationsexpeditionen lämnar Kra och grundar en koloni på ett antal öar sydväst om Felicien. Staden Hakkai grundas.

191 eO. Stadens första ringmur byggs.

370 eO. Sjökriget mellan Zorakin och Felicien börjar. Kra och skeppsvarvet expanderar snabbt.

392 eO. Nästan hela den Zorakiska flotta går under vid Selime.

393 eO. Felicierna försöker inta Kra genom överrasking. Angreppet slås tillbaka. Några av borggrevens riddare och 1000 varvsarbetare driver bort ett kompani Felicier som försöker bränna ner varvet.

394 eO. Fred mellan Zorakin och Felicien

511 eO. Staden ringmur byggs ut. Staden växer.

610 eO. Staden varvsindustri når en ny guldålder i samband med feliciska kaparkriget. Skepp produceras på löpande band och man har svårt att hinna med beställningarna från Erebos.

Viktiga byggnader

Krakehus
Solordens borg
Animisternas hus
Farosfyren
Kungliga skeppsvarvet
Tullhuset
Rådhuset
Amiralitetet

Stadsbeskrivning:

Staden Kra är uppbyggd kring tre bukter. En större på norra sidan om halvön Faros där fyren står. Och två mindre bukter på södra sidan om halvön Faros. Norr om Faroshalvön och Store hamn (även kallad Krakebukten) ligger den långsmala och befästa Varvsön med sina stora skeppsvarv. Ön vinklar sig utåt mot havet och mot Faros halvön och ger således även skydd åt Store hamn norrifrån. De färdiga båtarna sjösätts i Store hamn och i kanalen mellan Varvsö och fastlandsdelen av staden Kra. Dagens ringmur är förhållandevis nybyggd och formar en nästan perfekt formad halv oktagon. Ringmuren omsluter hela buktsystemet och idag även Animisternas hus. Animisternas hus ligger rakt västerut från Faroshalvön och dessa tillsammans bildar en västöstlig linje i stadens arkitektur. Parken runt akademin formar ett avhugget V som är som bredast mot ringmuren västligaste spets. Där reser sig ett stort kärntorn upp.

Kungsborgen heter Krakehus och ligger i den norra spetsen av ringmuren där den vätter ut mot havet och mot Varvsös nordspets. Där övervakar borgen med två stora Katapulttorn Varvsön och Store hamns inlopp. Lillehamn och Solhamn i södra delen av staden skyddas från sydliga vindar av ytterligare en halvö. På den halvön och mot ringmurens sydligaste spets mot havet ligger Solordens borg. Borgen är också säteshus för Solordens priorat i Kra.

Arkitektoniskt bildar således Krakehus och Solriddarnas borg en nord sydlig gradient medan Faroshalvön med sin fyren och parken runt Animisternas hus med Västantornet i ringmuren en östvästlig gradient.

Stadens övriga bebyggelse är förhållandevis enkelt konstruerat. Vid Lillhamn ser man gott om sjöbodar byggda i liggande knuttimmer. Husen i staden är förhållandevis enkla tegel- och korsvirkeshus. Stadens befolkning uppvisar en stark inriktning mot enklare folk. Oftas grovarbetare, varvsarbetare och soldater. De vördade animisterna sticker således ut avsevärt när de kommer gående genom stadens gator. De är dock väl sedda bland det fattigare folket då de ofta besöker de fattigare områdena och praktiserar helande och läkekonst hos dessa.

Ändrat

Tillverkning/export:

Skepp
Tågvirke
Segelduk

Staden är uppbyggd för att bygga och underhålla Zorakins marina styrkor. Eftersom kungen bromsat investeringarna där och nöjt sig med ca 30-36 skepp för att hålla pirater i schack har varvet gått över att tillverka civila skepp. Detta har varit ett lyckokast.

Sedan Felicien påbörjat sitt intensivt kaparkrig mot Erebos (och i viss mån Caddo) har behovet av nytt tonage (nya skepp) ökat dramatiskt. För att ersätta sänkta och kapade skepp samt bygga eskortfartyg har Ereboserna lagt stora beställningar på koggar, karacker och galärer till varvet i Kra. Från att ha legat på en tillverkning på 12 skepp om året har Kras varv ökat tillverkningstakten till 18 skepp. Man skissar nu på möjligheter att öka produktionen till 24 skepp om året. För kungen innebär det feliciska kaparkriget välbehövligt guld till kungliga skattkammaren då det är kungamakten som äger varvet. Varvet går för närvarande med god vinst efter alla omkostnader är betalda. Från att ha varit en stad som kostat pengar har Kras skeppsvarv gjort staden till en av Zorakins mest inkomstbringande städer.

I Chrymil har förövrigt hertigen av Salamora sett och lärt hur man gör pengar. Han håller nu på att utveckla sin egen varvsindustri för att få del av kakan. Hertigen av Luksilo har alltid haft en viss varvsindustri för att tillverka skepp åt sitt eget handelsföretag. Även han gör idag vinst av sälja skepp till Ereboserna. För Felicierna är det här ett problem. Varvsindustrin i Kra, Luksilo och Chrymil håller liv i Ereboserna och stärker dem. Sett ur strategisk synvinkel är den Zorkiska varvsindustrin ett hot mot de Feliciska intressena.
Senast redigerad av 11 Fraxinus, redigerad totalt 2012 gång.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6972
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2012-07-21 12:32

Storlek på Solordens kompani i priorât Kra...

5 banér, varav 3 tjänande och 2 stridande.
Totalt 50 riddare och 70 väpnare
Tre större skepp varav två oftast ligger för ankar och sex mindre skepp
Kompaniets primära uppgift är att administerea flottan och att tjäna som besättningsbefäl. Vanlig besättning och soldater hyrs in efter behov.

Hur låter detta? :?

Användarvisningsbild
Snibben
Barbisk Hövding
Inlägg: 1093
Blev medlem: 2008-01-26 13:27
Ort: Uppsala

Inlägg av Snibben » 2012-07-21 14:51

Är detta månne staden Kras vapen?

Bild

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2012-07-21 22:58

birkebeineren skrev:Storlek på Solordens kompani i priorât Kra...

5 banér, varav 3 tjänande och 2 stridande.
Totalt 50 riddare och 70 väpnare
Tre större skepp varav två oftast ligger för ankar och sex mindre skepp
Kompaniets primära uppgift är att administerea flottan och att tjäna som besättningsbefäl. Vanlig besättning och soldater hyrs in efter behov.

Hur låter detta? :?
Fungerar utmärkt!

Snibben skrev:Är detta månne staden Kras vapen?
Jag tänkte först att det var vapnet för Solordens priorat i Kra. Vad gäller Kras stadsvapen tänker jag mig mer att den är fyrdelad och innehåller den röda örnen eller en kungakrona som symbol för kungamakten och någon form av skepp som symbol för stadens verksamhet.

Jag vill dock behålla vapensköden du just presenterat för mig så skänk inte bort det till någon annan. Låt mig fundera ett tag....det skulle kunna vara stadens Baros vapen.

Tofie har jag redan nämnt en gång. Den innehåller en bro mot silver och blåvågig bakgrund.

Indarsol....Jag vill minnas att det är en stor gul sol mot vit och svart bakgrund men återkommer där.

Fristaden....vet ej...ska vi säga en gyllen nyckel som symbol för frihet mot röd bakgrund? Möjligen med en kunglig krona överst efter att kungamakten tagit över.

Mannemo. Jag tror att den har en sköld med den där grön och gulrutiga möstret vi ser i Zorakins vapen (symboliserar Dreverike). Ovanpå det en svart oxe?

Luksilo....återkommer...

Hixani....rikedomens horn i kors mot blå bakgrund .

Greveryd.....grön bakgrund med vit kil som pekar uppåt.

Funkar dessa?

Skriv svar