Klomellien

Samlingsplats för alla länder och platser
Torquemada
Erebosisk Köpman
Posts: 393
Joined: 2007-12-29 10:14

Post by Torquemada »

Vackert, Gtjorgo!

Det måste ha stönats rejält borta i Bozsa när de insåg att den nya symbolen skulle bli en kimera. Låt se, en kimera, en uggla, en drake, några fiskar, en klomull, vi har en rejäl djurpark.

Peffomirklanen måste slå ner mercanier på löpande band...

Cudda är förstås geten, men vem är lejonet och vem är... ormen?

Kimeror bör för övrigt ha huvudena sida vid sida, som i den gröna boxen, inte med gethuvudet på ryggen och ormen som svans, som i Monsterboken.
Last edited by Torquemada on 2009-10-16 18:29, edited 1 time in total.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Mycket bra Torquemada, och snyggt illustrerad Snibben! :)

Yolevs sköld skulle även kunna vara fyrkantig som det tidiga romerska scutum var, om inte för annat så för att vi på så vis någonstans i Ereb får se en vapensköld som inte är rund eller trekantig? Sen en fundering, hittas de guld i Hamur? Hade för mig att det var silver ...men det skulle även kunna vara endast järn...

Gillar även det triskiska bidraget och särskillt Peffomirs mulliga mö! :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Image

Image

Image
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Vad tror ni om dessa tolkningar av Klommeliens geografi? :?

-Jaggaracksjön har gjorts större
-gränsfloden mellan Sanzas och Triska tillagt
-dragit om floderna i söder något
-satt ut Kvulmsjön mellan Nya Arno och Yolev
-lagt till en slingrande flod i Nya Arno och Yolev så att det omtalade Baxardeltat blir mer logiskt
-markerat den stora ön i norra Jaggarack
-satt ut ön Diamor i sydöstra Jaggarack
-flyttat staden Hisskov
-flyttat staden Bozsa
Torquemada
Erebosisk Köpman
Posts: 393
Joined: 2007-12-29 10:14

Post by Torquemada »

Ett verk av skönhet... även om jag principiellt är anhängare av den ursprungliga kartan, oförändrad.

En flod som förklarar Baxardeltat kan dock behövas.

Två kraftiga invändingar, dock. Kvulmsjön ligger uppe i bergen, inte nere på slätten. Gimdis måste i åtminstone någon mån passera Bozsa. Jag passar på att återigen förespråka en mini-Gimdis som bara kringflyter staden Bozsa med omedelbara omgivningar, inte hela territoriet, och som är magisk till sin natur och saknar in-och utflöden. Det här behöver inte betyda att den nya floden tas bort.

Jag tänkte på att guld faktiskt inte var en av fyndigheterna i Hamur - men sen tänkte jag att guld ju var vad man VILLE hitta...
Last edited by Torquemada on 2009-10-16 18:59, edited 1 time in total.
Torquemada
Erebosisk Köpman
Posts: 393
Joined: 2007-12-29 10:14

Post by Torquemada »

Eftersom mina kära melorghier är landkrabbor har jag aldrig brytt mig om de öar som ligger utanför kusten - om jag inte missminner mig var de väl piratnästen, eller har Mercana lagt beslag på dem?
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Torquemada wrote:Två invändingar, dock. Kvulmsjön ligger uppe i bergen, inte nere på slätten. Gimdis måste i åtminstone någon mån passera Bozsa. Jag passar på att återigen förespråka en mini-Gimdis som bara kringflyter staden Bozsa med omedelbara omgivningar, inte hela territoriet, och som är magisk till sin natur och saknar in-och utflöden. Det här behöver inte betyda att den nya floden tas bort.
Vad om Kvulmsjön är den som ligger precis öster om gränsmötet mellan Nya Arno, Bozsa och Hamur? Annars kan vi ta bort den utritade sjön eller ge den ett nytt namn (och lägga Kvulm på annan plats).

Sen har jag tänkt det så att staden Bozsa i sitt något mot väster från Spelknepes karta sett fyttade läge (gul prick på min karta) omgärdas av Gimdis. Floden omgärdar således stadsstaten Bozsa genom att utgöra gräns mot andra stadsstater (förutom biten i nordöst mot Hamur) och även staden Bozsa genom att denne ligger på en ö ute i själva floden.
Torquemada
Erebosisk Köpman
Posts: 393
Joined: 2007-12-29 10:14

Post by Torquemada »

Eh, jag kan ju inte läsa kartor. Mea Culpa. Nu ser jag hur du hade tänkt det. Det skulle kunna funka att lägga Bozsa på en ö i floden, men då får det vara en stor ö. Bozsa är till skillnad från till exempel Melorgh inte en tät stad, utan ganska utspridd. Magin gör att man har en hel del säkerhetsavstånd, och akademierna är rejäla byggnadskomplex. Jag hade tänkt ha både odlingar och fält innanför murarna.

5 gånger 2 kilometer, ungefär som Söder i Stockholm, eller är det för stort? Allt skulle ju inte vara bebyggt.

Kvulm torde ligga mycket isolerat och är sannolikt inte heller särskilt stor. En prick på kartan uppe i bergen, utan anknytning till andra vattendrag vore bra i mitt tycke. För stanksjön bör väl inte knyta an till någon flod som folk bor vid?
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Torquemada wrote:Eh, jag kan ju inte läsa kartor. Mea Culpa. Nu ser jag hur du hade tänkt det. Det skulle kunna funka att lägga Bozsa på en ö i floden, men då får det vara en stor ö. Bozsa är till skillnad från till exempel Melorgh inte en tät stad, utan ganska utspridd. Magin gör att man har en hel del säkerhetsavstånd, och akademierna är rejäla byggnadskomplex. Jag hade tänkt ha både odlingar och fält innanför murarna.

5 gånger 2 kilometer, ungefär som Söder i Stockholm, eller är det för stort? Allt skulle ju inte vara bebyggt.

Ungefär som Söder låter bra i mina öron. Kanske staden Bozsa faktisk ser ut så här: http://www.angelfire.com/sd2/sodermalm/ ... tenhus.jpg

Torquemada wrote:Kvulm torde ligga mycket isolerat och är sannolikt inte heller särskilt stor. En prick på kartan uppe i bergen, utan anknytning till andra vattendrag vore bra i mitt tycke. För stanksjön bör väl inte knyta an till någon flod som folk bor vid?
Uppe i Triskas berg eller Hamurs? Nya Arno? Brikho eller Bozsa? Kanske Sanzas?
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Skrev samman följande, lite hastigt men det kan kanske vara en början till något vi modifierar? :?

Ur Klomelliens historia

Den första Unionen
Sanzasbor, hisskoviter och trisker ingår ute på ön Klomullen en union av sina tre stadsbildningar. Bakgrunden är att de vill skydda sin handel och sin självständighet mot det allt starkare Mercana uppe i nordväst.

* Hisskov - 374 eO Hisskov - 374 eO
* Sanzas - 374 eO Sanzas - 374 eO
* Triska - 374 eO Garrika 374 eO (Triska 412 eO)

Tillsluttning
Yoleviterna ute vid kusten och dalkerna i Nya Arno tillsluter sig unionen. Det viktigaste skälet är handel men även religion och spridandet av den Lysande Vägen spelade in.

* Yolev - 392 eO Yolev 392 eO ?
* Nya Arno - 393 eO Nya Arno 393 eO

Omformning
Efter mycket politiskt spel i norr lösriver sig staden Melorgh från Mercana och ansluter sig till unionen. Kort tid efter går även Mercana med. En omformning av den ursprungligt mycket jämställda unionen tar sin början.

* Melorgh (från Mercana) - 438 eO Melorgh - 438 eO
* Mercana - 442 eO Mercana - 442 eO

Nuvarande Unionen
Nya statsbildningar går med i Klomelliska Unionen. Hamuriternas tillslutning stod mercanska handlare huvudsakligen bakom, bozsaborna gick med av egna skäl, addiaskerna som en del av sin självständiggörelse och på vis ingen riktigt vet hur gick till även brikhoerna med sitt svartfolksblod.

* Hamur 487 eO Hamur 447 eO
* Bozsa 511 eO Bosza 416 eO
* Addiaska (från Mercana) - 513 eO Addiaska 513 eO
* Brikho - 564 eO Brikho ?
Last edited by birkebeineren on 2009-10-31 17:15, edited 1 time in total.
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

hmm angående årtalen. Lämnar inte jorderna tex Triska och Hamur först på 400 talet e O?
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Så som jag tolkat källorna och det jorduashuriska materialet Mikael skriver om så har det varit jorder i Klomellien på olika platser både i historien och geografin. I Hamur (och Triska) har deras blod och deras kultur satt spor men detta är inte längre så tydligt. Hur som helst så föreställer jag mig kontakterna som minst några århundraden tillbaka i tid och det borde inte påverka stadsstaternas tillslutning till unionen.

Eller hur tänker du? :?
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Kunde inte låta bli...

Staden Bozsa
kanske?

Image
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

birkebeineren wrote:Så som jag tolkat källorna och det jorduashuriska materialet Mikael skriver om så har det varit jorder i Klomellien på olika platser både i historien och geografin. I Hamur (och Triska) har deras blod och deras kultur satt spor men detta är inte längre så tydligt. Hur som helst så föreställer jag mig kontakterna som minst några århundraden tillbaka i tid och det borde inte påverka stadsstaternas tillslutning till unionen.

Eller hur tänker du? :?
Det var det jag funderade på. Den jordiska närvaron i Triska var inte lika stor som i hamur, kanske är det därför Triska står bland grundarna till stadsstaten? Att Hamur ansluter relativt sent kanske beror på just att den jordiska delen av befolkningen (de som kanske styrde en lång tid) hellst ville hålla sig utanför?
Torquemada
Erebosisk Köpman
Posts: 393
Joined: 2007-12-29 10:14

Post by Torquemada »

Kvulm torde ligga högt uppe i bergen i Hamur eller Nya Arno, då den skall ligga i söderns berg. Triska är förresten landets största stadsstat till arealen, så Gtjorgo är nog inte så glad åt din karta :wink:

Historia, då skall vi se… 374 råder magikrati i landet, så om de tre första vill ena sig så är det för att slippa magiker, och det sker i största hemlighet – särskilt som Sanzas faktiskt styrs av magiker vid den tidpunkten. Man kan ändå vara emot Mercana, då deras magiker upplevs som mest tyranniska.

Ön bör inte heta Klomullen, det är förvirrande – kanske Klomullön, då de har kläckningsplatser där? Vad anser folk? En eller två öar?

Yolev och Nya Arno ägnar sig inte åt mission i någon särskild omfattning. Jag har glömt vilket årtal Nya Arno grundades, men staden är inte en av de äldre, tror jag.

Mercana gick givetvis med i Unionen för att kunna kontrollera den! Melorgh har aldrig lydit under Mercana, och aldrig under någon annan heller för den delen (undantaget korta perioder av magikrati och olika former av ockuperande barbarvälden). Några ord från Vidina om Melorghs äldre historia…

Redan innan ker-bosherna nådde Melorgh hade platsen dåligt rykte bland de fåtaliga upptäcktsresande som vågade sig dit. Stadsplatån och de omkringliggande klippmassiven härjades ständigt av åskstormar som drogs till den järnfyllda marken. På grund av den nekromantiska maginoden drog även osaligt ylande spöken runt i trakten i en sällsynt omfattning långt innan någon nekromantiker börjat hugga ut vad som skulle bli Nerxims Tempel. Då en olycka sällan kommer ensam har marken också alltid varit hem åt mycket hungriga och fertila tunnelmaskar. ”Blixtar från ovan, spöken vid din sida och tunnelmaskar under dig”, som Imperiets befälhavare skrev. I forntiden bodde bara tre ensamma magiker på platån, och en ensam dvärgfamilj grävde ut densamma. Mina läsare kanske undrar varför det mäktiga Mercana aldrig har lagt Melorgh under sig? Hungern efter rikedom måste ju ha varit större än fruktan för spöken och blixtar. Delvis beror det på melorghiernas oregerlighet. Dessa religiösa fanatiker låter sig ju knappt styras av sina egna. Men framför allt förelåg inget behov. Mercana hade länge monopol på handeln med Melorgh, och melorghierna var inga skickliga förhandlare. Mercana kunde med andra ord äta kakan utan att behöva baka den. Mercana har inte kunnat bevara sitt monopol under Unionen, och då var det också för sent att försöka lägga Melorgh under sig. Melorghierna av idag är också slugare än sina förfäder – man kan inte bo granne med Mercana i århundraden utan att lära sig ett trick eller två.

Vidina Ingaldiron

Bozsa hade år 416 eO nått så långt med sina reformer att de kunde ansluta sig till Unionen. Man var vid det här laget säkra på att de andra inte längre ville slå ihjäl dem som hämnd för magikratin, och vågade därför titta ut över stadsmuren. De andra städerna ansåg att det vore enklare att hålla koll på magikerna om de var med i Unionen. Bozsas politik inriktade sig vid det här laget på att få goda relationer med sina grannar genom att sparka ut magikerna från tornen och få dem att göra nytta ute i Klomellien.

Ingen stad bör anslutas senare än 450, utom Addiaska och Brikho som ansluter sig låt säga 502. Addiska tvingas erkänna Brikho mot att de själva får gå med, Mercana och Sanzas ser uppenbara fördelar med att få med Brikho (se Vidinas tidigare utläggning om svartfolkens roll i Klomellien), och Melorgh har sina underliga föreställningar om tröskeltroll som gör att de kan tolerera svartfolk (se Melorghs Makter del 7). De andra städerna gillar inte svartfolk, men då de inte behöver bo granne med Brikho så kan de gå med på försöket.

And now for something completely different:
Gtjorgo, herr Nusemang, som inte är en särskilt finkänslig diplomat, kommer att fråga triskierna vilken klan som är ormen i kimeran, och om han får inte får något svar kommer han att börja spekulera (och få på käften). Vore förresten inte en kimera med drakhuvud tio gånger tuffare än en med ormhuvud? De är ju ändå ihopsydda monster, så det kan inte vara någon omöjlighet – ett eldsprutande huvud från en ungdrake…
Post Reply