Berendien

Samlingsplats för alla länder och platser
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

• Uppdaterat :)
DrHus
Caddisk Bågskytt
Posts: 133
Joined: 2009-03-10 18:55
Location: Stockholm

Post by DrHus »

Jag vet inte om det här hör hem under Berendien eller Caddo, men tar det här. Precis som Mikael har jag rotat lite i källorna och hittat en liten passus i Kandra som väckt min nyfikenhet:

I ett av äventyrsförslagen i Kandraboken nämns en köpman som donerar delar av sin vinst till frihetskämparna på den av Caddo ockuperade ön Cabu. Jag tycker det låter spännande - alltid på jakt efter mera konflikt i Ereb!

Var ligger Cabu? Hur kommer det sig att ön är under Caddos kontroll? Varför väljer en berendisk köpman att engagera sig i deras frihetskamp? Skulle Cabu kunna vara en av öarna utanför Berendiens sydvästra kust (strax söder om Saltskogen) kanske?
Mikael
Admin
Posts: 5079
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Spelknepe wrote:• Uppdaterat :)
Tack igen Spelis! :D

NU kan ni Berendienskribenter/ansvarige med nya ögon ta tag i landet!

Ghazam! Dude! övriga! nu finns inte längre några ursäkter.
:wink:
Last edited by Mikael on 2009-05-24 20:39, edited 1 time in total.
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Spelknepe wrote:(Ifall något behöver ändras så säg bara till)
Jag vill ha en skala som visar avstånden på kartan! :D
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

DrHus wrote:I ett av äventyrsförslagen i Kandraboken nämns en köpman som donerar delar av sin vinst till frihetskämparna på den av Caddo ockuperade ön Cabu. Jag tycker det låter spännande - alltid på jakt efter mera konflikt i Ereb!

Var ligger Cabu? Hur kommer det sig att ön är under Caddos kontroll? Varför väljer en berendisk köpman att engagera sig i deras frihetskamp? Skulle Cabu kunna vara en av öarna utanför Berendiens sydvästra kust (strax söder om Saltskogen) kanske?
En liten detalj och sådana tycker jag skall få vara med. :)

Annars kanske Cabu kan ligga utanför Jorpagnas östkust och i något politisk-religiöst trassel råkat bli ockuperat även om dalkerna normalt inte bedriver sådan verksamhet?
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Jorpanga får min röst, nära och lagom instabilt :D

Den berendiske köpmannen kanske engagerar sig för att dalkerna skaffat sig monopol på den ockuperade ön Cabu? Om han sedan tidigare (?) haft en etablerad handel med folket på Cebu lär han ju vara ringa exalterad efter den dalkiska invasionen.
DrHus
Caddisk Bågskytt
Posts: 133
Joined: 2009-03-10 18:55
Location: Stockholm

Post by DrHus »

Mikael wrote:
- I Berendien (centrala delarna?) finns det nomader! Vilka är det och varför? Spännande.
Skulle det kunna vara Hedmi, vagnsfolket? Vet inte vad ni andra tycker eller om ni redan diskuterat dem men jag är ganska förjust i dessa romer-tinkers i Altorform.

Sinkadustexten om dem citeras nog i sin helhet här:
http://home.swipnet.se/rollspel/drakar/ereb/hedemi.htm
Mikael
Admin
Posts: 5079
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

gtjorgo wrote:Jorpanga får min röst, nära och lagom instabilt :D

Den berendiske köpmannen kanske engagerar sig för att dalkerna skaffat sig monopol på den ockuperade ön Cabu? Om han sedan tidigare (?) haft en etablerad handel med folket på Cebu lär han ju vara ringa exalterad efter den dalkiska invasionen.
Jag föreslår då någon av öarna längst in i "Atremaviken" på den Jorpagniska sidan. Caddo skyddar trosfränder som hotades av kustlänens aidniskt troende furstar (Turkiet måste ockupera Cypern för att skydda turkar mot elaka greker...ungefär :? .). Caddo grep in och fick därmed också ny hamn nära handeln med Nargur där deras handelshus annars inte deltar...eller
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Kan dessutom utgöra en plats för intriger. Berendiska köpmän kring viken hade tidigare bra relationer och ekonomiskt utbyte med folket på Cebu. När dalkerna rycker in för att skydda sina trosfränder skaffar de sig monopol på öns export med militär hjälp, Berendiens kung törs inte agera då han inte vill komma på kant med Caddo inför konflikten med Felicien. Under ytan surnar dock många köpmän kring kusten som tycker att härskaren är alltför slapphänt i relationen med dalkerna och deras buffliga beteende i närområdet...
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

dubbelpost
Mikael
Admin
Posts: 5079
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Em sak till. Floden som flyter ut vid Entika heter Opa. En mycket bördig floddal.

Och en berendisk kung det verkar som han gått skribenterna förbi:
Kung Adam, regerade från år 159 eO och år 174 eO gav han Kandra dess stadsprivilegier och namn.

:?: Vad sägs om att Remos är namnet på vår omlastningshamn?
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

DrHus wrote:Skulle det kunna vara Hedmi, vagnsfolket? Vet inte vad ni andra tycker eller om ni redan diskuterat dem men jag är ganska förjust i dessa romer-tinkers i Altorform.
Funkar för mig, om de då inte krockar med de kentaurer (nomader) som i "Enhörningshornet" också sägs leva i Berendien...
Mikael wrote:Jag föreslår då någon av öarna längst in i "Atremaviken" på den Jorpagniska sidan. Caddo skyddar trosfränder som hotades av kustlänens aidniskt troende furstar (Turkiet måste ockupera Cypern för att skydda turkar mot elaka greker...ungefär .). Caddo grep in och fick därmed också ny hamn nära handeln med Nargur där deras handelshus annars inte deltar...eller
gtjorgo wrote:Kan dessutom utgöra en plats för intriger. Berendiska köpmän kring viken hade tidigare bra relationer och ekonomiskt utbyte med folket på Cebu. När dalkerna rycker in för att skydda sina trosfränder skaffar de sig monopol på öns export med militär hjälp, Berendiens kung törs inte agera då han inte vill komma på kant med Caddo inför konflikten med Felicien. Under ytan surnar dock många köpmän kring kusten som tycker att härskaren är alltför slapphänt i relationen med dalkerna och deras buffliga beteende i närområdet...
Låter interessant ...och helt rätt, dalkerna handlar inte med Nargur (än åtminstonde).
Mikael wrote: :?: Vad sägs om att Remos är namnet på vår omlastningshamn?
Alltså här krigaren Milrik från Kandra-modulen kommer ifrån? Gillar, då kan några detaljer från hans personhistora flätas i en liten stadshistoria. Remos borde ha några år på nacken eftersom berendierna började med sin flodbåtshandel uppför Leipter redan 189 eO.
Last edited by birkebeineren on 2009-05-25 07:17, edited 1 time in total.
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Jag har nu försokt få någon ordning på Berendiens historia och bla få med den enda kungen förutom Frekvand som nämns i källorna - Adam från Kandra-modulen. Utgångspunkten är Ghazams historia och konungalängd men vissa ändringar är gjorda, dels korrigeringar av medvetna modifieringar av officiella mannen i fråg gjort (till egen kampanj tror jag det var..), dels för att få med några andra författares ideer och viktigast, för att jämka ihop landet med den historiska sammanhangen i östra kopparhavsområdet.

Perioden fram till 135 eO och då kungariket Berendien tänkt ha uppstått i sin nuvarande form är medvetet lämnat tunt beskriven (historisk dimma, någon att utveckla, Unga Gudarnas framtradan osv), exakt hur landet (åter)enades är lämnat öppet för vidare beskrivningar och detaljerna kring Skräckväldet och tiden innan behöver redigeras. Från och med Drottning Nevinanda och år 185 eO kan dock Ghazams historia gärna användas så som den är.

Riket Berendia 149-51 fO

Efter den Tredje konfluxen var Mörkertiden rådande i stora delar av Ereb. I resterna av det forna Kejsardömet Jorpagna fanns få ljuspunkter av frid och samhällelig ordning. Sen hände något i östra Kopparhavet. På Tolanhalvöns norra del lyckades ett antal stamhövdingar ena sig i motstånd mot de svartfolk som härjade landet. En allians bildades även med alverna i Landoris skogar. I det ödesdigra ”Slaget vid Sankmas klint” förgjordes svartfolken och nordtolanerna grundade riket Berendia i ett nu fritt land. En krona skänktes de nya berendianerna av alverna och det visa skogsfolket sade att den skulle ges till hövdingen som flest ville se som sin ledare. Alverna lovade också att vara Berendias vänner i tider av krig och i tider av fred. Den förste att bära alvakronan var en mäktig hövding från den gamla joriska staden Entichon (dagens Entika) vid namn Tebarkhuz. Efter honom följde en rad av dugliga och ädla hövdingar på Berendias tron, alla valda och alla med riket och folkets välstånd som högsta mål. Vid sin sida hade kungarna också stödet från de mäktigaste gudarna och deras olika prästerskap. I hundra år var Riket Berendia ett stort land.

Sammandrag av ”Berättelsen om Riket Berendia”, kungariket Berendiens nationalepos. Alstrat vid Lyceet i Pendon 609 eO av Borkman Känga.

Riket Berendias kungar

149-129 fO Tebarkhuz av Entichon
129-124 fO Kusteruz av Atremium
124-117 fO Bermond Gamle
117-116 fO Berik Blåmann
116-109 fO Ilmond Alvvigde
109-67 fO Bermond Gamle *
67-51 fO Brumund av Krom

* Bermond var av okänd anledning för dagens lärde kung två gånger.

Hövdingatiden 51 fO-135 eO

Vad som orsakade Riket Berendias fall tvistar de lärde om, alltifrån jorpagnisk röta till ingripanden från gudar har lagts fram som skäl, men ingen vet i dag mycket om händelserna som skall ha utspelat sig år 51 fO (1016 PV enligt den Kejserliga Jorpagniska Tideräkningen som då var i bruk). De flesta är dock ense om att alvakronan försvann och att hövdingen Brumund av Krom var den sista att bära den.* Utan en krona kunde inte de berendianska hövdingarna enas om vem som nu skulle regera och riket upphörde i praktiken att existera. De en gång otaliga nordtolanska hövdingarna hade under tiden av frid reducerats till endast några få dussin och dessa var nu mäktiga män och kvinnor i sina egna hövdingavälden. I nästan tvåhundra år använde hövdingarna sin makt till att tvista om makten och många fruktade att Mörkertidens krig och kaos hade återvänt. Det som ändå upprätthöll en viss form av lugn och samarbete i landet, i stort sett hos det enkla folket, var minnet om de lagar och sedvanor som uppstått under Riket Berendia.

* Berendianerna hade som sed att den nya kungen skulle utses på den gamles dödsplats men om kronan försvann från hans hövdingasäte innan kungen dog eller under färden till hans dödsplats och det nya kungavalet är okänt. Än i dag är denna artefakt förlorat och kung Brumunds mausoleum utanför Entika är plundrat och genomsökt otaliga gånger när äventyrare letat efter alvakronan.

Kungariket Berendien 135-610 eO

I ”Slaget vid Aro” enades…

Riksfaderätten

135-155 eO Bermond II Riksfadern
155-159 eO Amkrest
159-174 eO Adam
(174-185 eO Limondias av Skogen*)

Skräckväldet
174-185 eO Zedufar Morëlvidyniern

Drottningens tid
185-232 eO Nevinanda

Marskalkiska dynastin
232-253 eO Frekvand Marskalk
253-261 eO Borul
261-295 eO Gartheld
295-307 eO Frekvand II
307-331 eO Frekvand III
331-3?? eO Gartheld II

Gyllenekska dynastin
354-362 eO Sunder Gyllenek
362-395 eO Valerian
395-424 eO Orson Fredskonung
424-437 eO Valerian II Alvvän
437-443 eO Valerian III

(443-459 eO Rådstyre)

443-489 eO Valerian IV Barden
489-503 eO Tvillingkonungarna Arvand och Bervand
503-508 eO Devonia Konungamodern
508-508 eO Bermond III
508-510 eO Orson II
510-516 eO Frekvand IV
516-568 eO Valerian V den Minste
568-??? eO Frekvand V

* Limondias var i allt utom navnet Berendiens sanna kung.
Last edited by birkebeineren on 2009-06-13 06:57, edited 1 time in total.
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Ritat in viktiga handelsvägar i norra Berendien på nya kartan, officiella som logiska. Leden Atrema-Lindaros, via Kandra (och med en sannolik anslutning från huvudstaden Entika), är central för all berendisk handel enligt Kandra-modulen. Berendien är ingen sjöfarande nation själva och annan handel farsegels från fruktar att passera det mäktiga Felicien i söder. Det står också om kungliga patruller längs huvudvägarna och de mer eller mindre regelbundna handelskaravanerna som passerar Kandra.

http://img5.imageshack.us/img5/4752/01berendien1.jpg
DrHus
Caddisk Bågskytt
Posts: 133
Joined: 2009-03-10 18:55
Location: Stockholm

Post by DrHus »

Mikael wrote: Vad sägs om att Remos är namnet på vår omlastningshamn?
Gillar idén precis som birkebeinern - det knyter ihop en tråd och ger en snygg koppling till Kandra.

Remos torde väl vara en fri stad liksom Kandra och inte vara knuten till ett specifikt hertigdöme?
Post Reply