Zorakin

Samlingsplats för alla länder och platser
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2008-12-17 11:26

Jag har funderat lite på Zorakins tidigare krig och dess påverkan på handeln och på det det framväxande Feliciska hotet i Kopparhavsregionen. Zorakin har två gånger utsatts för omfattande handelsblockad och plundringar av kustsamhällen från havet i samband med krig.

Den första gången var under det Caddo-Zorakiska kriget i samband med den Zorakiska statens födelse efter Lindiskiarnerkrigen. Den andra gången var i kriget med Felicien. Zorakernas marin är idag under uppbyggnad och man kan skydda sina farvatten mot pirater, kapare och fientliga mindre marina eskadrar. Man kan däremot inte klara av ett storskaligt sjökrig mot Caddo och än mindre mot Felicien. Inte i nuläget. Men men arbetar som sagt på att bygga upp flottan för att klara av även dessa hot. Förste skeppskonstruktör är antingen en Erebosier eller en dalk. Sannolikt är det en Erebosier.

Men......här kommer poängen. Med dessa historiska erfarenheter av marina blockader har Zorakin börjat se över hur man skulle kunna överleva en ny blockad...om inte flottan förmår att stoppa en angripare. Man börjar därför se på det hela ur en belägrings synvinkel. Den Zorakiska kungen och krigsrådet gör utifrån dessa premisser antagandet att

a) den Zorakiska landarmén (en av de stora i Ereb) är en mycket svår nöt att knäcka för nästan alla andra arméer i hela Ereb...även för den Feliciska armén.

b) med tanke på att man inte behöver lida nöd på proviant, vapen och virke bör man utan vidare kunna överleva en marin belägring från främmande stat.

c) skyddet av Pendon förstärks för att förhindra möjligheten för marinbaserade angrepp och belägringar

d) för att få utflöde för sina varor och sin handel även när sjöväga handel inte är möjlig och därmed säkra inkomster från handel bör man se över den gamla landbaserade nordöstra handelsvägen via Östmark norrut. Alternativt säkra någon form av handelsled norrut i en kombinerad flodväg/landväg via antingen Ickeälv och Daga/Drevdagaflodsystemet eller Niggefora alt. Kvideälv/Linne älv genom passen i Aidneberget och vidare igenom Goiana/Kasenuskogen norrut mot havet.

Se kartan och sök upp nämnda flodernas källor i aidnebergen: http://www.erebaltor.se/kartor/ereb/01_ereb.jpg

Med "säkra" innebär då att ta kontroll över något system av dalar och pass mellan dessa flodsystem. Det skulle innebära att man med hjälp av större militära expeditioner tar sig till dessa pass och flod källor, bygger fort och vägar och mindre befästa härläger/städer. En viktig del i det hela är då också att man sluter handelsfördrag med vissa Kasenubarbarstammar för att möjliggöra säkra flodtransporter. Kasenubarbarerna skulle då få ökad tillgång till järn- och metallvaror och inkomster för pälshandel.

Detta kan bli lite av Hudson bay company eller sökandet efter Nilens källa över det hela.

Har man tur (eller otur) råkar expeditionen/expeditionerna dessutom på någon av Lindiskiarnarnas glömda dalar. Det kan skapa många intressanta uppslag för äventyr och kampanjer. Svarta tornet skulle dessutom sannolikt inte uppskatta fast Zorakisk militär närvaro i centrala aidnebergen.
Senast redigerad av 1 Fraxinus, redigerad totalt 2008 gånger.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6866
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2008-12-17 23:31

Låter som om du och det zorakiska krigsrådet har något på gång har Fraxinus...

Tanker du handelsvagen som redan etablerad eller som ett aventyrsuppslag? Kanske både och, en led ar oppnad men annu en ar på gång, redo for djarva RP att hitta?

Vad hander nar leden/lederna når Gryppas vik? Magilliska pirater ser plotsligt sina baser langs Snoarskogarnas kust hotade i ryggen? Mercanerna i klomelliska unionen, vill de handla eller gora sig av med en ny konkurent? Och hur agerar Caddo nar zorakierna dyker upp i Nya Arnos grannskap?

Och vad med de av Zorakins handlare som via Ostmark och lederna over norra Aidnebergen redan har kontakter med Klomellien, kommer de gilla flodhandel genom Snoarskogarna?

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2008-12-18 08:27

Jag inte helt säker! Jag tror att den Zorakiska kronan snarare endast har hunnit låtit anlägga två härläger/mindre befästa städer så långt upp det är möjligt att fara med flodbåtar i exempelvis Ickeälv respektive Dagafloden. Lägrena/städerna (som jag tillsvidare döper till Ickevad och Dagevall) fungerar då dessutom som hamnar åt respektive håll.

Kanske har man till och med hunnit anlägga en mindre befäst hamnstad/koloni i Drevedagas mynning (döpt till Nordhamn?) som ska ta emot flodbåtarna från Dagevall. Eller så finns det redan en stad på plats (Pirathamn?) som man kan sluta avtal med eller som kan tas över med militära medel.

Nu ska man försöka anlägga handelsstationer/rastplatser (typ nordamerika längst Missouri) längst flodsystemet hela vägen upp till Nordhamn. Man ska också söka upp lokala potentater sluta avtal med dem och försöka att övertyga dem att använda handelsstationerna, leverera pälsverk och andra varor, låta skeppa virke till Nordhamn för på så sätt få igång en aktiv handel i området. Bara handeln med virke norrut och pälverk både norr- och söderut kan det bli en framgångsaffär. Kanske finns det också möjlighet att tappa lönnsirap i Kasenuskogarna. Då har barbarerna ytterligare en värdefull handelsvara i form av socker.

Här finns enorma mängder till äventyrsuppslag.

Städerna/härlägren på båda sidorna Aidnebergen binds ihop med en landväg via några pass över bergen. Detta blir Aidnes svar av Via Mala.

Via Mala byggdes redan av romarna för att skapa en snabb väg norrut rakt igenom Schweiziska alperna till Gallien. Som namnet antyder var den fruktad (betydelsen är ungefär "den dåliga/onda vägen"). Vägen kom att bli den viktigaste leden över alperna i drygt 1200 år. Den var även mycket viktig som handelsled. Godsen fraktades med mulåsnor över passen från Italien till Schweiz och de Tyska rikena.

Se några exempelbilder vad jag hade tänkt för miljö och för typ av väg.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 0329152558

http://www.picture-newsletter.com/viama ... ala-02.jpg

http://www.fahrrad-tour.de/Alpen/ViaMal ... aStart.htm

http://www.fahrrad-tour.de/Alpen/ViaMal ... ruecke.htm

http://www.fahrrad-tour.de/Alpen/ViaMal ... aBlick.htm

http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 0815204754


Här några bilder på en gammal romersk väg över ett av passen

http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 1016202837

Man låter också bygga ett par - tre rastplatser med bevakningstorn varav en mitt på den högst och mest överblickbara delen av bergspasset.

De kända faror som finns längs handelsleden Ickeälv- Aidne-Dagafloden är överfall från rövarband och svartfolk i Aidnebergen. Samt överfall mot handelsstationer från fientliga barbarstammar i Kasenuskogen. Vädrets makter är också en källa till stora faror. Skyfall som orsakar översvämningar längst Dagafloden. Snöoväder uppe i Aidnebergen. Vilddjur i Aidnebergen och Kasunskogen. Piratangrepp mot Nordhamn osv. Ett okänt hot är Lindiskiarnar.
Senast redigerad av 1 Fraxinus, redigerad totalt 2008 gånger.

Mikael
Admin
Inlägg: 5034
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2008-12-18 16:04

Spännande idé för äventyr! Tycker dock det skall vara på en väldigt färsk nivå, kanske precis lämnat idéstadiet och man håller på att bygga den första stationen. Expeditioner behöver skickas in i Kasenu.

Sedan är det ju farliga berg fulla med svartfolk, jag vet inte vilken bit som är bäst. Ickeälva/Daga kan ju ha bättre dalgångar och färre pass, men ligger närmast Häxmästarens domäner. Nigge/Linna via Anja kanske har mer berg att passera, vilket kan bli dyrare att bygga, men är kanske något mindre svartfolksangripen (endast 300 av årets dagar). Dessa nyetableringar skall dessutom ställas mot de redan "etablerade"-historiska landvägarna genom Aidnebergens östra utlöpa, som fortfarande används emellanåt, men där Brända Jordens klan härjar och konflikten med dvärgarna vid Zygosund bro finns sedan Fristaden intogs.

En bra idé dock för handeln med Klomellien och vidare norrut, men kanske måste den utforskas ytterligare av RP först...

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2008-12-18 17:54

Mikael skrev:Spännande idé för äventyr! Tycker dock det skall vara på en väldigt färsk nivå, kanske precis lämnat idéstadiet och man håller på att bygga den första stationen. Expeditioner behöver skickas in i Kasenu.

Sedan är det ju farliga berg fulla med svartfolk, jag vet inte vilken bit som är bäst. Ickeälva/Daga kan ju ha bättre dalgångar och färre pass, men ligger närmast Häxmästarens domäner. Nigge/Linna via Anja kanske har mer berg att passera, vilket kan bli dyrare att bygga, men är kanske något mindre svartfolksangripen (endast 300 av årets dagar). Dessa nyetableringar skall dessutom ställas mot de redan "etablerade"-historiska landvägarna genom Aidnebergens östra utlöpa, som fortfarande används emellanåt, men där Brända Jordens klan härjar och konflikten med dvärgarna vid Zygosund bro finns sedan Fristaden intogs.

En bra idé dock för handeln med Klomellien och vidare norrut, men kanske måste den utforskas ytterligare av RP först...
Jag har efter en hastig genomgång av kartmaterial och historiska källor fattat beslutet (i egenskap av hovmagiker och grå eminens i det Zorakiska hovet) att man kommer att försöka lägga den nya handelsleden längst Ickeälva-Grå passen-Dagafloden. De båda befästa härlägren Dagevall och Ickevad på var sin sida om Aidnebergen är redan konstruerade.

Varför man lägger leden här beror pü befintlig flodled, kortast avstånd mellan floderna samt att området ligger ungefär lika långt från Svarta tornet som det ligger från Brända jordens klanområden. Dessutom har detta område varit betydligt mindre angripet från Svartfolk än andra områden. (Möjligheten finns att det beror på att det någonstans i närheten finns en bosättning av Lindiskiarnar som har hållit Svartfolk på avstånd.)

Men åter till sak. Detta ger följande:

Eftersom man redan satt igång och byggt härlägren/flodhamnarna har Zorakin redan gjort en första rekognisering av Drevedagas mynning och konstaterat att

a) det antingen inte finns någon stad eller hamn i området eller

b) det finns en mindre stad med hamn men ingen av de omkringliggande länderna verkar ha anspråk på den. Sannolikt är det då fråga om en Pirat/Smugglarhamn. Den är med andra ord för att ta över...antingen med diplomati (och mutor) eller med våld.

Man har således också redan börjat ha trevande kontakter med barbarstammar i området närmast Dagevall (på nordsidan av Aidnebergen) och säkerligen nått någon form av överenskommelse om fred och handel med några av dessa. Nu återstår följande

1) Utforska resterande delen av Daga och Drevedaga flodområde.
(Möjlighet för RP att eskortera kartografer/diplomater i området.)

2) Inleda diplomatiska förhandlingar alla andra barbarstammar i detta vidsträckta område och starta handel med dessa. (Samma som ovan)

3) Upprätta handels/rastplatser längst flodsystemet där flodbåtar kan lägga vid och där Kasenus folk kan sälja pälsverk och kanske andra handelsvaror samt köpa järnvaror. (RP kan här enrolleras som bevakningssoldater och konstruktörer till handelsplatser...alternativt leva trapperliv och fånga Kasenujättebävrar för pälshandel)

4) Planera och genomföra nyanläggadet av ny hamnstad i Drevedagaflodens mynning alternativ "ta över" en befintlig hamnstad i samma område. (RP enrolleras som soldater för bevakning av nybygget eller delta som soldat i en större planerad militär operation mot en exempelvis befintlig piratstad/by).

Andra tänkbara varianter av uppslag är att betala av spelskuld som trappers i Kasenuskogarna. Eller delta som bevakningssoldater eller strafffångar vid bygget av landleden Via Mala över de Grå passen i Aidnebergen.
Senast redigerad av 2 Fraxinus, redigerad totalt 2008 gång.

Mikael
Admin
Inlägg: 5034
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2008-12-18 18:39

Jag röstar b, men snarare en hamn-by än hamn-stad.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6866
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2008-12-18 19:11

Exempelbilderna mycket goda ...exempler! :) Bergen som gjorda for aventyr, bakhåll och mulåsnor med god balans.

Kanske det vid Drevdagas mynning finns en gammal hamn anlagt av jordukaerlar, overgiven 456 eO nar fastets hovdingen drog hem for att slåss om Haral Krokigs kungatron? Periodvis anvand av magilliska pirater som hamtar sotvatten har och ibland aven av klomelliska klomullaggsplundrare?

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2008-12-18 19:47

Mikael skrev:Jag röstar b, men snarare en hamn-by än hamn-stad.
Jag föredrar också alternativ B! Och givetvis ska det vara en hamnby, inte en färdig hamnstad.

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2008-12-18 19:56

birkebeineren skrev:Exempelbilderna mycket goda ...exempler! :) Bergen som gjorda for aventyr, bakhåll och mulåsnor med god balans.

Kanske det vid Drevdagas mynning finns en gammal hamn anlagt av jordukaerlar, overgiven 456 eO nar fastets hovdingen drog hem for att slåss om Haral Krokigs kungatron? Periodvis anvand av magilliska pirater som hamtar sotvatten har och ibland aven av klomelliska klomullaggsplundrare?
Tack för uppskattningen. Trevligt att ni gillar idéerna. Jag har funderat en längre tid hur man ska få in Kasenuskogen och dess floder och barbar. Jag gillar förresten även din idé Birke om en övergiven gammal Jorduashurisk hamn.

Givetvis befinner sig allt på en färsk nivå. På flera ställen är leden inget annat än en lerig hålväg. Flera bygglag med strafffångar arbetar med att förbättra vägarna med kullerstenbeläggning. Små valvbroar ersätter gradvis träbroar. Rast- och vakttornen är under uppförande och det råder livlig aktivitet i ett par stenbrott i området. Grå tornet - rast-och vakttornet högst upp i passet - är i princip klart. Härlägren består av kombination av vallgravar samt stensättningar, träpallisader. Vakttorn i sten är under uppförande. Ensaka är redan uppförda. Arkitekturen och planeringen av lägret är strik, militärisk och idel raka linjer.

Flodhamnarna utanför härlägret består av träbryggor byggda på stenkistor. Runt hamnområdet har ett gytter av timmerhus, skjul och i vissa fall enkla tält etablerat sig. Dessa rymmer magasin, barer, sämre härbärgen, smedjor, lädermakare, övriga hantverk eller/och bostäder och dylik verksamhet. Enstaka stenhus syns här och var. Med undantag för den stenlagda huvudgatan mellan hamnen och härlägret slingrar sig de dyngiga bygatorna kors och tvärs som en oöverskådlig labyrint och får samhället att verka större än vad det faktiskt är.

Runt träbryggorna och en del av hamnbebyggelsen löper som en förlängning av härlägrena ytterligare en pallisad. Det hindrar dock inte bebyggelsen för att sprida sig utanför den trånga pallisaden och "stads"porten.

Inslaget av soldater är tydlig och klart dominerande. Likaså är inslaget av äventyrare, hökare, övrigt skumrask samt mulåsnor (där mulåsnorna ibland tycks stå för intelligentian). Andelen kvinnor i de båda byarna lyser med sin frånvaro eller i alla fall med sitt fåtal. En del förhoppningsfulla (eller desperata) handelsmän har redan hittat hit.
Senast redigerad av 3 Fraxinus, redigerad totalt 2008 gång.

Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 13:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil » 2008-12-18 21:55

Kasener, inte kasuner... :wink:
i en vapenkasun hade jag slutstycket till min AK när jag gjorde lumpen...

men vad gäller idéerna så är de mycket bra och äventyrsvänliga!

Jag kom på lite tankar kring det här. Här är ett förslag/vidareutveckling av ditt koncept.

Orsakerna bakom den här storsatsningen är många. En av dem är just jakten på pälsverk. I Snoarskogen finns jättebävern och nattminken vars dyrbara pälsar ger goda handelsinkomster. Problemet här är att de primitiva kasenerna inte har vett nog att infoga sig i det erebiska handelsnätverket och kommersialisera sin fångst av dess djur. Man får tag på en del pälsar från barbarerna, men de har aldrig förstått poängen med att bara jaga bäver för att tjäna ännu mer pengar. Zorakerna hoppas därför att genom upprättadet av permanenta kommunikationer kunna kontrollera handeln och antingen övertala kasenerna att jaga mer (med hjälpa av alkohol odyl) eller att låte zorakiska pälsjägare slå upp sina bopålar längs med floderna så att utnyttjandet av skogens rikedomar kan öka.

En annan baktanke kan nog vara att så smånigom skicka kolonisatörer upp/ned längs floderna för att civilisera området. Det är en stor skog som befolkas av jägare, så om bönder får fotfäste så kan man nog omvandla det till något mer produktivt än "den onyttige skog" som Gustav Vasa hade sagt. Utan större motstånd (förhoppningsvis).

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2008-12-18 22:05

Regil skrev:Kasener, inte kasuner... :wink:
i en vapenkasun hade jag slutstycket till min AK när jag gjorde lumpen...

men vad gäller idéerna så är de mycket bra och äventyrsvänliga!

Jag kom på lite tankar kring det här. Här är ett förslag/vidareutveckling av ditt koncept.

Orsakerna bakom den här storsatsningen är många. En av dem är just jakten på pälsverk. I Snoarskogen finns jättebävern och nattminken vars dyrbara pälsar ger goda handelsinkomster. Problemet här är att de primitiva kasenerna inte har vett nog att infoga sig i det erebiska handelsnätverket och kommersialisera sin fångst av dess djur. Man får tag på en del pälsar från barbarerna, men de har aldrig förstått poängen med att bara jaga bäver för att tjäna ännu mer pengar. Zorakerna hoppas därför att genom upprättadet av permanenta kommunikationer kunna kontrollera handeln och antingen övertala kasenerna att jaga mer (med hjälpa av alkohol odyl) eller att låte zorakiska pälsjägare slå upp sina bopålar längs med floderna så att utnyttjandet av skogens rikedomar kan öka.

En annan baktanke kan nog vara att så smånigom skicka kolonisatörer upp/ned längs floderna för att civilisera området. Det är en stor skog som befolkas av jägare, så om bönder får fotfäste så kan man nog omvandla det till något mer produktivt än "den onyttige skog" som Gustav Vasa hade sagt. Utan större motstånd (förhoppningsvis).
:oops:

Jag har ändrat kasunerna och Kasunskogen till kasener och Kasenuskogen.

Och givetvis har pälshandel en viktig del varför man överhuvudtaget vågar göra den här satsningen. Samtidigt tror jag att anledningen att pälshandeln har varit lidande tidigare snarare beror på att den gamla nordöstliga handelsvägen via Östmark och Fristaden gick långt öster om Kasenuskogens flodsystem (och jättebävrar). Det var helt enkelt kostsamt och logistiskt svårt att få en fungerande pälshandel den vägen. I synnerhet som det är ganska glest med befolkning i Kasenuskogen och den som finns består av flera stammar utan någon form av centralorganisation och med få landvägar.

Nu lägger man leden mitt i jättebäverns och nattminkens hjärtland. Det blir med andra ord betydligt lättare att bedriva handel med päls. Dessutom har man varor som Kasenubarbarer säker kan uppskatta. Nämligen järn. Och givetvis även konjak som dock räknas som en ganska dyrbar vara. Tabak är en annan vara som säkert kan uppskattas bland Kasenubarbarerna liksom Zorakiskt tyg (som kanske äntligen hittar en marknad utanför Zorakin :lol: ).

Som jag ser det är Zorakernas inställning till handeln längst floden mer lik den franska längst Missouri i nordamerika. Man bytte pälsar mot tyger, metallföremål och ibland även enklare vapen. Vilket fick till följd att när stammar av Siouxindianer attackerade en fransk handelsstation (som en följd av att fransmännen försåg Cree med vapen) och döda ett 20-tal fransmän så förklarade Cree-indianerna (som hade handelsavtal med fransmännen) krig med Sioux-stammarna. Cree som hade fått tillgång till skjutvapen från fransmännen hade ett teknologiskt övertag och Siouxstammarna makade sig slutligen något längre västerut.

Jag tror dock att Zorakerna är lite försiktiga när det kommer till att sälja vapen till Kasenerna. Man säljer helst bruksförmål i järn. Om man säljer vapen så inskränker man sig oftast till enkla handyxor, dolkar, spjutspetsar etc.

Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 13:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil » 2008-12-19 10:53

Fick en fundering vad gäller kungen och hans inkomster.

Vad har han hittills gjort för att öka dessa?

Jag tycker att det känns uppenbart att vi ser en zorakisk kungamakt med ambitioner som redan nu är starkare än förut. Man utvidgar österut, skapar en stående här och bygger handelsleder genom fiendeland. Allt detta kostar givetvis pengar. Nog för att knugen i Zorakin inte är fattig, men det känns som om Valien har större inkomster till sitt förfogande än sina företrädare, redan i nuläget.

Har du några tankar kring det här?

Nya skatter? Högre skatter? Indragningar (omvandling av baronier till markisskap)? Nya handelstullar?

Har Valien hittils gjort något för att ta makten från adeln och ge till sig själv (jag vet att vi har Pilregn över Gredelmark på gång osv..)?

Mikael
Admin
Inlägg: 5034
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2008-12-19 15:41

Regil skrev:Fick en fundering vad gäller kungen och hans inkomster.

Vad har han hittills gjort för att öka dessa?

Jag tycker att det känns uppenbart att vi ser en zorakisk kungamakt med ambitioner som redan nu är starkare än förut. Man utvidgar österut, skapar en stående här och bygger handelsleder genom fiendeland. Allt detta kostar givetvis pengar. Nog för att knugen i Zorakin inte är fattig, men det känns som om Valien har större inkomster till sitt förfogande än sina företrädare, redan i nuläget.

Har du några tankar kring det här?

Nya skatter? Högre skatter? Indragningar (omvandling av baronier till markisskap)? Nya handelstullar?

Har Valien hittils gjort något för att ta makten från adeln och ge till sig själv (jag vet att vi har Pilregn över Gredelmark på gång osv..)?
Bra fråga Regil jag funderade på det samma.

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2008-12-26 19:28

Låt mig helt kort påpeka ett par saker.

Fristaden - Östmark: Invaderas av Hertigen av Salamora. Tyvärr ger ockupationen av Fristaden inte mer penningar till Hertigen utan snarare större finansiella och militära samt politiska beskymmer ( Fristadens försvarsverk måste återuppbyggas för dyra pengar, stadens garnison måste besättas och handelsbojkott mot Fristaden gör att staden kostar mer än den smakar) (Kung och stor del av adeln är sura i karniet på grund av försämrad handelsinkomster med Caddo).

Dessa hertigens beskymmer ger kungen en möjlighet att blanda om korten och stabilisera situationen till sin egen fördel och till mycket låga kostnader. Dessa diplomatiska och politiska turer involverar Lysande vägen med den Zorakiske Kerigassen och Solriddarna, Hertigen och Kungen själv. Slutresultatet blir att markgrevskapet Östmark går till en av hertigens söner. Fristaden tas över av kungen som kunglig fristad inkluderat ett landområde av baronats storlek runt omkring. Utöver detta ges Lysande vägen omfattande markinnehav i Markgrevskapet Östmark för att på så sätt snabba på tillförselna av militär (Solriddarna) till området samt för att Kungen på detta sätt ska få kyrkans stöd för sin lösning i delningen av det nya landet.

Kostnaden för kungen? Arbetsmödan för de diplomatiska och handelspolitiska turerna. Placera ett redan befintligt förband Regaliegardister till Fristaden. Restaurera skadade befästningsverk. Summasummarum är kostnaderna för Östmark mycket små för kungen.

Flodleden: De nya garnisonsorterna Dagavall och Ickevad är visserligen gjorda på kungligt initiativ och med inriktning mot handel. Men de ursäktas även i militärt hänseende för att skapa viss kontroll i Aidnebergen (skära av Svarta tornet med Svartfolken i öst) samt snabbt kunna skicka trupper till detta område. Upptransport via flodskeppen. Till dessa handelsstationerna så bidrar visserligen Kungamakten med en inte föraktfull investering (inspirerad av den Tyske fursten, Prinz Ruprecht von der Pfalz, som var en av huvudfinansiärerna bakom det framgångsrika "the Hudson bay company") men Kungen "uppmuntrar" även andra handelsmän och adelsmän att ta del och finansiera företaget. Vad gäller garnisonerna fär gardisterna så skulle de i alla fall sättas upp någonstans. Så varför inte här. Möjligheten till stridsträning i området får också anses som god.

Det första man vill åstadkomma i denna flodled är just att skapa en lönsam pälshandel med barbarer i Kasenuskogen som i början huvudsakligen går söderut till Zorakin. Så småningom är det dock tänkt att även skeppa timmer och pälsverk norrut mot den blivande Zorakiska kolonin och hamnstaden i Gryppas vik.

Pengar skjuts således till från olika håll till detta projekt. Kungen är inte ensam finansiär till detta företag. Han står dock för en stor del av den militära bevakningen (Ett av Regalistgardena).

Summa kostnader: Ganska stora. Men de ryms inom budget. Det är inte ovanligt att kungamakten beslutar sig för anläggande av nya hamnar etc. Vad gäller handelsföretaget så finns det fler delfinansiärer.

Angående Regaliegardena: Deras totala antal med tross och båg- eller armborstskyttar uppgår till 10000-12000 man. Skulle kungen lägga lika mycket silver på riddare så hade han fått ihop 1000 man till som endast går att använda i relativt öppen eller småbruten terräng. Kungen vill kunna strida i berg (mot svartfolk) och till sjöss (mot Felicier eller dalker). Han vill även att den nya styrkan ska kunna försvara sig mot riddare (därav bardisaner). Därför skapas Regaliegardena.

Priset för dessa innebär en 50-75 % ökning av kungamaktens militärutgifter. Å andra sidan får kungen även in skatteintäkter från soldaterna. Dessutom finns det medel att ta sedan en tid tillbaka. Tidigare kungar har dock valt att lägga pengarna på hög eller palatsbyggen etc. Regaliegardisternas skapande påbörjades förövrigt av nuvarande kungens far, Girloff.

Därmed är vi inne på intäkter. Kungamakten har, som jag skrivit tidigare, samlat på sig allt mer landområden (efter adelsfamiljer som dött ut och där arvsedeln varit osäker). Idag har staten (kungen) sannolikt 40-50 baronat mot urspungliga 20 (den sistnämnda från officiella källor). Detta har gjorts gradvis under de senaste 200 åren efter det Feliciska kriget. Utöver detta så räknas i dag Pharynx som ett kungligt län (hertigdöme) där kronprinsen regerar som hertig. Kungamakten är alltså rikare idag än någonsin tidigare. Men det är först nu under de senaste två-tre kungarna (och efter det senaste svartfolkskriget) som man har beslutat att istället för att samla pengar på hög eller bygga palats etc så ska man utöka sin militär med dessa medel.

Utöver fler baronat och kontroll över flera viktiga koppar, järn och tenngruvor (i Pharynx) så har de senaste två-tre kungarna gynnat nybyggande i utmarkerna. Nybyggarna blir fria sk skattebönder endast skattepliktiga till kungen.

De senaste tre kungarna har också (som jag också skrivit tidigare) aktivt gynnat städer som viljat skaffa sig fristads status (och därigenom endast skattepliktighet mot kungamakten).


Utöver allting annat förväntar sig kungen att Flodledsprojektet liksom Regaliegardisterna kommer bidra till att lyfta ekonomin. Med skatteintäkter från soldaterna själva, liksom från handelsintäkter vid de nya garnisonsorterna och flodleden och från de människor som arbetar runt exempelvis flodledsprojektet.

Men som sagt var.

Vad gäller Östmark och Fristaden så var det en näst intill kostnadsfri operation för kungamakten. Givetvis sluter kungen även förnyade avtal med dalkerna om handel efter att han tagit över kontrollen av Fristaden. Så handel pågår nog i Fristaden igen. Dock inte lika aktivt längre. Bevakningen av Östmark sköter huvudsakligen Solriddare och tillströmmande lyckosökande adelsmän (som samlas under den nya markgrevens banér). Kungen håller själv en garnison Regliegardister i Fristaden.

Och vad gäller Flodleden så är kungen inte ensam investerare. Morötter som en ko till de bönder som reser dit för att bryta nytt land lockar folk till området. Utsikterna för äventyr och pengar inom pälsfångst/handel lockar dit äventyrare och lycksökare. Eventuellt får brottslingar arbeta av sina straff i stenbrott och som vägarbetare under sträng övervakning av soldater.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6866
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2009-01-01 23:39

Tycker det har ser bra ut Fraxinus. :)

Jag har gjort ett forslag till hur handelsvagarna nordost om Zorakin ser ut har: viewtopic.php?p=20898#20898

Skriv svar