Zorakin

Samlingsplats för alla länder och platser
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 201
Blev medlem: 2008-08-03 15:02
Ort: Stockholm

Inlägg av pegasus » 2008-08-10 15:07

Livegenskap och frälsebönder
Ok, ser ser egentligen ingen direkt orsak till just detta medvetna förhållandet till fria bönder. Tänker dock inte försöka ändra din position då det inte speciellt viktigt.

Gods, län och kloster
Det enda som ser konstigt med detta är kerigassens tjänstelän, har kerigassens någon slags underlägsenhet till kungen genom vasall eller liknande.

Kyrkans intäkter
Håller som sagt inte med men då jag verkar vara ensam om den åsikten skall jag sluta bråka med er om det.

Zorakisk trouppfattning
Ser enbart positivt på detta, gillar de möjliga äventyrsmöjligheterna.

Mandelordern
Trodde de var begränsade till pendon men skall läsa på bättre.

Bönderna
Det var med bakgrund av att hjälpa de böndernas orättvisor jag menade på att LV ville frige livegna och inte av ekonomiska orsaker. angående kyrkans finanser så har jag framställt ståndpunkt klart och tänker inte försöka övertala er längre. Som sagt så man alltid olika utgångspunkter från hur man ser Ereb och därmed olika åsikter.

pegasus
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 201
Blev medlem: 2008-08-03 15:02
Ort: Stockholm

Inlägg av pegasus » 2008-08-10 15:55

För att lämna adeln, kyrkan och bönderna så har några frågor angående den så kallade Regalieordern

Hur är den organiserad?
Jag kände att den påminner om romerska legioner och då tänkte jag centurior, kohorter och legion. Med centurioner, tribuner och legater.
Grundenheten på 8 man, åtta till tio grupper utgör ett kompani eller hundrande ledd av en kapten. Sex kompanier utgör en kohort ledd av första kompaniets kapten, överkapten eller förstakapten. Sex kohorter utgör hela legionen eller gardet. En av kohorterna utgör bågskyttar/armborstskyttar.

Finns det krigsmaskiner?
I försvarsstrid så skulle ett trettiotal ballistor och katapulter vara effektivt tillsammans med armborstskyttar.

Finns några kavelleri?
Då armeér bäst fungerar med olika element i samarbete så skulle väl en alae kavalleri bestående av tio turmae av 30 ryttare var en stor tillgång.

Har legionera namn?
Jag tänkte att det skulle vara intressant med Draklegionen och Örnlegionen, eller kanske Svarta Drakarna och Blodsörnarna.
Jag tycker att ordrarna är överutnyttjade. I det här fallet rör det sig om en kunglig arme visserligen frikopplad från hans feodala trupper men fortfarande inte självständigt försörjda och skulle hellre se det som en nationsarme lojal till tronen och inte kungen. Att namnge den som en order är missvisande. Ser inte heller att adeln skulle bli lurad av enbart ett namn..

Övriga kommentarer
Personligen tycker jag inte kopplingen till romerska legioner är ett problem om man förutsätter att Jorpagna hade legioner viket jag för mig de hade då troligtvis formationen har skapats av någon som har läst en gammal bok om militär strategi från kejsardömmets tid. Från början hade jag problem med denna ide (legioner i feodalsamhälle) men så tänkte jag att det bra att ha något helt anorlunda från Frankrike och stående kungliga styrkor är aboslut inget fel på.

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2008-08-10 17:22

pegasus skrev:Livegenskap och frälsebönder
Ok, ser ser egentligen ingen direkt orsak till just detta medvetna förhållandet till fria bönder. Tänker dock inte försöka ändra din position då det inte speciellt viktigt.

Gods, län och kloster
Det enda som ser konstigt med detta är kerigassens tjänstelän, har kerigassens någon slags underlägsenhet till kungen genom vasall eller liknande.

Kyrkans intäkter
Håller som sagt inte med men då jag verkar vara ensam om den åsikten skall jag sluta bråka med er om det.

Zorakisk trouppfattning
Ser enbart positivt på detta, gillar de möjliga äventyrsmöjligheterna.

Mandelordern
Trodde de var begränsade till pendon men skall läsa på bättre.

Bönderna
Det var med bakgrund av att hjälpa de böndernas orättvisor jag menade på att LV ville frige livegna och inte av ekonomiska orsaker. angående kyrkans finanser så har jag framställt ståndpunkt klart och tänker inte försöka övertala er längre. Som sagt så man alltid olika utgångspunkter från hur man ser Ereb och därmed olika åsikter.
1) Jag förstår inte riktigt det första stycket om bönderna.

2) Kungamakten har skänkt LV ett representationslän för Kerigasserna (baronat) någonstans i Grindanu i LV.s begynnelse. Dessutom brukar Kerigasserna få hålla ett tjänstelän i närheten av Pendon som en ynnest från kungen i egenskap av att Kerigasserna brukar ingå i det kungliga rådet. Detta skall inte tolkas som att Kerigassen är kungens undersåte. Det är en ynnest från kungamakten till LV.s högste representant i Zorakien.

Alternativt stryker man det kungliga tjänstelänet och kerigasserna håller endast ett tjänstelän i närheten av Pendon som kungarna skänkt till LV.

3) Efter mycket funderande, 5 km löpning, ett styrketräningspass, ett fäktövningspass samt några minuters bläddrande i Aidne och i mina egna texter kommer jag till slutsatsen att LV äger län i Zorakien. Dock ej 10 % av arealen/befolkningen utan snarare ca 5-6 %.

Religonen LV är trots allt yngre än den feodala och administrativa uppdelningen av Zorakiens län (såsom hertigdömena och grevskapen) som gjordes efter Lindiskiarnerkriget. Man har helt enkelt inte hunnit komma så långt i sina införskaffningar av mark.

Dessutom finns det kanske ett visst motstånd bland exempelvis hertigar att låta allt för många baronat hamna under kyrkligt ägande inom hertigarnas domvärjor. Att hävda överhöghet över bönder, baroner och i viss mån grevar är en sak. Men att hävda hertigens överhöghet över en så mäktig organisation som LV är en helt annan.

De kyrkliga baronaten vaktas av kyrkosoldater och Solriddare. Kyrkoskatten finns dock fortfarande kvar.

4)Mandelorden är i Zorakien i huvudsak begränsade till Pendon. Men en liten fakultet finns även i Luksilo. LV har mött Mandelordens tidigare ensamrätt på utbildning/högre studier med tempelskolor (läsa och skrivna samt eventuellt "katekesen") och katedralskolor (högre studier). Mer finns att läsa under "Mandelorden" i Religonsfliken.

5) Givetvis finns humanitär skäl att hjälpa böndarna från orätvisor och för många präster är det det enda och viktigaste skälet. Men det finns även ekonomiska skäl. Och för delar av LV.s ledning kan detta var nog så viktigt.

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2008-08-10 17:41

Regalieorden utvecklades ursprunglien efter Felicierkriget och slaget vid Selime där nästan hela den Zorakiska flottan krossades. För att skydda kusterna utvecklade dåvarande kungen Regalieorden för att sätta samman strandridarepatruller och kapare som skulle bidra till de Zorakiska kustområdenas skydd mot Feliciska kapare och marininfanteri.

Ur detta skapade så småningom en idé att bygga vidare på något som kom att kallas Regaliegardena.

Denna idé förstärktes i beslutsamhet att skapa elitinfanteri efter det andra kriget med svarta tornet. Kungarna har efter detta målmedvetet byggt upp dessa styrkor.

Regalieorden som orden existerar i princip inte längre utan har omvandlades till kungliga elitinfanterienheter. Regaliegardenas uppbyggnad och utseende kommer från en vurm för klassistiska kejserliga ideal som blommat upp bland Zorkierna i allmänhet och Kungapartiet och i städerna i synnerhet.

Ur gamla dokument kunde man hyggligt rekonstruera de kejserliga förbanden.

Angående namnet legion så är du och jag nedröstade.

Varje garde har ungefär 4800 infanterister fördelade i centurior maniplar och kohorter samt 600 man Velites bestående av båg- eller armborstskyttar samt 600 man tross, eventuellt felaktigt refererat som auxila. Man håller också på att skaffa fram ett ingenjörstropp som konstruerar Onager.

OBS ÄNDRAD TEXT
Senast redigerad av 3 Fraxinus, redigerad totalt 2008 gång.

pegasus
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 201
Blev medlem: 2008-08-03 15:02
Ort: Stockholm

Inlägg av pegasus » 2008-08-10 17:53

Bönderna
Vad jag menade på är jag tänkte att livegenskapen är utbredd i Aidne men frälsebönder är väldigt likt och jag tycker att det kanske inte spelar någon direkt roll. Glöm helt enkelt den kommentarer och kör på vad du har kommit fram till.

Jag blir ibland för intryckt i min tankegång.
Ber om ursäkt.

Kerigassen
Ser det mer intressant om han har ett eget län, skänkt till LV av en tidig kung.

Kyrkans län
Verkar bra genomtänkt. Håller med om att kyrkoskatten skall vara kvar jag har bara menat på att den bör kompletteras av jordägande.

pegasus
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 201
Blev medlem: 2008-08-03 15:02
Ort: Stockholm

Inlägg av pegasus » 2008-08-10 17:55

Angående namnet legion så är du och jag nedröstade.
Inga problem, skall referera till dem som garden i fortsättningen.

Vad är onager?

pegasus
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 201
Blev medlem: 2008-08-03 15:02
Ort: Stockholm

Inlägg av pegasus » 2008-08-10 17:57

Varje garde har ungefär 4800 infanterister fördelade i centurior maniplar och kohorter samt 600 man auxilia bestående av båg- eller armborstskyttar samt 600 man tross. Man håller också på att skaffa fram ett ingenjörstropp som konstruerar Onager.


Innebär det att bågskyttarna inte tillhör gardet?

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2008-08-10 17:59

pegasus skrev:
Varje garde har ungefär 4800 infanterister fördelade i centurior maniplar och kohorter samt 600 man auxilia bestående av båg- eller armborstskyttar samt 600 man tross. Man håller också på att skaffa fram ett ingenjörstropp som konstruerar Onager.


Innebär det att bågskyttarna inte tillhör gardet?
Jo, som auxilia! Se ovan.

ÄNDRAT: Ursäkta det ska vara Velites, inte auxilia! Jag har blandat ihop namnen.
Senast redigerad av 1 Fraxinus, redigerad totalt 2008 gånger.

pegasus
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 201
Blev medlem: 2008-08-03 15:02
Ort: Stockholm

Inlägg av pegasus » 2008-08-10 18:02

Jag var under intrycket att auxilia var seperat från legionerna med en liknande organisation och utrusting bestående av icke-romare.

Därav så ville jag kontrollera om jag uppfattade dig rätt.
Tack för svaret

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2008-08-10 20:54

pegasus skrev:Jag var under intrycket att auxilia var seperat från legionerna med en liknande organisation och utrusting bestående av icke-romare.

Därav så ville jag kontrollera om jag uppfattade dig rätt.
Tack för svaret
Det stämmer. Men de texter som finns kvar efter den tredje konfluxen och det Jorpagniska kejsardömet är få och inte alltid lättlästa. Zorakerna kan har tolkat auxilia som hjälptrupper=tross. Dessutom ska bågskyttar eller armbågsskyttar i Regaliegardena motsvaras av Velites vilket är lätta spjutkastare, inte Auxilia. Jag skrev det lite fel i föregående text. Det är ändrat nu.

Eventuellt finns auxilia inte med som begrepp i Regaliegardena. Endast Velites för armborst- eller bågskyttar.

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2008-08-10 20:55

pegasus skrev:
Angående namnet legion så är du och jag nedröstade.
Inga problem, skall referera till dem som garden i fortsättningen.

Vad är onager?
Onager är en sorts ganska små katapulter.

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2008-08-10 21:18

För att begränsa Hertigen av Salamoras inflytande och kapa hans nyfunna band med LV samt blidka LV så gjorde kungen en överenskommelse kortefter att man erövrat Fristaden och det ny grevskapet Östmark. Fristaden bli kunglig fristad och detta inkluderar även ett mindre landområde runt fristaden som blir kronomark(storleksordningen ett baronat). Kungen lägger också ytterligare några kungliga markisat i området.

Salamora får hålla ungefär 40 % av Östmark. Salamoras landområden i Östmark är i viss mån uppsplittrade

Kyrkan (med Solriddarna) får ungefär 40 % av landområdet mot att det förlägger en hel del Solriddartrupp i området. Handelsvägen ska hållas fri och öppen och övervakas av kungens, kyrkans och Salamoras trupper gemensamt.

pegasus
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 201
Blev medlem: 2008-08-03 15:02
Ort: Stockholm

Inlägg av pegasus » 2008-08-11 12:06

Fraxinus

Jag börjar få en bättre bild av det Zorakin som du beskriver och trots mina många protester så tycker jag att det verka bli en väldigt intressant kampanjmiljö med kungen, adeln, kyrkan och bönderna. Men jag har en fråga/fundering kvar. Det gäller de feodala krigshärarna om vi bortser från de kungliga gardet så finns fortfarande adelsmännens krigsmakt och för troligtvis har även kungen feodal styrkor. Det är dessa jag är intresserad av och få en bild.

Som jag normalt har sett dessa har de bestått av ringbrynjeklädda beridna riddare understött av blandade infanteristyrkor och en del bågskyttar. Inspiration är kung Rikards styrkor vid tredje korståget, men den bild som jag får av det Zorakin du har beskrivet så får jag mer känslan av franska armen i Agincourt. Du vet, tungt rustade riddare och krigare i helrustningar som strider till fots i täta disciniplinerade formationer med en mindre styrkor av beridna riddare som även de har tunga rustningar och vapen.

Jag är helt enkelt nyfiken på din syn på Zorakins krigsmakt.

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2008-08-11 13:03

Väldigt få helrustningar! Det finns kanske som mest 5 helrustningar i hela Zorakien men även det låter mycket!

De rika adelsmännen har i huvudsak blandrustning. Ringbrynja som grundskydd förstärkt med metallrustningsdelar i form av bröstharnsek, underben, knä och fot samt stridshandskar (gauntless) i metalldelar. Huvud har vadderad hätta, ringbrynjecoif och tunnhjälm eller sallet med visir.

Medelmåttiga adelsmän har ringbrynjor, möjligen förstärkta med underbenskydd, fotskydd och knäskydd av metall samt en gambeson på överkroppen (Vadderad tygrustning) över eller under sin ringbrynja eller ett Visbyharnesk. Tunnhjälm eller Sallet med visir samt ringbrynjecoif under.

Fattigare adelsmän har ringbrynja, eventuellt gambeson samt oftast endast ringbrynja på benen, möjligen förstärkt med benskydd gjorda av metallskenor på härdat läder. Ringbrynjecoif och tunnhjälm på huvudet.

Jordlösa riddare och rytteri har en ringbrynja på överkroppen, eventuellt förstärkt med härdat läderharnesk eller läderrock (i sällsynta fall förstärkt med visbyharnesk- men det har i så fall de själva betalat för det och inte uppdragsgivaren). På benen har de benskydd gjorda av metallskenor på härdat läder alternativt ringbrynja (inte både och). Ringbrynjecoif och öppen hälm (typ kittelmodell) eller halvöppen hjälm (typ barbuta eller corinth)

Kungar och enstaka svinrika adelsmän kan möjligen ha helrustning.

Se denna länk! http://viaarmorari.com/ Längst ner på denna sida kan du välja mellan de olika århundradena. Tänk på att på engelska är exempelvis 1400th century det samma som 1300-1400.Även dessa länkar kan vara intressanta. I de båda länkarna här nedan ser du bland annat sk spjälade ben- och armskenor som de inte så rika adliga har istället för helmetallskydd.

http://www.thule.vas.nu/kampanj/artikel ... sunnan.htm

http://www.armourarchive.org/patterns/s ... _dwarlock/

pegasus
Ransardisk Gripryttare
Inlägg: 201
Blev medlem: 2008-08-03 15:02
Ort: Stockholm

Inlägg av pegasus » 2008-08-11 13:18

Väldigt få helrustningar! Det finns kanske som mest 5 helrustningar i hela Zorakien men även det låter mycket!
Gåvor från dvärgkungen?

Ok, då har jag fått en rätt så bra bild, tack så mycket. Länkerna var intressanta, skall titta mer noggrant när jag kommer hem.

Skriv svar